Search result for

ระบายสี

(35 entries)
(0.1833 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระบายสี-, *ระบายสี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบายสี[V] paint, See also: colour, daub, Example: พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกมีจินตนาการโดยให้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น วาดภาพ ระบายสี เป็นต้น, Thai definition: ป้ายหรือแต้มสีบนพื้นวัตถุ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระบายสีก. ลงสี, แต้มสี, ป้ายสี, เช่น ระบายสีภาพทิวทัศน์ด้วยสีน้ำ
ระบายสีเสริมแต่งเกินความจริง เช่น เขาระบายสีข่าวเสียจนเชื่อไม่ลง.
ระบายสีว. ที่เสริมแต่งเกินความจริง เช่น ข่าวระบายสี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Once there had been a tinted photograph of his wife on the wall.เมื่อมีการถ่ายภาพระบายสี ภรรยาของเขาอยู่บนผนัง แต่เขาเอามันลง The Old Man and the Sea (1958)
Oh, and I invite all of you to count the colors in your bedroom.อ่อ และฉันขอเชิญทุกๆคน ให้ระบายสีต่างๆในห้องนอน The One with the Jellyfish (1997)
And I've found a great color for my canvas.จิตรกรระบายสีที่เขาชอบ ลงบนผืนผ้าใบ. Millennium Actress (2001)
Hey, you should watch the Vikings game while I'm painting.พ่อน่าจะดูทีมไวกิ้งแข่งตอนหนูระบายสีนะคะ 50 First Dates (2004)
She's teaching an art class and she gets to paint every day.เธอสอนชั้นเรียนศิลปะร่วมกับคนอื่น ๆ และก็ได้วาดรูประบายสีทุกวันเลย 50 First Dates (2004)
You're painting a picture. And you're doing an excellent job.คุณกำลังระบายสีรูปอยู่ค่ะ และมันก็สวยมากทีเดียว 50 First Dates (2004)
Did we paint that much?นี่เราระบายสีได้มากขนาดนี้เลยหรอ My Little Bride (2004)
You are, Switowski. Just finish your coloring book and go back to sleep.แกก็เป็น สวิททาวสกี้ เลิกวาดรูป ระบายสีแล้วไปนอนซะ The Longest Yard (2005)
I doubt if any old schlub would be feeding them artisanal pain de mie they made themselves.ฉันแค่สงสัย ถ้าคนแก่คนอื่นต้องการให้อาหารพวกมันบ้าง มันจะเหมือนช่างระบายสีของเดอ เมย์ ถ้าพวกเขาทำด้วยตัวเอง Pilot (2006)
You know, it's got mazes in it and, you know, little coloring areas, sections, pop-up pictures.แล้วแบบ... มีเกมด้วย มีภาพระบายสี มีรูปป๊อปอัพ อ่านแล้วสนุกดีนะ Transformers (2007)
We told you we colored.เราบอกคุณแล้วว่าเราระบายสีกัน Alvin and the Chipmunks (2007)
- Yes, he loves to draw and paint.- ค่ะ เขาชอบวาดและระบายสี Like Stars on Earth (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบายสี[v.] (rabāisī) EN: paint ; colour ; daub   FR: colorier ; peindre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airbrush[VT] ระบายสีด้วยแปรงพ่นสี, Syn. air brush
color[VT] ทาสี, See also: ระบายสี, ย้อมสี, Syn. tinge, tint, pigment, dye, paint, stain, stipple
colour[VT] ทาสี, See also: ระบายสี, ย้อมสี, Syn. tinge, tint, pigment, dye, paint, stain, stipple
marble[VT] ระบายสีให้เหมือนหินอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
black-and-whiteadj. มีเพียงสีดำและขาวเท่านั้น,เกี่ยวกับระบบที่มีเพียง2ค่า,ไม่มีสี,ไม่ระบายสี',เขียนหรือพิมพ์, Syn. writing or print
enamel(อิแนม'เมิล) {enamel (l) ed,enamel (l) ing,enamels} n. สิ่งเคลือบ,เคลือบฟันซึ่งเป็นสารที่แข็งที่สุดของร่างกาย,ภาชนะเคลือบ,เครื่องเคลือบ. vt. เคลือบ,ลงยา,ระบายสี., See also: enameler n. ดูenamel enameller n. ดูenamel enamelist n.ดูenamel namel
illuminatevt. ให้ความสว่าง,ประดับด้วยดวงไฟ,ทำให้รู้. vi. ทำให้เข้าใจ,อธิบาย,ระบายสีประกอบ vi. กลายเป็นสว่างไสว adj. สว่างไสว,เข้าใจดี n. ผู้เข้าใจดี,ผู้มีสติปัญญาเลิศ., See also: illuminable adj. illuminative adj. illuminator n. คำที่มีความหมายเหม
illuminationn. การส่องแสงสว่าง,การทำให้กระจ่าง,ความสว่าง,แหล่งของแสง,การประดับประดาด้วยสีสัน,การระบายสีประกอบ
marble(มาร์'เบิล) n. หินอ่อน,สิ่งสลักด้วยหินอ่อน,วัสดุที่คล้ายหินอ่อน,ลูกหินหรือลูกแก้วที่เด็กเล่น adj. ประกอบด้วยหินอ่อน,คล้ายหินอ่อน (แข็ง เย็น ลื่นและอื่น ๆ) vt. ระบายสีหินอ่อน,ทำเป็นลายหินอ่อน,คาดหินอ่อน, See also: marbles n. เกมเล่นลูกหินของเด็ก,สติ
overcharge(โอ'เวอะชาร์จฺ) n.,vt.,vi. คิดราคาแพงเกินไป,บรรจุหรือบรรทุกมากเกินไป,อัดไฟมากเกินไป,เสริมแต่งหรือระบายสีมากเกินไป,คุยโม้., See also: overcharger n.
tinge(ทินจฺ) vt. ระบายสี,ทาสี,แต้มสี,เจือปน n. สีเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,รสชาติ,สิ่งเจือปน,จำนวนเล็กน้อย, Syn. colour,tint,stain
toolboxช่องเครื่องมือโปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมจะจัดให้มีเครื่องมือต่าง ๆ เตรียมไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิมพ์ การเขียนรูปสี่เหลี่ยม การเขียนเส้นตรง การหมุน การทำเอียง เป็นต้น ถ้าเป็นโปรแกรมประเภทวาดภาพ จะยิ่งมีเครื่องมือมาให้มากชนิด รวมทั้งการใส่สีให้ด้วย เครื่องมือระบายสี ก็มีทั้งที่เป็นเหมือนพู่กัน ลากเป็นเส้นได้ ตัดขอบได้ ละเลงสีเต็มพื้นที่ หรือจะพ่นเป็น ฝอยเหมือนสเปรย์ ก็ได้ เป็นต้น บางโปรแกรมทำเป็นปุ่ม (button) ให้ใช้เมาส์กดแทนคำสั่งต่าง ๆ ได้ เรียกว่า toolbarดู toolbar ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
colour(vt) ย้อมสี,ทาสี,ระบายสี
colourist(n) นักระบายสี,นักวาดภาพสี
paint(n) สี,สีย้อม,การระบายสี,การทาสี
paint(vt,vi) เขียนรูป,ทาสี,เขียนภาพ,ระบายสี,วาดภาพ,แต่งหน้า
painting(n) ภาพเขียน,การเขียนภาพ,การทาสี,การระบายสี
tint(vt) ย้อมสี,แต้มสี,ระบายสี,ทาสี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top