Search result for

รอยแยก

(51 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รอยแยก-, *รอยแยก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอยแยก[N] chasm, See also: crack, crevasse, gorge, Example: เขาสอดส่ายสายตาหารอยแยกตามข้างฝา เพื่อจะได้แนบสายตาดูว่าชายชู้คือใครกันแน่, Count unit: รอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cleftรอยแยก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fissureรอยแยก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fissureรอยแยก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cleftรอยแยก, ร่อง, แอ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tracheloschisisรอยแยกที่คอแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tracheoschisisรอยแยกท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pterygopalatine fissureรอยแยกเทอริโกแพลาทีน [มีความหมายเหมือนกับ pterygomaxillary fissure] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pterygomaxillary fissureรอยแยกเทอริโกแมกซิลลา [มีความหมายเหมือนกับ pterygopalatine fissure] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
superior orbital fissureรอยแยกเบ้าตารอยบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
inferior orbital fissureรอยแยกเบ้าตารอยล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joint รอยแยก
รอยแยกของเนื้อหินเปลือกโลกที่เกิดจาก ความเค้นและความเครียด จึงทำให้เปลือกโลกพยายามแยกตัวออก เพื่อให้หมดภาวะความกดดัน ดังนั้น จึงพบเห็นเสมอว่าหินเกือบทุกแห่ง มีรอยแยก รอยร้าวอยู่ ถ้าหินสองฟากรอยแตกไม่เหลื่อมตัวกัน เรียกรอยแตกนั้นว่า รอยแยก ถ้าเหลื่อมตัวกันไป ก็เรียกว่า รอยเลื่อน (fault) โดยที่รอยแยกนั้นเกิดจากความกดดันดังกล่าวแล้ว แนวและความเอียงเทของรอยแยกจึงมักสม่ำเสมอทั่วผืนหินแถบนั้น และแสดงทิศทางการกระทำจากแรงเค้นด้วย แนวรอยแยกในผืนหินแถบหนึ่ง ๆ อาจมีมากกว่าทิศทางเดียวก็ได้ เพราะเกิดต่างกรรมต่างวาระกัน [สิ่งแวดล้อม]
Sheeting Joint รอยแยกแผ่น
เป็นรอยแยกชนิดหนึ่งที่เกิดในหินที่เป็นเนื้อ เดียวกัน เช่น หินแกรนิต ประกอบด้วยรอยแตกหนึ่งชุด ซึ่งขนานกับ พื้นผิวภูมิประเทศ และมีแนวค่อนข้างราบ รอยแตกจะถี่มาก ในบริเวณใกล้ผิวดิน และจะค่อนข้างห่างในที่ลึก [สิ่งแวดล้อม]
Cholesterol Cleftรอยแยกโคเลสเตอรอล [การแพทย์]
Fissure, Abnormalรอยแยกผิดปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well it fried a lot of expensive neural webbing.อืม... มันถูกย่างซะเละ รอยแยกของประสาท eXistenZ (1999)
Look right here. You see? Okay.โอเค แต่ดูรอยแยก ระหว่างอนุภาคพวกนี้ I Heart Huckabees (2004)
Between these particles and the cracks we fall through, the holes of nothingness.รอยแยกที่ดึงให้เรา ลงไปในหลุมแห่งความว่างเปล่า - นั่นแหละความรู้สึกผมเมื่อกี๊ I Heart Huckabees (2004)
There are tiny particles connecting the larger cubes.และรอยแยกเล็กๆ ระหว่างการเชื่อมต่อนั้น I Heart Huckabees (2004)
And even tinier connections.และรอยแยกที่เล็กลงไปอีก I Heart Huckabees (2004)
I think that I am gonna stay with her, the cracks, the pain, the nothingness, because that's more real to me, that's what I feel.เพราะไอ้เรื่องรอยแยก, ความเจ็บปวด, ความว่างเปล่า มันคือสิ่งที่ผมรู้สึก - ฟังไว้ I Heart Huckabees (2004)
We got a crevasse right here.เราเจอรอยแยก Eight Below (2006)
This shows what happens to the crevasses, and when lakes form, they create what are called mouIins.นี่แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับรอยแยก เมื่อแอ่งน้ำก่อตัวเป็นทะเลสาบ มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าปล่องน้ำ An Inconvenient Truth (2006)
Yeah, they're attracted to the heat when they're cold, plus, they got collapsible vertebrae or some deal, so they can squeeze through a crack yea big, if they're determined.- เจอบ่อยเหรอ - เวลาหนาวมันก็วิ่งหาที่ร้อน แถมยังมีกระดูกสันหลังงอได้อะไรเนี่ย ทำให้มันมุดรอยแยกได้ตามใจ The Rat (2006)
The crevice's at 65 feet.ที่รอยแยกความลึก 65 ฟุต It's Alive! (2007)
Two treasure hunters made a ghastly discovery today, when they stumbled on what appears to be an underwater graveyard, in a crevasse, off the coast of Miami.นักล่าสมบัติสองคน ค้นพบสิ่งน่าตกตะลึง เมื่อเขาบังเอิญพบสุสานใต้น้ำ ในรอยแยกใต้น้ำ นอกชายฝั่งไมอามี่ It's Alive! (2007)
Two treasure hunters made a ghastly discovery today, when they stumbled on what appears to be an underwater graveyard, in a crevasse, off the coast of Miami.นักล่าสมบัติสองคน พบสิ่งที่น่าสยดสยองในวันนี้ เมื่อพวกเขาค้นพบสุสานใต้น้ำเข้าโดยบังเอิญ บริเวณรอยแยกใต้น้ำ นอกชายฝั่งไมอามี่ Waiting to Exhale (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รอยแยก[n. exp.] (røiyaēk) EN: chasm ; crack ; crevasse ; gorge   FR: fente [f] ; fissure [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chap[N] รอยแตก, See also: รอยแยก, รอย, รอยกะเทาะ
chasm[N] รอยแตก, See also: รอยแยก, ช่อง
chasm[N] รอยแยกของพื้นผิวโลก, See also: หุบเหว, ช่องธารน้ำแข็ง, Syn. abyss, gorge
chink[N] รอยแยกเล็กๆ, Syn. crack, slit, fissure
cleft[N] รอยแยก, See also: ร่อง, รอยแตก, Syn. clack, crevice
crevasse[N] รอยแยก, Syn. gap, abyss
fissure[N] รอยแตก, See also: รอยแยก, รอยปริ, รอยร้าว, ร่อง, ร่องแยก, Syn. crack, crevice, cleft
foothold[N] รอยแยกสำหรับวางเท้าเวลาปีนต้นไม้หรือหน้าผา
split[N] รอยแตก, See also: รอยแยก, Syn. gap, fracture

