Search result for

รักบี้

(25 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รักบี้-, *รักบี้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักบี้[N] rugby, See also: rugby football, rugger, Example: รักบี้เป็นกีฬาต้นกำเนิดของอเมริกันฟุตบอล, Thai definition: กีฬาอย่างหนึ่งคล้ายฟุตบอล แต่ใช้มือจับได้ด้วย มีผู้เล่นฝ่ายละ 15 คน ใช้ลูกบอลมีลักษณะกลมรี, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รักบี้น. ชื่อกีฬาชนิดหนึ่ง เล่นครั้งแรกที่โรงเรียนรักบี้ ประเทศอังกฤษ แบ่งผู้เล่นเป็น ๒ ฝ่าย โดยปรกติเล่นฝ่ายละ ๑๕ คน แต่ที่เล่นฝ่ายละ ๗ คนก็มี ผู้เล่นแต่ละฝ่ายพยายามแย่งลูกรักบี้ไปวางพ้นแนวประตูฝ่ายตรงข้าม แล้วนำมาเตะ ณ แนวจุดเตะเพื่อให้เข้าประตูฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายที่ได้คะแนนมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ, เรียกเต็มว่า รักบี้ฟุตบอล, เรียกลูกหนังที่มีลักษณะกลมรีใช้ในการเล่นรักบี้ ว่า ลูกรักบี้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rugby footballรักบี้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And my house doesn't look like it was decorated by a drunk rugby player.และบ้านฉันก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าตกแต่งโดย นักรักบี้ขี้เมา The Itch (2008)
The rugby match.การแข่งขันรักบี้ Invictus (2009)
I hate rugby.เกลียดรักบี้ชะมัดเลย.. Invictus (2009)
The Rugby World Cup is now less than a year away.ทั้งที่การแข่งขันรักบี้เวิร์ลคัพ.. จะมีขึ้นภายในเวลาไม่ถึงปี Invictus (2009)
At least risk it for something more important than rugby.อย่างน้อยก็เสี่ยงเพื่ออย่างอื่น.. ที่สำคัญกว่ารักบี้ ได้มั้ยคะท่าน? Invictus (2009)
So this rugby is just a political calculation?ถ้าเช่นนั้น.. เรื่องรักบี้นี่ก็เป็น.. หนึ่งในหมากทางการเมืองของท่านเหรอคะ? Invictus (2009)
- I shook his hand on the rugby field.- แค่จับมือก่อนแข่งรักบี้เองนะ Invictus (2009)
I play rugby. What am I gonna say to the guy?ผมก็แค่เล่นรักบี้ จะเอาอะไรไปคุยกับท่านล่ะ? Invictus (2009)
On the other hand, rugby is a hooligan's game played by gentlemen.ในขณะที่รักบี้.. เป็นกีฬาป่าเถื่อน.. แต่เล่นโดยสุภาพบุรุษ Invictus (2009)
The English have given us many things including rugby.ชาวอังกฤษให้อะไรแก่เราเยอะแยะเลยนะ.. ..กีฬารักบี้ก็ด้วย Invictus (2009)
Did he talk about rugby?ถามเกี่ยวกับรักบี้มั้ย? Invictus (2009)
Please get the head of South African Rugby for me.ช่วยต่อสายประธานกีฬารักบี้.. ของแอฟริกาใต้ให้ผมที Invictus (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รักบี้[n.] (rakbī) EN: rugby   FR: rugby [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
football(ฟุท'บอล) n. กีฬาฟุตบอล,กีฬารักบี้,สิ่งหรือบุคคลที่ได้รับการกระทำ อย่างหยาบ ๆ ลูกฟุตบอล
halfbackn. กองหลัง (ฟุตบอล,รักบี้,ผู้เล่นกองหลัง)
rugby(รัก'บี) n. กีฬารักบี้ (หรือเรียกว่าRugby footballหรือ rugger)
rugger(รัก'เกอะ) n. กีฬารักบี้, Syn. Rugby
scrummage(สครัม'มิจฺ) n. การแย่งชิงกัน,การยืนประจัญหน้าแย่งชิงลูกกัน (ในกีฬารักบี้) ,การต่อสู้กัน,การทะเลาะกัน. vi. เข้าแย่งชิงลูกกัน., See also: scrummager n., Syn. scrum
spiral(สไพ'เริล) n. เส้นขด,ก้นหอย,สิ่งทีหมุนรอบ,สิ่งที่เป็นเกลียว, (กีฬารักบี้) ลูกหมุน, (เศรษฐศาสตร์) ภาวะผันแปรขึ้นหรือลงของราคา/ค่าจ้าง/ทุนและอื่น ๆ vi.,vt.,adj. (ทำให้) เป็นขด,เป็นเกลียว
springbok(สพริง'บอค) n. ละมั่งแอฟริกา ชอบกระโดดขึ้นสูงในเวลาตกใจ,ทีมรักบี้แอฟริกาใต้, Syn. gazelle
tackle(แทค'เคิล) n. กว้าน,การจับคนที่พาลูกวิ่งในกีฬารักบี้. vt. จัดการ แก้ปัญหา,รับมือ,เล่นงาน,จับคนที่พาลูกมือวิ่งในกีฬารักบี้., See also: tackler n., Syn. try, undertake
touchdown(ทัชฺ'เดาน์) n. (กีฬาฟุตบอลอเมริกัน) การได้แต้ม6แต้มโดยสามารถนำฟุตบอลถึงหรือเลยเส้นประตู, (กีฬารักบี้) การที่ผู้เล่นเอาลูกบอลแตะพื้น ในเส้นใน,การบินลงแตะพื้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top