Search result for

ระนาด

(38 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระนาด-, *ระนาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระนาด[N] xylophone, Example: เวลาเขานั่งตีระนาดต้องเอาม้าเตี้ยมารองก้นไม่งั้นตีไม่ถนัด, Count unit: ราง, Thai definition: เครื่องปี่พาทย์ชนิดหนึ่ง มีรูปเป็นรางยาว ตอนบนมีแผ่นไม้หรือเหล็กหรือทองเหลืองหลายๆ อัน มีความยาวลดหลั่นกันตามลำดับของเสียงประมาณ 17 - 21 ลูก
ระนาด[N] bamboo strips tied together by rattan used as matting in ship hold, Count unit: ผืน, แผ่น, Thai definition: ไม้ไผ่ที่ถักอย่างเรือก สำหรับรองท้องเรือ
ระนาด[ADJ] lying superimposed disorderly, See also: in disorder, Syn. ระเนระนาด, ระเนนระนาด, Thai definition: อาการที่ล้มทับกัน, อาการที่เรียงกันเป็นแถว, มักใช้เข้าคู่กับ ระเน และ ระเนน เป็น ระเนระนาด และ ระเนนระนาด
ระนาดเอก[N] alto xylophone, Example: ลูกชายครูศุขบ้านบางลำพูกำลังโด่งดังมีชื่อในทางระนาดเอก, Count unit: ลูก; ผืน; ราง, Thai definition: ระนาดที่มีระดับเสียงแกร่งกร้าวกว่าระนาดทุ้ม มีไม้แข็ง 2 อันสำหรับตี
ระนาดทุ้ม[N] alto bamboo xylophone, See also: alto xylophone, Example: นักดนตรีกำลังถ่วงระนาดทุ้มด้วยตะกั่ว, Count unit: ราง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระนาดน. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี มีลูกและเสียงเรียงต่อกันอยู่บนราง มีหลายแบบ มีไม้ตีคู่หนึ่ง เรียกว่า ไม้ระนาด, ลักษณนามว่า ราง.
ระนาดน. ไม้ไผ่ที่ถักอย่างเรือกสำหรับรองท้องเรือ.
ระนาดว. อาการที่ล้มทับกัน, อาการที่เรียงกันเป็นแถว, มักใช้เข้าคู่กับคำ ระเน และ ระเนน เป็น ระเนระนาด และ ระเนนระนาด.
ระนาดทองน. ชื่อระนาดชนิดหนึ่ง มีเสียงสูง เลียนแบบระนาดเอกที่เป็นเครื่องไม้ ลูกระนาดทำด้วยทองเหลือง นิยมใช้บรรเลงในวงมโหรีเครื่องใหญ่.
ระนาดทุ้มน. ระนาดที่มีเสียงนุ่มนวลกว่าระนาดเอก ลูกระนาดเช่นเดียวกับระนาดเอก แต่มีขนาดใหญ่และยาวกว่า ปรกติมี ๑๗ ลูก ปากรางระนาดเว้าโค้งขึ้นคล้ายปากเปลญวน ด้านล่างตัดตรงขนานกับพื้น มีเท้าเล็ก ๆ ตรงมุม ๔ เท้า ไม้ตีใช้แต่ไม้นวมอย่างเดียว.
ระนาดเอกน. ระนาดที่มีเสียงแกร่งกว่าระนาดทุ้ม ลูกระนาดโดยมากทำด้วยไม้ไผ่บง ไม้ชิงชัน หรือไม้มะหาด ฝานหัวท้ายและท้องตอนกลาง โดยปรกติมี ๒๑ ลูก รางระนาดมีรูปทรงคล้ายเปลญวน หัวตัดท้ายตัด มีเท้ารูปสี่เหลี่ยมคล้ายเชิงขันรับอยู่ใต้รางสำหรับตั้ง ไม้ตีมี ๒ อย่าง คือ ไม้แข็งใช้เมื่อต้องการเสียงแกร่งกร้าว และไม้นวมเมื่อต้องการเสียงเบาและนุ่มนวล.
