Search result for

รส

(117 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รส-, *รส*
Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
mezzo fresco[เมซโซ เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนชื้นซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n ) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ป่าไม้เขตร้อน[/ˈtɹɒp.ɪ.kəl ɹeɪn ˈfɒɹᵻst/ หรือ ทรอพพิเคิล เรน เฟอเรสท] (n ) Tropical Rain Forest
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (n phrase ) English for Business Communication
มหาเถรสมาคม (n ) Sangha Supreme Council
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (n ) Village Health Volunteer
เทคนิคการสื่อความหมาย[เทคนิคการสื่อความหมาย] เทคนิคการสื่อความหมาย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
โครงการสร้างงานในชนบทprojet de création d'emplois ruraux

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รส[N] Ministry of Labour and Social Welfare, Syn. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
รส[N] taste, See also: tang, smack, flavor, savour, sense of taste, Example: คนอังกฤษดื่มเบียร์รสจืด ต่างกับคนไทยที่ชอบรสเยอรมัน, Count unit: รส, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รส[N] flavor, Example: หูกวีอย่างท่านจันทร์นั้น ท่านฟังรวมรสหมด, Count unit: รส, Thai definition: ความรู้สึกชอบใจ สนุก หรือไพเราะ เป็นต้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รสก.[N] government enterprise, Syn. รัฐวิสาหกิจ
รสนา[N] tongue, Syn. ลิ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รสจืด[N] flavorless, See also: insipid, tasteless, Example: รากต้นหางกระรอกมีรสจืด ใช้ฝนทาและรับประทานแก้พิษงูขบกัด
รสชาติ[N] taste, See also: flavour, savour, Syn. รส, Example: การปรุงอาหารด้วยเครื่องปรุงบางชนิดจะทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไปได้
รสนิยม[N] taste, See also: liking, preference, fondness, Syn. ความพอใจ, ความชอบ, Example: รัฐบาลตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น เพื่อปลอบใจประชาชน, Thai definition: บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
รสเค็ม[N] salty, Example: คนที่ชอบทานอาหารที่มีรสเค็ม เป็นคนที่มีนิสัยมักได้ ควักยาก ชอบแต่งตัวปอนๆ แต่จะขยันหมั่นเพียร อดกลั้น
รสเด็ด[ADJ] delicious, See also: tasty, palatable, flavoursome, good, very good, Syn. รสอร่อย, Example: เพลงลูกทุ่ง ถ้าไม่มีหางเครื่องก็คล้ายส้มตำรสเด็ดที่ขาดปลาร้าปรุงรส, Thai definition: เกี่ยวกับอาหารที่มีรสชาติอร่อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รสน. สิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้น เช่น เปรี้ยว หวาน เค็ม ฝาด, โดยปริยายหมายถึง ความไพเราะ เช่น กลอนบทนี้ไม่มีรส.
รส(ระสก) น. คนครัว, พ่อครัว.
รสชาติ(รดชาด) น. รส เช่น แกงนี้ไม่มีรสชาติเลย.
รสนา(ระสะ-) น. ลิ้น.
รสนิยม(รดสะนิยม, รดนิยม) น. ความนิยมชมชอบ, ความพอใจ, เช่น เขามีรสนิยมในการแต่งตัวดี.
รสสุคนธ์น. ชื่อไม้เถาชนิด Tetracera loureiroi (Finet et Gagnep.) Pierre ex Craib ในวงศ์ Dilleniaceae ดอกสีขาว ออกเป็นช่อ กลิ่นหอม, เสาวคนธ์ ก็เรียก.
รสายนเวท(ระสายะนะเวด) น. วิชาประสมแร่แปรธาตุ, วิชาเคมียุคเล่นแร่แปรธาตุ.
รสิกน. ผู้รู้จักรส, ผู้รู้จักรสในทางกวีและศิลปะต่าง ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tasteรสนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rasaรสวรรณคดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
รสชาติรส เช่น เปรี้ยว หวาน เค็ม ฝาด
คำที่มักเขียนผิด รสชาด [คำที่มักเขียนผิด]
Flavorรสชาด [TU Subject Heading]
Acidic Taste, Sharpรสเปรี้ยวมาก [การแพทย์]
Alchemyรสายนเวท [การแพทย์]
Contrast, Simultaneousรสแตกต่างกันในเวลาเดียวกัน [การแพทย์]
