Search result for

รสชาติ

(47 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รสชาติ-, *รสชาติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รสชาติ[N] taste, See also: flavour, savour, Syn. รส, Example: การปรุงอาหารด้วยเครื่องปรุงบางชนิดจะทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไปได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รสชาติ(รดชาด) น. รส เช่น แกงนี้ไม่มีรสชาติเลย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
รสชาติรส เช่น เปรี้ยว หวาน เค็ม ฝาด
คำที่มักเขียนผิด รสชาด [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tastes like cancer, but isn't cancer.รสชาติเหมือนมะเร็งแต่ไม่ใช่มะเร็ง Not Cancer (2008)
Screw-Ups are more palatableล้มเหลวมีรสชาติมากกว่า Adverse Events (2008)
I never knew water could taste so good.เขาไม่เคยรู้สึกว่าน้ำรสชาติดีเช่นนี้มาก่อน The Labyrinth of Gedref (2008)
It's actually pretty tasty.ที่จริงเเล้วรสชาติมันก็ดีนะ The Labyrinth of Gedref (2008)
They say they taste like chicken.เขาว่ากันว่ารสชาติเหมือนเนื้อไก่ The Labyrinth of Gedref (2008)
This tastes nothing like chicken.รสชาติไม่เหมือนเนื้อไก่เลย The Labyrinth of Gedref (2008)
I'm afraid this potion tastes like toad water but it'll get you back on your feet.ผมเกรงว่ายานี่จะมีรสชาติเหมือนน้ำคางคก แต่มันจะทำให้ท่านกลับมาแข็งแรงได้ Valiant (2008)
Mind you, if you... forget about the taste, the after effect is... quite pleasurable.จะว่าไรไหม, ถ้าท่าน... . ลืมรสชาติมันเถิด ผลของมันคือ Excalibur (2008)
Yes, yes, such delicious ironyใช่ ใช่แล้ว, รสชาติแห่งการถูกเย้ยหยัน Cloak of Darkness (2008)
It is really a special wineไวน์นี่รสชาติดีจริง ๆ Iljimae (2008)
I'm justjoking. It was really good.ฉันล้อเล่น มันรสชาติดีจริงๆ Heartbreak Library (2008)
Far off and sad that's not tasted Herot mead.ห่างไกลและหม่นหมอง นั่นไม่ใช่รสชาติเหล้าฮีรอท มีท Outlander (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รสชาติ[n.] (rotchāt) EN: taste ; smack ; flavour = flavor (Am.) ; savour ; relish ; gustation ; savour = savor (Am.)   FR: saveur [f] ; goût [m] ; relent [m] ; appétit [m]
รสชาติดี[n. exp.] (rotchāt dī) FR: goût délicat [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flavour[N] รสชาติ, See also: กลิ่น, รส, Syn. taste, aroma, gusto
savor[N] รสชาติ, See also: รส, กลิ่น, Syn. odor, flavor, relish, tang, taste, scent, tinge, zest, smack
savour[N] รสชาติ, See also: รส, กลิ่น, Syn. odor, flavor, relish, tang, taste, scent, tinge, zest, smack
smack[N] รสชาติ
taste[N] รสชาติ, See also: รส, Syn. flavour, savour
tooth[N] รสชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched,dull-A. moist,humid,lively,exciting)
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
dainty(เดน'ที) n.,adj. งดงาม,สวยงาม,มีรสชาติดี,อร่อย,ประณีต n. สิ่งที่งดงาม,สิ่งที่มีรสชาติดี,สิ่งที่อร่อย, See also: daintily adv. ดูdainty daintiness n. ดูdainty, Syn. nice ###A. gross
dead-aliveไม่มีรสชาติซึมเศร้า
dead-and-aliveไม่มีรสชาติซึมเศร้า
drab(แดรบ) n. สีน้ำตาลอมเหลือง,ผ้าสีน้ำตาลอมเหลือง,สีไม่สดใส,ซึ่งมีสีน้ำตาลอมเหลือง,ไม่สดใส,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ n. หญิงที่สกปรกโสมม,หญิงโสเภณี., Syn. dull gray,dull
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
flavor(เฟล'เวอะ) n. รส,กลิ่น,รสชาติ,รสนิยม,สารที่ให้กลิ่นหรือรสดังกล่าว,ลักษณะเฉพาะของบางอย่าง. vt. ให้กลิ่น,แต่งกลิ่น,ปรุงรส., Syn. taste
flavour(เฟล'เวอะ) n. รส,กลิ่น,รสชาติ,รสนิยม,สารที่ให้กลิ่นหรือรสดังกล่าว,ลักษณะเฉพาะของบางอย่าง. vt. ให้กลิ่น,แต่งกลิ่น,ปรุงรส., Syn. taste

English-Thai: Nontri Dictionary
flat(adj) แบน,ราบ,แฟบ,เรียบ,ไม่มีรสชาติ,ไม่คมชัด,ทื่อ,ซบเซา
flavour(n) รสชาติ,กลิ่น,รสนิยม
humdrum(adj) ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ
insipid(adj) ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ไม่มีชีวิตชีวา
relish(n) ความเอร็ดอร่อย,รสชาติ,ความชอบ,เครื่องปรุงรส
savour(n) รสชาติ,กลิ่น,เสน่ห์,แรงดึงดูด,ลักษณะเฉพาะ,ความอร่อย
season(vt) ตบแต่ง,ปรุงรส,เพิ่มรสชาติ
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง
spice(vt) ปรุงรส,ใส่เครื่องเทศ,เพิ่มรสชาติ
taste(n) รสชาติ,รสนิยม,ความพอใจ,การเลือกเฟ้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あじ, aji] (n) รสชาติ

German-Thai: Longdo Dictionary
süß(adj) หวาน (รสชาติ กลิ่น)
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสชาติ เช่น ein saurer Geschmack รสเปรี้ยว, Die Suppe hat einen seltsamen Geschmack. ซุปนี้มีรสชาติที่แปลก

French-Thai: Longdo Dictionary
exquis(adj) ที่คัดเฉพาะพิเศษ, รสชาติดี(อาหาร), มีสเน่ห์(คน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top