Search result for

ระยะหลัง

(26 entries)
(0.0696 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระยะหลัง-, *ระยะหลัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยะหลัง[ADV] later, See also: in time, later on, Syn. ช่วงหลัง, Ant. ระยะแรก, ระยะต้น, ระยะเริ่มต้น, Example: การป้อนคำสั่งที่ต้องใช้ตัวอักษรหลายตัวเรียงต่อเนื่องกันทำให้เสียเวลา ระยะหลังจึงมีคนคิดพยายามหาวิธีการป้อนข้อมูลในรูปแบบอื่นขึ้นมา
ระยะหลัง[ADV] recently, See also: latterly, Example: โรคไข้เลือดออกพบมากในเด็กเล็ก แต่ในระยะหลังๆ มีแนวโน้มที่จะพบมากในเด็กโต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puerperiumระยะหลังคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
childbedระยะหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Postoperative periodระยะหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Postpartum period ; Puerperiumระยะหลังคลอด [TU Subject Heading]
Deceleration, Lateระยะหลังของการหดตัวของมดลูก [การแพทย์]
corpus luteum stageระยะหลังตกไข่, ระยะเวลาถัดจากการตกไข่ไปจนถึงเริ่มมีประจำเดือน (สำหรับคนจะกินเวลาประมาณ 13-15 วัน) ระยะนี้มีการสร้างผนังมดลูกหนาขึ้นเพื่อรอรับไข่ที่ผสมแล้ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lateระยะหลัง [การแพทย์]
Late Stageระยะหลัง, ระยะสุดท้ายของโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Have you read the papers lately?ท่านอ่านหนังสือพิมพ์ระยะหลังบ้างมั้ย Oh, God! (1977)
She's been sensitive lately.ระยะหลังนี้เธอดูอ่อนไหวนะคะ Everybody Has a Little Secret (2004)
Look. The club has had some problems lately.ระยะหลัง ทีมเรามีปัญหานิดหน่อย Goal! The Dream Begins (2005)
Lately it's been harder for me to filter the voices.ระยะหลังมานี่ผมกรองเสียงที่ได้ยินยากขึ้น Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
[Lately, I wanted to be with her all the time,] [so I stopped applying my medicine.][ระยะหลังผมอยากอยู่กับเธอตลอดเวลา] [ผมก็เลยหยุดใช้ยา] Heavenly Forest (2006)
Lately, I was starting to feel like I had my head pretty far up my ass.ระยะหลังนี้ ฉันเริ่มจะรู้สึกและว่าเอาหัวมุดก้นลึกไปแล้ว Left Turn Ahead (2007)
Because lately there are these moments when I feel...เพราะระยะหลังมานี่ มีบางขณะที่ผมรู้สึก An Inconvenient Lie (2007)
But lately, it does seem we have a lot in common --แต่ระยะหลัง ดูเหมือนเราจะมีหลายอย่างตรงกัน The Dark Defender (2007)
I've had a run of bad luck with the cards lately, mate.ระยะหลังฉันซวยเล่นไพ่/เสียบ่อยนะเพื่อน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Maki received an injection every 10 days.ระยะหลังมากิจะได้รับการฉีดยาทุกๆ 10 วัน Death Note: L Change the World (2008)
- Has Donald been acting strange lately?-โดนัลด์แสดงอาการแปลกๆระยะหลังๆนี้บ้างมั้ย? Doubt (2008)
I guess going solo has really caught up with us lately, huh?ฉันว่าการฉายเดี่ยว เริ่มจะสร้างปัญหา ให้พวกเรา ในระยะหลังนี้ จริงไหม? Bulletproof (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
latter(แลท'เทอะ) adj. อันหลัง,ครึ่งหลัง,ส่วนที่สอง,ระยะหลัง,ต่อมา,ใกล้จบ
lhคำย่อ luteinizing hormone ทำหน้าที่ควบไปกับ FSH ในระยะหลังซึ่ง folicle เจริญเต็มที่แล้วดดยเมื่อไข่สุก follicle จะแตกออกและกลายเป็น corpus lutheum ซึ่งจะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน progesterone ต่อไป

English-Thai: Nontri Dictionary
latter(adj) ถัดมา,อันต่อมา,ส่วนหลัง,ระยะหลัง
latter(n) สิ่งที่อยู่ถัดมา,ตอนหลัง,ระยะหลัง,ครึ่งหลัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top