Contrast, Successiveรสแตกต่างกันในเวลาต่อเนื่องกัน [การแพทย์]
Garlic-Like Tasteรสคล้ายกระเทียม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Without her hard work and talent, the show literally would not have gone on.ถ้าไม่มีงานและพรสวรรค์ของเธอ โขว์นี้คงดำเนินต่อไม่ได้ The Serena Also Rises (2008)
I hate to say that I'm surprised that he knows me so well but that is the kind of husband I've always wanted.ฉันละไม่อยากจะพูดเลยว่าฉันละเซอร์ไพรส์จริงๆที่เขารู้จักฉันดีเกินไปละ แต่นี่แหละ... คือสามีที่ฉันต้องการมาตลอด The Serena Also Rises (2008)
You think capote got national acclaim for "in cold blood" by judging the murderers?นี่นายคิดว่ากวีเอกคาโปเต้ได้รับการสรรเสริญจากผู้คน วำหรับเรื่อง "In Cold Blood" ด้วยการตัดสินฆาตกรงั้นหรอ? The Serena Also Rises (2008)
- All this thanks to little Jenny Humphrey. - Ah, the girl is quite a talent.ต้องขอบคุณเจนนี่ ฮัมฟรีย์จริงๆ // เธอมีพรสวรรค์มากๆเลยละ The Serena Also Rises (2008)
If anybody's gonna walk the runway in Eleanor's designs, it's her.ถ้าจะมีใครสักคนเดินแบบเสื้อของเอลานอร์ มันควรเป็นเธอ The Serena Also Rises (2008)
Then find someone who does know.งั้นก็หาใครสักคนที่คุณคิดว่าเค้ารู้สิ The Serena Also Rises (2008)
Or a... Well, it's very tasteful, I assure you.Nit มีรสนิยมมากจ้ะ แม่รับรองได้ The Serena Also Rises (2008)
Your art consultant has exquisite taste.ที่ปรึกษาด้านศิลปะของแม่รสนิยมดีจริงๆ The Serena Also Rises (2008)
- to focus on my yale application, so...ที่จะโฟกัสไปที่การสมัครเข้า Yale เพราะงั้น... The Serena Also Rises (2008)
I can forget to dress. Nobody cares.สามารถลืมแต่งตัว โดยที่ไม่มีใครสน The Serena Also Rises (2008)
I'll take your incredulity as a compliment.-ถือว่าการสอดรู้สอดเห็นของเธอเป็นคำชมแล้วกัน The Dark Night (2008)
You want my title, the idea of who I am.คุณต้องการสถานะของผม ที่มาของผมต่างหาก The Dark Night (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รส[n.] (rot) EN: taste ; flavour = flavor (Am.) ; savour = savor (Am.) ; smack ; tang   FR: goût [m] ; saveur [f] ; parfum [m] ; relent [m] ; odeur [f]
รสจัด[n. exp.] (rot jat) EN: strong flavour = strong flavor (Am.)   
รสช. (คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ[] (Røsøchø. (Khana Raksā Khwām Rīeprøi Haengchāt)) EN: NPKC (National Peace Keeping Council)   
รสชาติ[n.] (rotchāt) EN: taste ; smack ; flavour = flavor (Am.) ; savour ; relish ; gustation ; savour = savor (Am.)   FR: saveur [f] ; goût [m] ; relent [m] ; appétit [m]
รสชาติดี[n. exp.] (rotchāt dī) FR: goût délicat [m]
รสนิยม[n.] (rotniyom) EN: taste ; liking ; preference ; fondness   FR: goût [m] ; penchant [m] ; préférence [f]
รสนิยมต่ำ[v. exp.] (rotniyom tam) EN: have low taste ; have poor taste ; be plebeian   
รสสุคนธ์[n.] (rotsukon) EN: Tetracera loureiri ; Rose-Su-Kon   
รสสุคนธ์ขาว [n. exp.] (rotsukon khāo) EN: ?   FR: ?
รสหวาน[n. exp.] (rot wān) EN: sweet taste   FR: goût sucré [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
test(n) การทดสอบ, การสอบ
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
gisting(n) การสรุปใจความสำคัญ, Related: abstracting, summarizing
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), Related: Full Duplex
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, Related: Half Duplex, Simplex
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)
decaffeination(n.) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
barista(n) นักชงกาแฟเอสเปรสโซ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อชงกาแฟเอสเปรสโซ, R. espresso

