Search result for

รดี

(28 entries)
(0.2183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รดี-, *รดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รดี[N] pleasure, See also: amusement, satisfaction, contentment, Syn. รติ, ความยินดี, ความชอบใจ
รดี[N] love, See also: sexual passion, affection, Syn. รติ, ความรัก, ความกำหนัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รดีน. รติ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Brady.เบรดี้ There's Always a Downside (2012)
Business is much better. Nobody interferes with us any more.กิจการดีๆซักที่ ไม่มีใครมาก่อกวน The Great Dictator (1940)
- Looking this way.-ทำอย่างไรดี The Great Dictator (1940)
Just a little bit?ใส่เกียร์อะไรดี The Great Dictator (1940)
Oh, and by the way, it would be very decent of you if you didn't mention this little visit to your revered husband.อ้อ อีกอย่าง... คงจะเป็นการดีถ้าคุณจะไม่เอ่ยถึง การพบกันครั้งนี้ให้สามีคุณฟัง Rebecca (1940)
Well after a meal there's nothing like a good cigar.เอ้า หลังอาหาร ไม่มีอะไรดีเท่าซิการ์ดีๆ สักมวน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We're being swallowed.เรากำลังถูกกลืนกิน สิ่งที่เราจะทำ อย่างไรดี Yellow Submarine (1968)
Great. What shall we do?โอ้ดี สิ่งที่เราจะทำอย่างไรดี Yellow Submarine (1968)
Chief Brody's office. The medical inspector.ออฟฟิศสารวัตรโบรดี้ค่ะ เจ้าหน้าที่ชันสูตร Jaws (1975)
Chief Brody!สารวัตรโบรดี้! Jaws (1975)
Chief Brody, you are uptight.สารวัตรโบรดี้ คุณเครียดไปเเล้ว Jaws (1975)
Chief Brody.สารวัตรโบรดี้ Jaws (1975)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
down-bow(ดาวน์'โบ) n. การดีดลง,การตีลง
grindelia(ไกรดี'เลีย) n. พืชไม้ดอกสีเหลือง
harpsichordn. เปียโนโบราณที่เล่นโดยการดีดสาย., See also: harpsichordist n.
picking(พิค'คิง) n. การเลือก,การสรร,การคัด,การขุด,การแคะ,การจิก,การเด็ด,การเก็บ,การดีดสายเครื่องดนตรี,สิ่งที่ถูกเลือก (คัด,ขุด...) ,สิ่งที่เก็บขึ้นมาได้,อัฐิที่ยังเผาไม่หมด,ของโจร, See also: pickings n.,pl. สิ่งที่ควรเก็บสะสมไว้,ผลกำไรที่ได้มาโดยทุจริต
yellow feverโรคติดต่อร้ายแรงและฉับพลันเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีอาการดีซ่านอาเจียนและเลือดออก., Syn. yellow jack

English-Thai: Nontri Dictionary
ejection(n) การดีดตัวออก,การปล่อยไป,การไล่ออก,การพุ่งออก
eloquence(n) ความมีคารมคมคาย,โวหารดี,การพูดเก่ง,การพูดคล่องแคล่ว
eloquent(adj) มีคารมคมคาย,มีโวหารดี,พูดเก่ง,พูดคล่องแคล่ว
flip(n) การดีด,การกระตุก,การบิด,การหยิก,การฟาด,การหวด,การสะบัด
rebound(n) การดีดกลับ,การสะท้อนกลับ,การเด้งกลับ,การตอบสนอง
southwest(n) ทิศหรดี,ทิศตะวันตกเฉียงใต้

German-Thai: Longdo Dictionary
günstig(adj) เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, ที่พอดี, ที่พอควร, เช่น (1) günstiger Zeitpunkt ช่วงเวลาที่เหมาะสม, (2) Es ist doch günstig, wenn wir zwei Telefone im Haus haben. มันเป็นการดีนะ ถ้าเรามีโทรศัพท์สองเครื่องภายในบ้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top