Search result for

รวมเข้าด้วยกัน

(31 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รวมเข้าด้วยกัน-, *รวมเข้าด้วยกัน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
defragment[ดีแฟรกเมนท์] (vi jargon ) รวมเข้าด้วยกัน (คอมพิวเตอร์) เช่น รวมฮาร์ดดิสก์ที่แยกกันอยู่มาไว้ด้วยกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, I try to pull images from different places and sort them out.ความคิดของผู้คน พวกเขาทั้งหมดรวมเข้าด้วยกัน Some Kinda Love (2009)
Why do you care if this store holds together?ทำไมคุณถึงสนใจ ถ้าร้านจะรวมเข้าด้วยกัน Chuck Versus the Colonel (2009)
So far it confirms the theory that if you put the descriptions of peoples' visions together, you do start to get a definitive picture--a mosaic-- of April 29th.แต่มันก็ยังห่างไกลอยู่นะ ที่จะยืนยันว่าทฤษฎีที่เรา จะใช้ไปอธิบาย ภาพอนาคตของผู้คนต่างๆ มารวมเข้าด้วยกัน เราแค่เริ่มต้นรวมรวบ เพื่อสร้างภาพ--โมเสค-- White to Play (2009)
Now together, they made a supercontinentตอนนี้รวมเข้าด้วยกันเป็นทวีปใหญ่ Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Families encompass... all manner and shape.ทุกครอบครัวรวมเข้าด้วยกัน... . ทุกจำพวก ทุกประเภท Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
This equation somehow links the Q.E.D., the blueprints and the flash-forward all together.สมการพวกนี้ในบางที ก็เชื่อมโยงกับเรื่อง Q.E.D. ภาพพิมพ์เขียว และก็ภาพอนาคต ทั้งหมดรวมเข้าด้วยกัน Future Shock (2010)
You put together all the finances and show how the payments from Harrison's estate were funneled into Rivertrace Management.ที่คุณเอาแหล่งเงินมารวมเข้าด้วยกัน และแสดง การจ่ายเงินออกมาจาก แฮร์ริสัน เอสเตส ถูกผ่องถ่ายไป ริเวอร์ทรานซ์ แมเนจเมนท์ Digging the Dirt (2010)
Put 'em together, you got something a lot worse.เมื่อรวมเข้าด้วยกัน มันจะเป็นอะไรที่เลวร้ายมากๆ Talk to the Hand (2011)
It's the combination of the werewolf and the vampire symbol.มันเกิดจากการรวมเข้าด้วยกันของ สัญลักษณ์ของหมาป่าและแวมไพร์ Ordinary People (2011)
I believe in merging... and coming out on top.ผมเชื่อในการรวมเข้าด้วยกัน และก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำ How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Yin and Yang intertwined.หยินกับหยางรวมเข้าด้วยกัน You've Fallen for Me (2011)
If the two other circles have been turned to darkness like this one has and all three are brought together, it will tip the balance of power in the war between good and evil and our existence will be swallowedถ้าอีกสองวงเวทย์ ถูกเปลี่ยนเหมือนที่ วงนี้ได้เปลี่ยนไป ทั้งสามวงเวทย์มารวมเข้าด้วยกัน Crystal (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวมเข้าด้วยกัน [v. exp.] (rūam khao dūaykan) EN: merge ; amalgamate ; combine   FR: aditionner ; annexer ; fusionner ; combiner ; embrasser ; englober ; incorporer ; grouper ; joindre ; conjuger ; regrouper ; réunir

English-Thai: Longdo Dictionary
hodgepodge(n) การผสมที่สับสนของสิ่งต่างๆ(เมื่อนำมารวมเข้าด้วยกัน) เช่น I think in that location it is very appropriate because it marries the hodgepodge of architectural styles in that area., S. hotchpotch, hotch pot, hodge podge

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fit together[PHRV] ต่อชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน, See also: รวมเข้าด้วยกัน, Syn. piece together
fuse[VI] รวมเข้าด้วยกัน, See also: เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน, Syn. blend, combine, unite
fuse[VT] รวมเข้าด้วยกัน, See also: เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน, Syn. blend, combine, unite
fuze[VI] รวมเข้าด้วยกัน, See also: เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน, Syn. blend, combine, unite
fuze[VT] รวมเข้าด้วยกัน, See also: เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน, Syn. blend, combine, unite
incorporate[VT] รวมเข้าด้วยกัน, See also: ทำให้รวมกัน, Syn. consolidate, unite
incorporate[VI] รวมเข้าด้วยกัน, See also: รวมกัน, Syn. consolidate, unite
integrate[VI] ผสมผสาน, See also: รวมเข้าด้วยกัน, Syn. combine, incorporate, join
integrate[VT] ผสมผสาน, See also: รวมเข้าด้วยกัน, Syn. combine, incorporate, join
join on[PHRV] เชื่อมต่อ, See also: รวมเข้าด้วยกัน, ทำให้ติดกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consolidate(คันซอล'ลิเดท) {consolidated,consolidating,consolidates} vt. ทำให้แข็งแรง,ทำให้มั่นคง,รวบรวมกำลัง,รวบรวมเข้าด้วยกัน. vi.รวม,รวมเข้ากัน., See also: consolidator n. ดูconsolidate, Syn. combine ###A. weaken
consolidation(คันซอลลิเด'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การรวบรวมกำลัง,การรวมเข้าด้วยกัน, See also: consolidative adj. ดูconsolidation
gathering(แกธ'เธอริง) n. การรวบรวม,การเก็บรวม,การรวมกลุ่ม,สิ่งที่เก็บรวมเข้าด้วยกัน,กลุ่มคน,ฝีหนอง, Syn. meeting,assembly,crowd
incorporate 1(อินคอร์' เพอเรท) vt. รวมเข้าด้วยกัน, รวมเข้าเป็นรูปบริษัท, ทำให้รวมกัน. -vi. รวมเข้าด้วยกัน. -adj. ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน., See also: incorporative adj., Syn. take in, include

English-Thai: Nontri Dictionary
incorporate(vt) รวมเข้าด้วยกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
引っ括るめる[้ひっくるめる, ] (vt ) รวมเข้าด้วยกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top