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chink(ชิงคฺ) n. รอยร้าว,รอยประสาน,รอยแยก,ช่องโหว่,เงิน,เงินสด -v. อุดช่อง
chinky(ชิง'คี) adj. เป็นรอยแตก,เป็นรอยแยก
cleft(เคลฟทฺ) {clefted,clefting,clefts} n. ร่อง,รอยแยก,ช่องที่แตก v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ cleave. adj. ซึ่งแตกร้าว,ซึ่งแตกแยกออก,ซึ่งแบ่งแยกออก
cloven(โคล'เวิน) v. กริยาช่อง 3 ของ cleave. adj. เป็นรอยแยก,เป็นร่อง
crevasse(คระแวส') n. รอยแยก (บนน้ำแข็งหรือพื้นโลก) ,รอยร้าว,ร่อง,ช่อง, Syn. fissure
crevice(เควฟ'วิส) n. รอยแยก,รอยร้าว
fissure(ฟิส'เชอะ) n. ร่อง,ช่อง,รอยแยก,ร่องแยก,รอยประสาน vt.,vi. แยกออก,แบ่งแยก,แยกตัว,แตกแยกออก, Syn. cleft
leak(ลีค) {leaked,leaking,leaks} n. รูรั่ว,รอยรั่ว,รอยร้าว,รอยแยก,ร่อง,ช่อง,วิธีการรั่วไหล,การรั่วไหล,การหลบหนี,การรั่วของกระแสไฟฟ้า. vi. รั่ว,รั่วไหล,ซึม. vt. ทำให้รั่ว,ทำให้ลอดเข้ามา,ทำให้ซึม,ทำให้รู้ความลับ., See also: leaker n. ดูleak
rent(เรนทฺ) n. ค่าเช่า,การเช่า,ทรัพย์สินที่ให้เช่า,รอยแยก,รูฉีก,รูขาด,การแตกร้าว vt.,vi. ให้เช่า,กิริยาช่อง2และ3ของrend (ดู) -Phr. (for rent ให้เช่า), See also: rentability n. rentable adj.
rift(ริฟทฺ) n. รอยแตก,รอยแยก,ช่อง,ร่อง,ร่องรอย,การแตกแยก,การแตกร้าว, Syn. fissure

English-Thai: Nontri Dictionary
chink(n) รอยร้าว,รู,ร่อง,ช่องโหว่,รอยแยก,เสียงกระทบ
crevice(n) รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก
fissure(n) ช่อง,ร่อง,รอยแยก,รอยแตก
split(n) รอยปริ,รอยแยก,รอยร้าว,การผ่า,การหั่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top