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aftertaste[N] รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก
flavour[N] รสชาติ, See also: กลิ่น, รส, Syn. taste, aroma, gusto
yummy[SL] อร่อย, See also: รสเด็ด, รสเยี่ยม
tacky[SL] รสนิยมต่ำ
sapor[N] สิ่งที่ทำให้เกิดรส, See also: รส, รสชาติ, ประสาทที่ทำให้เกิดรส
savor[N] รสชาติ, See also: รส, กลิ่น, Syn. odor, flavor, relish, tang, taste, scent, tinge, zest, smack
savory[ADJ] มีรสชาติ, See also: รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน, Syn. palatable, pleasing, appetizing
savour[N] รสชาติ, See also: รส, กลิ่น, Syn. odor, flavor, relish, tang, taste, scent, tinge, zest, smack
savoury[ADJ] มีรสชาติ, See also: รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน, Syn. palatable, pleasing, appetizing
sec[ADJ] ไม่หวาน (เหล้าองุ่นหรือแชมเปญ), See also: รสไม่หวาน, Syn. dry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสรสยังไม่ขาดจากกัน
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a.u.c.abbr. (Latin) aburbe condita (นับตั้งแต่วันสร้างเมือง, ในปีแห่งการสร้างเมือง)
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
accessary(แอคเซส' ซารี) n.,adj.การสมคบ, ผู้สมคบ, ผู้ร่วมมือ, สิ่งประกอบ, ซึ่งสมคบ, ซึ่งประกอบด้วย, Syn. accessory)
acerbity(อะเซอ' บิที) n. รสเปรี้ยวและฝาด, ความรุนแรง, Syn. harshness, sourness)
acerose(แอส' เซอโรส) adj. คล้ายเข็ม, คล้ายแกลบ, ซึ่งผสมกับแกลบ (acerate, acerous)
acetaldehyde(แอสซิแทล' คิไฮดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ฉาบแก้วให้เป็นกระจก และใช้ในการสังเคราะห์อินทรียสาร

English-Thai: Nontri Dictionary
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
ablution(n) การชำระล้าง,การสรง
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น
abstract(n) การสรุป,เรื่องย่อ,นามธรรม
acerbity(n) รสฝาด,ความเผ็ดร้อน,ความเจ็บปวด
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
aid(n) ความช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การอุปถัมภ์
alliteration(n) การเล่นอักษร,การสัมผัสอักษร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あじ, aji] (n) รสชาติ

German-Thai: Longdo Dictionary
Blick(n) |der| การจ้อง, การมอง, การส่งสายตา
Gespräch(n) |das, pl. Gespräche| การสนทนา
Unterstützung(n) |die, pl. Unterstützungen| การสนับสนุน, การให้ความช่วยเหลือ
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การสอบสวน, การไต่สวน
bereit(adj) เตรียมพร้อม, พร้อม เช่น Ich bin bereit für die Prüfung. ฉันพร้อมสำหรับการสอบแล้ว
süß(adj) หวาน (รสชาติ กลิ่น)
unter vier Augenเป็นการส่วนตัว, สองต่อสอง เช่น Kann ich mit dir unter vier Augen sprechen?
Viel Glück!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า โชคดี เช่น Viel Glück bei der Prüfung! ขอให้โชคดีในการสอบ
Johannisbeere(n) |die, pl. Johannisbeeren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง ขนาดเล็กจิ๋วมีสีแดง, ดำ, หรือใส ทานได้มีรสเปรี้ยว
Image:
Würze(n) |die, pl. Würzen| เครื่องปรุงที่ใช้แต่งเติมรสชาดของอาหาร Maggi ist seine Lieblingswürze. แมกกี้เป็นเครื่องปรุงรสที่เขาโปรดปราน, See also: das Gewürz

French-Thai: Longdo Dictionary
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา
enseignement,-s(n) (scolaire)การเรียนการสอน, (profession)อาชีพสอน , (lecon)บทเรียน
enseignement supérieur(n) le, = การเรียนการสอนในระดับอุดมศุกษา,มหาวิทยาลัย
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล,ทางไปรษณีย์
sentir(vt) รู้สึก, เช่น รูป รส กลิ่น เสียง และ ความรู้สึก
glace(n) |f| ไอศกรีม เช่น glace au chocolat ไอศกรีมรสช็อกโกแลต
marié(adj) |f. mariée| แต่งงานแล้ว, มีสถานภาพสมรส, See also: A. célibataire,
exquis(adj) ที่คัดเฉพาะพิเศษ, รสชาติดี(อาหาร), มีสเน่ห์(คน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top