Search result for

รอบข้าง

(24 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รอบข้าง-, *รอบข้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบข้าง[ADV] around, See also: all around, Syn. รอบตัว, Example: บุคคลที่อยู่รอบข้างเขามีแต่แข่งขันและชิงดีชิงเด่นกันเอง, Thai definition: แวดล้อมเกี่ยวข้องอยู่ใกล้ๆ ตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She may be a threat to herself or others;เธออาจะเป็นอันตรายต่อตัวเองหรือบุคคลรอบข้าง Changeling (2008)
Who cares.ถ้าเอาคนรอบข้างมายุ่ง Goemon (2009)
(bystanders screaming)(เสียงกรีดร้องจากผู้คนรอบข้างDay 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
It means you have an opportunity to reproduce with the highest frequency and with the most desirable partners.หมายถึงคุณมีโอกาสที่จะ ทำมันอีกได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตามความปรารถนาของคนรอบข้าง Duplicity (2009)
They were slapping folks in the face right and leff and I was sweating Like a pig.มันตีหน้าผู้คนรอบข้าง ขวาและซ้าย และฉันก็เหงื่อแตกเหมือนหมู Julie & Julia (2009)
I think what needs to be examined is Esther's relationship with those around her.เอ่อ ความสัมพันธ์ของเอสเธอร์กับคนรอบข้าง Orphan (2009)
Not an asshole would be nice. Just someone who enjoys my company, comes from a good family.นิสัยควรจะดีพอควร เป็นใครที่เข้ากับคนรอบข้างของชั้นได้ มาจากครอบครัวที่ดี Up in the Air (2009)
No, forget it! Get a clue!ไม่ ลืมไปเถอะค่ะ หัดดูรอบข้างซะมั่งสิ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
When he's after something, he goes all out to get what he wants.เค้าชอบอะไร จะไม่สนใจเสียงรอบข้าง แล้วจะเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ Episode #1.16 (2009)
The car's a closed environment kids. I thought i'd play it safe.สิ่งรอบข้างรถเด็กเล่นปิดไว้อย่างแน่นหนา พ่อคิดว่าเครื่องเล่นนี้ปลอดภัยดี The Pickle Jar (2009)
This is the arrogant jock that totally ignored the only people that truly liked him for non-superficial reasons but weren't allowed to say anything because their parents are bigots!นี่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเธอ นี่มันหนุ่มขี้นอกจอมวางท่า ที่ชอบเมินคนรอบข้างซึ่งเป็นคนกลุ่มเดียวที่ชื่นชมในตัวเขา Football, Feminism and You (2009)
I'm attempting to communicate with you without my meaning becoming apparent to those around you.โดยไม่ให้คนรอบข้างรู้ความหมาย ขอฉันลองใหม่ The Cornhusker Vortex (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รอบข้าง[adv.] (røpkhāng) EN: around ; all around   FR: tout autour ; de toutes parts ; de tous côtés

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emulationการเลียนแบบหมายถึง การเลียนแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำโปรแกรม การทำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals) เช่น เราพูดได้ว่า เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ส่วนใหญ่เลียนแบบ Epson หรือไม่ก็ Hewlett Packard LaserJet อย่างนี้ เป็นต้น
panel truckn. รถบรรทุกขนาดเล็กที่เป็นปิดรอบข้าง
panel vann. รถบรรทุกขนาดเล็กที่เป็นปิดรอบข้าง
peripheral deviceรอบข้างอุปกรณ์รอบข้างหมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้คุ้มประโยชน์ เช่น จอภาพ, เมาส์, แผงแป้นอักขระ, เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ, หน่วยบันทึกทั้งนอกและในตัวเครื่อง รวมตลอดไปถึงไมโครโฟนมีความหมายเหมือน peripheral equipment
peripheral equipmentบริภัณฑ์รอบข้างหมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้คุ้มประโยชน์ เช่น จอภาพ, เมาส์, แผงแป้นอักขระ, เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ, หน่วยบันทึกทั้งนอกและในตัวเครื่อง รวมตลอดไปถึงไมโครโฟนมีความหมายเหมือน peripheral device
power downปิดสวิตช์หมายถึง การปิดสวิตซ์ไฟไม่ให้กระแสไฟเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals)
scsiเอสซีเอสไอ <คำอ่าน>สกัสซี <คำอ่าน>ย่อมาจากคำว่า small computer system interface (แปลว่า ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก) หมายถึงสายที่เชื่อมต่อระหว่างบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals) เช่น ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) เครื่องจับภาพ (scanner) หน่วยบันทึก (disk drive) กับ ตัวซีพียู (CPU)
small computer system intส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก'ใช้ตัวย่อว่า SCSI (อ่านว่า สกัสซี) หมายถึงสายที่เชื่อมต่อระหว่างบริภัณฑ์รอบข้าง (peripheral equipment) เช่น ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) เครื่องกราดภาพ (scanner) หน่วยบันทึก (disk drive) กับตัวซีพียู (CPU) เป็นต้น
systems unitเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยจอภาพ ตัวประมวลผล หน่วยความจำ และหน่วยบันทึกข้อมูล บางทีก็เรียกกันง่าย ๆ ว่า คอนโซล (console) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องเรียกว่า บริภัณฑ์รอบข้าง (peripheral equipment) ซึ่งประกอบด้วย แป้นพิมพ์ เมาส์
turnkey systemระบบพร้อมสรรพหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals equipment) ครบบริบูรณ์หนึ่งชุด ที่พร้อมจะทำงานทันทีที่เปิดเครื่อง ศัพท์คำนี้มาจากระบบอุตสาหกรรมรถยนต์ กล่าวคือ พอไขกุญแจ (ภาษาอังกฤษใช้ว่า turn key) เมื่อใด ก็จะขับออกไปได้เลย สรุป ก็คือ ระบบนี้หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์เบ็ดเสร็จทั้งระบบ ตั้งแต่ส่วนตัวเครื่อง (hardware) รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่จะใช้ (มักใช้ในความหมายที่เป็นการส่งมอบให้ลูกค้า)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top