Search result for

รัด

(77 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รัด-, *รัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัด[V] bind, See also: fasten, tighten, tie, squeeze, Syn. มัด, Ant. คลาย, Example: การห้ามเลือดอีกวิธีหนึ่งคือ ใช้ผ้าเชือกหรือสายยางรัดไม่ให้เลือดจากเส้นเลือดแดงไหลลงสู่อวัยวะส่วนนั้น, Thai definition: ทำให้แน่นหรือให้รวมกันด้วยการมัด
รัด[V] be tight, See also: be a snug, Syn. คับ, ตึง, Ant. หลวม, Example: กระโปรงชุดนี้รัดเกินไป
รัด[V] belt, See also: gird, girdle, strap, buckle, Syn. พัน, กอดรัด, Ant. คลาย, Example: งูหลามฆ่าสัตว์เป็นอาหารด้วยการรัดเหยื่อ, Thai definition: โอบรอบหรือพันให้กระชับ
รัดกุม[ADV] concisely, See also: briefly, succinctly, carefully, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องระมัดระวังอย่างรัดกุม
รัดกุม[V] be circumspect, See also: be cautious, Syn. รอบคอบ, ละเอียด, Example: การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่รัดกุม ทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ
รัดตัว[V] tied up, Ant. คลายตัว, Example: การใส่ยาที่แผลสดจะช่วยให้แผลรัดตัวเร็วขึ้น, Thai definition: ทำให้กระชับตัวจนตึงหรือคับ
รัดตัว[V] be busy, See also: be tied up (with things to do), be occupied (with work), Syn. ยุ่ง, Example: ช่วงนี้งานรัดตัว ผมจึงไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัว, Thai definition: ไม่มีเวลาว่าง
รัดรึง[V] caress tightly, See also: fasten tightly, clasp tightly, Example: เขาถูกปัญหารัดรึงแน่นยิ่งขึ้นจนต้องแย้มเป็นนัยๆ ว่าจะต้องลาออกจากตำแหน่ง, Thai definition: กอดไว้แน่น, ผูกไว้แน่น
รัดรูป[ADJ] close-fitting, See also: skin-tight, Ant. หลวม, Thai definition: คับมาก จนเห็นรูปทรงเด่นชัด
รัดประคด[N] a priest 's waistband, See also: breast-girdle or cloth, strip of cloth worn round the waist of Buddhist monks, Syn. ประคด, Count unit: เส้น,สาย, ผืน, Thai definition: ผ้าที่ใช้รัดอก หรือสายที่ถักด้วยด้าย สำหรับรัดเอวของภิกษุสามเณร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รัดก. โอบรอบหรือพันให้กระชับ เช่น กอดรัด งูเหลือมรัด เอายางรัด, คับ, ตึง, เช่น แขนเสื้อรัด กระโปรงรัดสะโพก, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เอาเม็ดต้อยติ่งพอกทำให้ฝีรัด.
รัดกุมว. ไม่รุ่มร่าม, กระชับ, ไม่ยาวเยิ่นเย้อ, เช่น แต่งตัวรัดกุม สำนวนรัดกุม.
รัดช้องน. เครื่องประดับสำหรับรัดชายผมที่ปล่อยยาวลงทางท้ายทอย ใช้ประกอบกับรัดเกล้า.
รัดตัวก. ทำให้ไม่คล่องตัว, ทำให้กระดิกกระเดี้ยไปไหนแทบไม่ได้, เช่น การเงินรัดตัว งานรัดตัว.
รัดทึบน. สายผูกอานล่ามรอบอกม้า มักทำด้วยผ้า.
รัดประคดน. ผ้าสำหรับรัดอกของภิกษุสามเณร, ประคดอก ก็เรียก.
รัดประคนน. เชือกหรือลวดหนังตีเป็นเกลียวหุ้มผ้าแดง ใช้พันอ้อมลำตัวถัดต้นขาหน้าของช้าง มี ๒ เส้นคู่กัน สำหรับผูกรั้งสัปคับ แหย่ง หรือ กูบมิให้โยกเลื่อน.
รัดพัสตร์น. ผ้าคาด, เข็มขัด.
รัดรึงก. กอดแน่น, ผูกแน่น, เช่น ความรักรัดรึงใจ.
รัดรูปว. คับมากจนเห็นรูปทรงเด่นชัด เช่น เสื้อรัดรูป กางเกงรัดรูป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But she was very specific about your breakfast.แต่เธอค่อนข้างเคร่วครัดเรื่องมื้อเช่าของคุณมากค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Yale is for overachieving bookwormsเยล เป็นที่สำหรับพวกหนอนหนังสือเคร่งครัด New Haven Can Wait (2008)
I didn't realize-- that tights are not pants?ฉันไม่รู้จริงๆ กางเกงรัดรูปมันไม่ใช่กางเกง Chuck in Real Life (2008)
I am going to try to strangle youผมพยายาม ฆ่ารัดคอคุณอยู่ Last Resort (2008)
{\pos(194,215}He can wait till I finish slaying a guy in a skullcap and a pair of tights.เขารอได้จนกว่าฉันจะฆ่าผู้ชายใส่หมวกไม่มีขอบกับกางเกงรัดรูปเสร็จ Dying Changes Everything (2008)
Gold Squadron, tighten formation.ฝูงบินโกลด์ จัดขบวนแบบรัดกุม Downfall of a Droid (2008)
Now occupied by an ascetic branch of the Noelites... the convent was struck by a missile late last night.ปัจจุบันดูแลโดยกลุ่ม โนอีไล้ท์ ที่เคร่งครัด โบสถ์ดังกล่าวถูกทำลาย.. โดยขีปนาวุธ เมื่อคืนนี้ Babylon A.D. (2008)
Nazca Indians used to bind their infants' heads with rope to elongate the skull like that.อินเดียนแดงเผ่านาซกา รัดเชือกที่หัวทารกแรกเกิด ทำให้กระโหลกยื่นมาอย่างนี้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Fit's you like a glove!รัดแน่นยังกับถุงมือ The Secret of Moonacre (2008)
Yeah, I'll make a brief, all right?โอเค ฉันจะย่อให้รวบรัด.. Bolt (2008)
- Flaps. - Check.สายรัด พร้อม! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- End papers, the leather binding...-... ลายหินอ่อน สายรัดทำจากหนัง Inkheart (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รัด[v.] (rat) EN: bind ; fasten ; tighten ; tie ; squeeze ; hug ; be tight ; be a snug   FR: serrer ; sangler
รัดกุม[v.] (ratkum) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient   
รัดกุม[adv.] (ratkum) EN: concisely ; briefly ; succinctly ; carefully   FR: succinctement ; brièvement
รัดคอ[v. exp.] (rat khø) EN: strangle   FR: étrangler
รัดตัว[v.] (rattūa) EN: be busy; be tied up ; be occupied   FR: être occupé
รัดประคด[n.] (ratprakhot) EN: a priest 's waistband ; strip of cloth worn round the waist of Buddhist monks   
รัดรึง[v.] (ratreung) EN: caress tightly ; fasten tightly ; clasp tightly   
รัดรูป [adj.] (ratrūp) EN: close-fitting ; skin-tight   FR: ajusté ; moulé
รัดเกล้า[n.] (ratklāo) EN: tiara   FR: tiare [f]
รัดเข็มขัด[v. exp.] (rat khemkhat) EN: tighten one's belt   FR: serrer la ceinture ; se serrer la ceinture

