Search result for

ระย้า

(32 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระย้า-, *ระย้า*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระย้าน. เครื่องห้อยย้อยเป็นพวงเป็นพู่.
ระย้าว. ที่ห้อยย้อยลงมา เช่น ตุ้มหูระย้า โคมระย้า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Swinging from the chandeliers in a Playboy mansion, but today,สวิงกิ้ง ในบ้านที่มีโคมไฟระย้าในPlayboyแมนชั่น,แต่วันนี้ Zombieland (2009)
The chandelier fell and smashed itself on the floor, but the floor was not damaged, cause its made 100% of "roadtrip".โคมไฟระย้าหล่นลงแตกบนพื้น แต่พื้นไม่เป็นรอย เพราะว่ามันทำมาจาก ถนนร้อยเปอเซ็นต์ Dogtooth (2009)
That chandelier over there... it's really awesome!โคมไฟระย้าตรงนั้นน่ะ... มันน่ากลัวมาก! Episode #1.9 (2010)
And this must be one of the chandeliers imported from his studio in New York.นี่เป็นโคมระย้า ที่นำเข้ามาจากสตูดิโอที่นิวยอร์ค Murder House (2011)
The opulence and complexity of this magnificent chandelier... should only be found in the palaces of nobility.ความสวยงามตระการตาของโคมระย้าอันนี้ พบได้ในที่นี่เท่านั้นแหละ เตาผิง Dark Shadows (2012)
Chandelier, or what's left of it.โคมไฟระย้า หรือสิ่งที่เหลือของมัน Happily Ever Aftermath (2012)
After the candelabra fell,หลังจากที่โคมระย้าตกลงมา The Death Song of Uther Pendragon (2012)
The candelabra falling onto the Round Table. - Yes, because the chain broke.โคมระย้าตกลงบนโต๊ะกลม ใช่ นั่นเพราะโซ่คล้องมันหัก The Death Song of Uther Pendragon (2012)
Oh, the supports for the big Murano chandelier. My colleagues couldn't find them.ที่ยึดโคมไฟระย้ามูราโน่ เพื่อนร่วมงานผมหาไม่เจอ The Best Offer (2013)
Inlaid wood with gold leaf, carved with adornments, floral motifs and festoons.ไม้ฝังใบไม้สีทอง สลักด้วยเครื่องประดับหิน ดอกไม้และพู่ห้อยระย้า The Best Offer (2013)
Inlaid wood with gold leaf, carved with adornments, floral motifs and festoons.ไม้ฝังใบไม้สีทอง สลักด้วยเครื่องประดับหินดอกไม้ และพู่ห้อยระย้ากรอบบนสลักเป็นรูปก้นหอย The Best Offer (2013)
You think behind those crates are a 13x19-foot Jan Matejko battle scape, a bohemian crystal chandelier, and a "strongbox of Portuguese dobrao"?คุณคิดว่าหลังลังเหล่านั้นคือ เท้า 13x19 จากการสู้รบของแยน มาแตโก โคมระย้าคริสตัลโบฮีเมียน Out of the Frying Pan (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระย้า[adj.] (rayā) EN: hanging ; pendant ; suspending ; fluttering in the wind   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chandelier(ชานดะเลียร์') n. โคมระย้า,โคมกิ่ง
comate(โคเมท') n. เพื่อน,สหาย adj. ซึ่งมีพู่ระย้า (บนเมล็ดพืช) ,เป็นขน,เป็นพู่
corona(คะโร'นะ) n. ทรงกลด (ของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์) ,มาลา,มงกุฎ,สิ่งที่เหมือนมาลา,โคมระย้าช่อกลม, See also: coronal adj. ดูcorona,pl. coronas,coronae
electroliern. โคมระย้า
festoon(เฟสทูน') n. ระย้า,การประดับด้วยระย้า. vt. ประดับด้วยระย้า,ห้อยระย้า, Syn. garland
festoonery(เฟสทูน'เนอรี) n. การประดับด้วยระย้า,ระย้า
gasolier(แกสซะเลียร์) n. โคมระย้าที่ใช้แก๊ส., Syn. gaselier
luster(ลัส'เทอะ) {lustered,lusteriing,lusters;lustred,lustring,lustres} n. ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความรุ่งโรจน์,โคมระย้า,สิ่งทอที่เป็นมัน,เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา vt. ฉาบเงา,ทำให้เป็นเงา vi. กลายเป็นเงา
lustre(ลัส'เทอะ) {lustered,lusteriing,lusters;lustred,lustring,lustres} n. ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความรุ่งโรจน์,โคมระย้า,สิ่งทอที่เป็นมัน,เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา vt. ฉาบเงา,ทำให้เป็นเงา vi. กลายเป็นเงา
swag(สแวก) n. เฟื่องระย้า,พู่ห้อย,ของล้ำค่า,เงิน,ห่อกระเป๋าเดินทาง,การปล้น,ของที่ปล้นมา,การเดินซวนเซ,จำนวนมาก. vi. เดินซวนเซ,ย้อย,ห้อย,จมลง,เดินทางไปมาด้วยห่อกระเป๋า

English-Thai: Nontri Dictionary
candelabrum(n) โคมระย้า,โคมกิ่ง,โคมแขวน
chandelier(n) โคมระย้า,โคมแขวน,โคมกิ่ง,โคมช่อ
corona(n) พระอาทิตย์ทรงกลด,พระจันทร์ทรงกลด,มงกุฎ,มาลา,โคมระย้า
festoon(n) ระย้า,พู่,พวงดอกไม้
festoon(vt) ห้อยเป็นระย้า,ตกแต่งด้วยระย้า
lustre(n) ชื่อเสียง,ความรุ่งโรจน์,แสงเหลือบ,โคมระย้า
pendant(n) จี้,โคมระย้า,โคมกิ่ง,ตุ้มหู,กระเช้า,ธงสามเหลี่ยม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top