Search result for

ระริก

(32 entries)
(0.2707 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระริก-, *ระริก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระริก    [ADV] fast, See also: quickly, Example: ยามเธอเคลื่อนไหวไปกับเสียงเพลง หนั่นเนื้อเนินนูนจะสั่นระริกไปทั่ว, Thai definition: สั่นเร็วๆ
ระริกระรี้    [V] flirt, See also: giggle mirthfully, Example: เธออายุปูนนี้แล้ว ยังอุตส่าห์มีคนมาติดพัน จะไม่ให้ระริกระรี้ได้ยังไงล่ะ, Thai definition: แสดงดีใจเป็นอย่างมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระริกก. ไหวถี่ ๆ, สั่นเร็ว ๆ, เช่น ใจสั่นระริก ตัวสั่นระริก
ระริกอาการที่หัวเราะกระซิกกระซี้ เช่น หัวเราะระริก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Until the poor bastard is reduced to a quivering, wasted piece of jelly.จนกว่าไอ้สารเลวนั่น กลายเป็นเจลลี่ห่วยๆ ที่สั่นระริก Airplane! (1980)
But when she arrived in the new country, the immigration officials pulled the swan away from her, leaving the woman fluttering her arms and with only one swan feather for a memory.แต่เมื่อเธอมาถึงประเทศใหม่ จนท.ตรวจคนเข้าเมืองแย่งหงส์ไปจากเธอ ทิ้งไว้เพียงแต่วงแขนที่สั่นระริกของเธอ The Joy Luck Club (1993)
I mean, you're, like, all chaotic and twirly, you know?เธอทำเหมือนมันโกลาหล สั่นระริก The One with the Sonogram at the End (1994)
You don't see Ross getting all chaotic and twirly every time they come.รอสไม่เห็นต้องโกลาหลหรือ สั่นระริกทุกครั้งที่พ่อแม่มา The One with the Sonogram at the End (1994)
What have we got?หัวใจห้องล่างสั่นระริก จากนั้นก็หยุดเต้น Power Trip (2008)
It seems like little j. got her happily ever after.แอบเห็น ลิตเติ้ล เจ ระริกระรี้ หลังจากนานมาแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
You're just upset because the whole time she was with you, she was thinking about my huge, throbbing diagnostic skills.คุณพึ่งหัวเสีย เพราะเธออยู่กับคุณตลอดเวลา เธอคิดว่าอ้อมกอดของฉัน สั่นระริก Lucky Thirteen (2008)
This place gives me the shivers.ที่นี่ทำให้ข้าตัวสั่นระริก Legacy of Terror (2009)
I see you shiver with antici Pation!ฉันเห็นคุณสั่นระริกด้วยความคาด... . .... The Rocky Horror Glee Show (2010)
You are loving this.ระริกระรี้น่าดูเลยนะ Truly Content (2010)
My spidey senses are tingling.เซนส์แมงมุมฉัน กำลังสั่นระริกเลยวะ Unforgiven (2011)
But what really makes my nipple ring twitch are the cougars.แต่ที่ทำให้หัวนมฉันสั่นระริกได้ก็คือเสียงกระแอม Pot O' Gold (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doddervi. สั่น,สั่นระริก,เดินเตาะแตะ,เดินโงนเงน.
doddering(ดอด'เดอริง) adj. สั่น,สั่นระริก,เดินเตาะแตะ,เดินโงนเงน
flutter(ฟลัท'เทอะ) {fluttered,fluttering,flutters} vi.,n. (การ,ทำให้) กระพือปีก,ตีปีก,เคลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว,สั่น,สั่นระริก,ใจสั่น,เต้นไม่สม่ำเสมอ เท้าตบน้ำขึ้น ๆ ลง ๆ โดยไม่งอเข่าvt. กระพือปีก,ตีปีก,ทำให้กระวนกระวายใจ,ทำให้ยุ่งใจ., See also: flutterer n.
imjams(จิม'แจมซฺ) n. ความกลัวมาก,การเพ้อที่สั่นระริก
palpitant(แพล'พิทันท) adj. เต้น,สั่น,สั่นระริก
quiver(ควิฟ'เวอะ) vt.,vi.,n. (การ) สั่น,สั่นเทา,สั่นนิด ๆ สั่นระริก,รัว,กระพือปีก.,ถุงหรือกระบอกลูกธนู, See also: quiverer n. quiveringly adv. quivery adj.
shaky(เช'คี) adj. สั่น,สั่นเทา,สั่นระริก,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,โอนเอน,โยกคลอน,ไม่มั่นคง,ทำท่าจะล้ม,น่าสงสัย., See also: shakily adv. shakiness n., Syn. decrepit,rickety
shiver(ชิพ'เวอะ) vi. สั่น,สั่นระริก,ตัวสั่น (ใบเรือ) ปลิวสะบัด,แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,แตกออก,ทำให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ตีแตก n. การสั่น,การสั่นระริก,ตัวสั่น,เศษ,ชิ้นที่แตก,เศษที่แตก, See also: shiverer n. shiveringly adv.
shudder(ชัด'เดอะ) vi. สั่นกระตุก,สั่นระริก,สั่นเทา,ตัวสั่น. n. การสั่น ดังกล่าว., Syn. shake
tremble(เทรม'เบิล) vi.,n. (การ) สั่น,สั่นเทา,สั่นไหว,ตัวสั่น,สั่นระริก,กลัว,เป็นทุกข์,สั่นสะเทือน ., See also: trembler n. tremblingly adv., Syn. shake,quiver,teeter,sway

English-Thai: Nontri Dictionary
flutter(vi) ปลิวสะบัด,ตัวสั่น,ตีปีก,กระพือปีก,โฉบ,ตื่นเต้น,สั่นระริก
palpitate(vi) เต้นระริก,สั่น,สั่นระรัว
palpitation(n) การสั่น,การเต้นระริก,การสั่นระรัว
pant(vi) หอบ,ใคร่ได้,ปรารถนา,สั่นระริก,เต้นถี่
quake(vi) ยวบ,ไหว,สั่นสะเทือน,สั่นเทา,สั่นระริก
shivery(adj) สั่นระริก,ตัวสั่น,สั่นสะท้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top