English-Thai: Longdo Dictionary
elastic band(n) ยางรัด, หนังยาง, S. rubber band
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bind[VT] รัด, See also: คาด, Syn. fasten, Ant. loosen
bind[VT] มัด, See also: รัด, ผูก, Syn. adhere, cleave, bond, Ant. loosen
brace[VT] รัด, See also: มัด, ยึด, ค้ำ
buckle[VI] รัดเข็มขัด
belt up[PHRV] รัดเข็มขัด, See also: คาดเข็มขัด, Syn. buckle up, strap in
buckle up[PHRV] รัดเข็มขัด
filet[VT] ผูกด้วยริบบิ้น, See also: รัดผม, ผูกผม
fillet[VT] ผูกด้วยริบบิ้น, See also: รัดผม, ผูกผม
gird on[PHRV] คาดหรือหุ้ม (อาวุธ, เกราะ) (คำโบราณ), See also: รัด, ผูก, มัด
gird up[PHRV] คาดเข็มขัด (คำโบราณ), See also: รัดเข็มขัด, ใส่สายคาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrift(อะดริฟทฺ') adj.,adv. ล่องลอย (ไม่ได้วางสมอเรือ) , ตุหรัดตุเหร่ไป, ล่องลอยไป
anklet(แอง' เกลทฺ) n. กำไลเท้า, ตรวน,รองเท้าที่มีสายรัดข้อเท้า, สิ่งประดับที่สวมรอบข้อเท้า
astringe(แอสทรินจฺ') vt. กด,รัดแน่น,ทำให้หดแคบ,ทำให้หดตัว, Syn. constrict)
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
basaque(บาสคฺ) n. เครื่องรัดเอวและตะโพกของสตรี, See also: Basque n. ชื่อชนชาติและภาษา
begrudge(บิกรัดจฺ') {begrudged,begrudging,begrudges} vt. อิจฉา,ริษยา,เดียดฉันท์,บ่นว่า,ต่อว่า, See also: begrudging adj. ดูbegrudge
belt(เบลทฺ) {belted,belting,belts} n. เข็มขัด,สายคาดเอว,สาย,ทางโค้ง,ทางรถไฟฟ้า,ดื่มอึกใหญ่,การโจมตี,แนว,เทือก vt. รัดเข็มขัด,คาดสาย,ใช้สายคาด,ใช้เข็มขัดหรือสายคาดตี,ตี,ร้อง (เพลง) เสียงดัง, Syn. girdle
blue nose(บลู'โนส) n. ผุ้เคร่งครัดในหลักคือธรรม
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"

English-Thai: Nontri Dictionary
adrift(adv) ตามยถากรรม,ตุหรัดตุเหร่ไป
astringent(adj) รัด,หดตัว,บีบ
austere(adj) เข้มงวด,เคร่งครัด,กวดขัน
austerely(adv) อย่างเข้มงวด,อย่างเคร่งครัด,อย่างกวดขัน
band(vt) มัด,ผูก,รัด,รวมกลุ่ม
belt(vt) รัดเข็มขัด
bodice(n) เสื้อรัดรูป
brevity(n) ความสั้น,การรวบรัด,การสรุป,การย่อความ
brief(adj) สั้น,กะทัดรัด,สรุป,รวบรัด,ย่อความ
brief(vt) ย่อความ,สรุป,รวบรัด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
縛る[しばる, shibaru] Thai: รัด English: to bind
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: รัดแน่น English: to hold someone tight

German-Thai: Longdo Dictionary
kompakt(adj adv) กะทัดรัด, กระชับ, ที่ถูกอัดแน่น, ที่ถูกรวมกันแน่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top