ระนาดเอกเหล็กน. ชื่อระนาดชนิดหนึ่ง รูปร่างเหมือนระนาดทองทุกประการ แต่ลูกระนาดทำด้วยเหล็ก ใช้บรรเลงผสมในวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่.
ระนาดแก้วน. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี ลักษณะคล้ายระนาดเอกเหล็กหรือระนาดทุ้มเหล็ก ลูกระนาดทำด้วยแผ่นแก้วหนาวางเรียงบนรางระนาด ปัจจุบันไม่นิยมใช้เนื่องจากเสียงไม่ไพเราะ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xylophone ระนาดฝรั่ง [TU Subject Heading]
Gamelanระนาด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guy complained of a rattle when he drives over bumps, right?คนบ่นเกี่ยวกับเรื่องเสียงดังนี้ เมื่อเขาขับรถข้ามลูกระนาดใช่มั้ย The Echo (2008)
They are everywhere. I got a book.พวกเค้าระเนระนาดไปทั่ว ชั้นเจอหนังสือ The Grey (2011)
When you improvise a plan, sometimes you hit a speed bump.บางครั้งคุณก็ชนยางลูกระนาด Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
No big deal, just a small speed bump.ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร แค่เรื่องยางลูกระนาดนิดหน่อย Critical Film Studies (2011)
Jeff says there's some kind of speed bump.เจฟโทรมา บอกว่าเจอเรื่องยางลูกระนาดนิดหน่อย Critical Film Studies (2011)
First, you declared war on xylophones.ตอนแรกเธอประกาศสงครามด้วยระนาดเหล็ก Prom-asaurus (2012)
And please be careful walking past my brand-new xylophone.แล้วก็ระวังหน่อยละ เวลาเดินผ่านระนาดเหล็กอันใหม่ของฉัน Prom-asaurus (2012)
What, the speed bump?อะไร ลูกระนาดเพื่อให้รถวิ่งช้าลงงั้นเหรอ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
I saw Jennie's van scrape it two days ago.ฉันเห็นรถตู้ของเจนนี่ขูดลูกระนาด เมื่อ 2 วันที่แล้ว Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
But the first time I saw her, in the morning, the van didn't scrape at all.แต่ครั้งแรกที่ฉันเห็นเธอ ในตอนเช้า รถตู้ไม่ได้ขูดกับลูกระนาดเลยแม้แต่นิดเดียว Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
You remember a vehicle not scraping on a speed bump?นายจำตอนที่รถไม่ขูด กับลูกระนาดเพื่อให้รถวิ่งช้าลงได้งั้นเหรอ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Y'all spared no expense this time, Byron.ระเนระนาดไม่เป็นท่าเลย ไบรอน 3:10 to Yuma (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระนาด[n.] (ranāt) EN: ranad ; xylophone ; gamelan   FR: xylophone [m] ; gamelan [m]
ระนาดทุ้ม[n.] (ranātthum) EN: alto bamboo xylophone ; alto xylophone ; bass gamelan   
ระนาดเอก[n.] (ranāt-ēk) EN: alto xylophone ; treble gamelan   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xylophone[N] เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่คล้ายระนาด, See also: ระนาดฝรั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gamelan(เกม'มะลัน) n,ระนาด,มโหรี
marimba(มะริม'บะ) n. เครื่องดนตรีคล้ายระนาด
marinade(แมระนาด', แม'ระเนด) n. น้ำซอสสำหรับจุ่มเนื้อ
percussion instrumentn. เครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะเช่นเปียโน กลอง ฉิ่ง ฉาบ ระนาดและอื่น ๆ
xylophone(ไซ'ละโฟน) n. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง ที่คล้ายระนาด, See also: xylophonist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
gamelan(n) ระนาด,พิณพาทย์,มโหรี
xylophone(n) ระนาด,พิณพาทย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top