Search result for

รักษาตัว

(20 entries)
(0.2376 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รักษาตัว-, *รักษาตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักษาตัว[V] be treated, See also: be nursed, Example: พ่อถูกส่งไปรักษาตัวที่กรุงเทพฯ เป็นเวลาหลายเดือนแล้ว, Thai definition: ทำให้ตนหายจากโรคภัยไข้เจ็บ
รักษาตัว[V] take care of oneself, See also: care for oneself, Syn. ระวังตัว, ดูแลตัว, Example: กว่าผมจะรักษาตัวให้รอดพ้นจากภัยยาเสพติดมาได้นั้น ทำเอาผมแทบเอาชีวิตไม่รอด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รักษาตัวก. ระวังตัวไม่ให้เป็นอันตราย, รักษาเนื้อรักษาตัว ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shuang'er, be good.ลูกซัง, รักษาตัวดีๆนะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Your government has been very selfish and stupid in keeping it to yourselves.จากดวงจันทร์ของรัฐบาล ได้รับมากเห็นแก่ตัวและโง่ ในการรักษาตัว 2010: The Year We Make Contact (1984)
They hurt your friend, so you lost your temper, which is why eight Clown members are now in the hospital.เพื่อนนายโดนทำร้าย พวกนายก็เลยแก้แค้น ทำให้สมาชิกแก๊งคลาวน์ แปดคนต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล Akira (1988)
Bless you, son.รักษาตัวนะ ลูกรัก The Cement Garden (1993)
I had a fever for a week. I was hospitalised.ฉันเป็นไข้อยู่อาทิตย์นึง รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล Wild Reeds (1994)
She's doing sleep therapy.รักษาตัว Wild Reeds (1994)
I related the sad tale of my Dona Julia... never guessing for a moment... that my sweet Dona Ana believed I had saved myself for her... as she had for me.ผมเล่าเรื่องเศร้าของดอนน่า จูเลีย ตอนนั้นไม่นึกเลย ว่าดอนน่าแอนนาที่รักของผม จะเชื่อผมว่ารักษาตัวเองไว้เพื่อเธอ Don Juan DeMarco (1994)
Take care, now. Bye-bye, then.รักษาตัว โชคดีนะ ไปล่ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Want me to carry you?รักษาตัว บายบาย ไปล่ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
That won't be necessary.รักษาตัว บายบาย ไปล่ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
- Take care. Bye-bye.- รักษาตัวด้วย ลาก่อน The Education of Little Tree (1997)
Goodbye, Nineteen Hundred! Take careลาก่อน 1900 รักษาตัวด้วย The Legend of 1900 (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รักษาตัว[v. exp.] (raksā tūa) EN: be treated ; be nursed   FR: être sous traitement ; suivre un traitement
รักษาตัว[v. exp.] (raksā tūa) EN: take care of oneself ; care for oneself   FR: s'entretenir
รักษาตัวเอง(นะ)[xp] (raksā tūa-ēng (na)) EN: take care of yourself   FR: prenez-bien soin de vous ; prends bien soin de toi

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
livewareหมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้นว่า1. วิศวกรคอมพิวเตอร์ (computer engineer) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องการบำรุงรักษาตัวเครื่อง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับส่วนตัวเครื่อง (hardware) 2. นักวิเคราะห์ระบบ (system analyst) คือ ผู้ที่จะวิเคราะห์ระบบงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล3. นักเขียนชุดคำสั่งหรือผู้ทำโปรแกรม (programmer) คือผู้ที่จะเขียนคำสั่งต่าง ๆ ให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม4. ผู้ควบคุมเครื่อง (operator) คือผู้ที่จะบังคับควบคุมคอมพิวเตอร์ ด้วยการกดปุ่มบนแผงหน้าปัด ให้ทำงานตามคำสั่ง5. ผู้เตรียมข้อมูล (data entry operator) หมายถึงผู้ที่นำข้อมูลลงในสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น แถบบันทึก จานบันทึกมีความหมายเหมือน peopleware
self-preservation(เซลฟฺ'เพรสเซอเว'เชิน) n. การรักษาตัวรอด,ความสามารถในการรักษาตัวรอด,สัญชาตญาณในการรักษาตัวรอด,สัญชาตญาณใน การป้องกันตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top