Search result for

รังแก

(30 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รังแก-, *รังแก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รังแกก. แกล้งทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น (มักใช้แก่ผู้มีอำนาจมากกว่า) เช่น ผู้ใหญ่รังแกเด็ก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But there's only two of them- We don't want to be bullies-แต่พวกนั้นมีแค่สองคนเองนะ เราไม่ควรรังแกเขานะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I can't just turn a blind eye when I see them being bullied!ผมทำเป็นตาบอดไม่ได้หรอก ในเมื่อพวกเขากำลังถูกรังแกอยู่! Beethoven Virus (2008)
There's only one person who can bully them and that's me!คนคนเดียวที่จะรังแกพวกเขาได้ นั่นคือผม! Beethoven Virus (2008)
You picking on my friends? Get ready to feel thunder.เจ้ารังแกเพื่อนข้าเหรอ เตรียมตัวหมัดพายุเถอะ Kung Fu Panda (2008)
Just because you've got me safely in this little trap, you think you can bully me into feeling whatever you want me to feel!เพียงเพราะคุณได้มีฉันได้อย่างปลอดภัยในกับดักเล็ก ๆ แห่งนี้ คุณคิดว่าคุณสามารถรังแกฉันเข้าไปในความรู้สึกสิ่งที่คุณต้องการให้ฉันรู้สึก! Revolutionary Road (2008)
Still a bully.ยังรังแกคนอื่นเหมือนเดิม After School Special (2009)
There's a girl bullying me.มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งรังแกหนู In the Realm of the Basses (2009)
They say I'm bullying them.พวกเขาบอกว่าฉันรังแกพวกเขา In the Realm of the Basses (2009)
Who saved the student being severely bullied by his school at Shinhwa High is... not rich nor comes from a family with a title...คนที่ช่วยนักเรียนไว้จากการถูกรังแกอย่างหนัก จากโรงเรียนมัธยมชินฮวาของเขา คือ ... ไม่ได้ร่ำรวยหรือมาจากครอบครัวชั้นสูง [ข่าววันนี้ : Episode #1.1 (2009)
My friend was also heavily bullied and he dropped out of school, we can say that because of the unbearable stress of the entrance exams, but they have no hardship whatsoever don't you think so?เพื่อนผมโดนรังแกอย่างรุนแรง และเขาต้องออกจากโรงเรียน พวกเราพูดได้ว่าเป็นเพราะไม่สามารถทนความกดดันจากการสอบเข้าได้ แต่ว่าพวกเขาไม่เห็นจะมีอะไรที่น่ายากลำบาก Episode #1.1 (2009)
This is even scarier than when they were bullying me.นี่มันน่ากลัวกว่าตอนที่พวกเค้ารังแกชั้นซะอีก Episode #1.5 (2009)
i also stopped beating people up so much.ตอนนี้ผมเลยเลิกรังแกคนแล้วล่ะ Acafellas (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รังแก[v. exp.] (rangkaē) EN: bully ; hector ; annoy ; persecute   FR: rudoyer ; malmener

English-Thai: Longdo Dictionary
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bait(เบท) {baited,baiting,baits} n. เหยื่อ,สิ่งล่อใจ vi. พัก vt. ล่อเหยื่อ,ใส่เหยื่อ,หลอกล่อ,รังแก,ข่มเหง,ให้อาหาร,กินเหยื่อ, Syn. lure ###A. calm -Conf. bate
bludgeon(บลัช'เจิน) {bludgeoned,bludgeoning,bludgeons} n. กระบอง vt. ตีด้วยกระบอง,รังแก,บังคับ, See also: bludgeoner n. ดูbludgeon bludgeoneer n. ดูbludgeon, Syn. club
browbeat(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browbeaten(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browvbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
bullyrag(บูล'ลีแรก) {bullyragged,bullyragging,bullyrags} vt. รังแก,กระทำผิดต่อ,ล้อเลียนต่อ, See also: bullyragger n. ดูbullyrag
hector(เฮค 'เทอะ) n. คนที่ชอบขู่ขวัญคนอื่น,คนขี้รังแก. vt. ขู่ขวัญ,รังแก
pecking ordern. การที่ผู้ที่แข็งแรงกว่ารังแก ผู้ที่อ่อนแอกว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
browbeat(vt) ข่มขู่,ขู่เข็ญ,รังแก,ถมึงตา
hector(n) คนคุยโต,คนพาล,คนชอบรังแก
ILL-ill-treat(vt) ทารุณ,กดขี่ข่มเหง,รังแก,ทำไม่ดี
persecute(vt) ข่มเหง,รบกวน,แกล้ง,รังแก,ประหัตประหาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
苛める[いじめる, ijimeru] (vt ) รังแก,กลั่นแกล้ง,ข่มเหง,แกล้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top