Search result for

ย่าน

(66 entries)
(0.2404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ย่าน-, *ย่าน*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ย่าน (vi vt ) กลัว
See also: S. กลัว, หวาด, A. ชอบ, รัก,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่าน[N] area, See also: section, locality, district, quarter, zone, region, Syn. เขต, แถว, ที่, บริเวณ, ถิ่นที่, Example: บ้านเขาอยู่ในย่านของคนรวย รถติดทั้งเช้าทั้งเย็น, Thai definition: แถบหรือบริเวณที่ตำแหน่งนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ย่านน. แถว, ถิ่น, เช่น เขาเป็นคนย่านนี้, บริเวณ เช่น ย่านบางลำพู ย่านสำเพ็ง, ระยะทางตามกว้างหรือยาวจากตำบลหนึ่งไปยังอีกตำบลหนึ่ง
ย่านของที่ตรงและยาว.
ย่านน. เครือเถา เช่น ย่านวันยอ ย่านลิเภา, เรียกรากไทรที่ห้อยย้อยลงมา ว่า ย่านไทร.
ย่านก. ยั่น.
ย่านกอบนางดู กอบนาง.
ย่านซื่อน. ระยะที่นํ้าไหลพุ่งตรง.
ย่านทรายน. ชื่อเถาวัลย์ป่าชนิดหนึ่ง มีใบใหญ่, ย่างทราย ก็เรียก.
ย่านนมควายดู กล้วยหมูสัง.
ย่านปดดู ใบก้นปิด.
ย่านพาโหมน. ชื่อไม้เถาหลายชนิดในสกุล Paederia วงศ์ Rubiaceae ลำต้นมีขน กลิ่นเหม็น เช่น ชนิด P. linearis Hook.f. ใช้แต่งกลิ่นอาหารและทำยาได้, ตดหมูตดหมา ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quarterย่าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
downtownย่านกลางเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
neighbourhoodย่านใกล้เคียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Business districtย่านธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Please!- อย่านะ Four Brothers (2005)
Come on.ย่าน่า The Heart of the Matter (2007)
Don't!ย่านะ Ice Queen (2012)
Don't do it, Steve.ย่านะสตีฟ Aloha Ke Kahi I Ke Kahi (2013)
No.ย่านะ The Heart of the Truest Believer (2013)
Don't!ย่านะ Pilot (2015)
Don't be crude.ย่าน้ำมันดิบ Pinocchio (1940)
Come, don't sit there gawking, let's go upstairs.มาเถอะ อย่านั่งรากงอกอยู่เลย ขึ้นไปข้างบนกัน Rebecca (1940)
Oh, you won't be long, will you?งั้นก็อย่านานนะจ๊ะ เพราะเเขกกลุ่มเเรกจะมาถึงในไม่ช้านี้ Rebecca (1940)
This yard in Block 11, shielded from view, has been specially arranged for executions,ย่านบล็อค 11 นี้ ถูกตระเตรียมไว้เป็นแดนประหาร Night and Fog (1956)
This boy's the product of a broken home and a filthy neighbourhood.เด็กคนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่บ้านหักและย่านที่สกปรก 12 Angry Men (1957)
Move yourselves. Do sit down.ย่านั่งลง How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย่าน[n.] (yān) EN: region ; district ; section ; area ; place ; location ; locality ; quarter ; site ; zone   FR: quartier [m] ; zone [f] ; endroit [m] ; lieu [m] ; coin [m]
ย่านการค้า[n. exp.] (yān kānkhā) EN: business quarter   FR: quartier commerçant [m]
ย่านขายของ [n. exp.] (yān khāikhøng) EN: arcade ; commercial area   FR: galerie marchande [f]
ย่านคนจน[n. exp.] (yān khon jon) FR: quartier pauvre [m]
ย่านคนจีน[n. exp.] (yān khon Jīn) FR: quartier chinois [m]
ย่านดาโอ๊ะ [n. exp.] (yān dā o) EN: Golden leaved liana   
ย่านสับเปลี่ยนรถ[n. exp.] (yān sapplīen rot) EN: railroad switching yard   
ย่านอุตสาหกรรม[n. exp.] (yān utsāhakam) EN: industrial area   FR: zone industrielle [f]
ย่านาง [n.] (yānang ) EN: yanang ; Tiliacora triandra   
ย่านเสื่อมโทรม[n. exp.] (yān seūamsōm) EN: slums   FR: quartier délabré [m] ; bidonville [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
area[N] ย่าน, See also: แถบ, บริเวณ, แถว, ละแวก, ถิ่น, อาณาบริเวณ, Syn. region, tract
Harlem[N] ย่านหนึ่งของกรุงนิวยอร์กทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของแมนแฮตตัน, See also: ฮาเล็ม
Manhattan[N] ย่านมั่งคั่งและรุ่งเรืองของอเมริกา
Mayfair[N] ย่านหรูหราในลอนดอน
quarter[N] เขต, See also: ย่าน, แถบ, Syn. area, district, neighborhood, part
red-light district[N] แหล่งซ่องสุมของโสเภณี, See also: ย่านโสเภณี
war zone[SL] ย่านอันตราย, See also: แหล่งมิจฉาชีพ
Wall Street[N] ถนนวอลสตรีท เป็นถนนในกรุงนิวยอร์ก, See also: ย่านศูนย์กลางทางธุรกิจและการเงินสำคัญของสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broadway(บรอด'เวย์) n. ชื่อถนนสายใหญ่ในกรุงนิวยอร์ก,ย่านโรงละครโรงภาพยนต์ที่อยู่ในบริเวณถนนดังกล่าว adj. เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงภาพยนต์หรือโรงละคร, See also: broadwayite n.
chinatownn. ย่านคนจีนของตัวเมือง
cockney accentn. สำเนียงอังกฤษของชาวลอนดอนย่านตะวันออก
dead endn. ทางตัน,ภาวะที่ไร้ความหวัง,ย่านสลัม, See also: dead-end adj. ดูdead end
downtownadv. ไปทางย่านศูนย์การค้าของเมือง -adj. เกี่ยวกับหรือตั้งอยู่ย่านศูนย์การค้าของเมือง n. ย่านศูนย์การค้าของเมือง, See also: down-tonwer n.
fawn(ฟอน) n. ลูกกวาง (โดยเฉพาะที่ยังไม่หย่านม) ,สีเหลืองอมน้ำตาล. vi. (กวาง) ให้กำเนิดลูก. vt. ประจบ,กระดิกหางและแสดงความชอบหรือขอความสงสาร., See also: fawner n. fawningly adv. fawningness n.
loop(ลูพ) n. ห่วง,ขมวด,วง,บ่วง,รูห่วง,การตีลังกา,วงจรปิดของไฟฟ้าหรือแม่เหล็ก,ทางวงแหวน,ทางหลบรถ,เส้นกลับ,การกลับ,รูกำแพง,รูเล็ก ๆ หรือแคบ ๆ vt. กลายเป็นห่วง,ทำเป็นห่วง,ทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน. vi. ทำให้เป็นห่วง,กลายเป็นห่วง -Phr. (the Loop ย่านธุรกิจในกรุงชิคาโก,ห่วงคุมกำเนิดที่ใช้ใส่เข่าไปในช่องคลอด
neighborhood(เน'เบอร์ฮูด) n. บริเวณข้างเคียง,ย่าน,บริเวณ,ถิ่น,จำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านหนึ่ง,ความใกล้เคียง -Phr. (in the neighbourhood of ประมาณ โดยประมาณ)
neighburhood(เน'เบอร์ฮูด) n. บริเวณข้างเคียง,ย่าน,บริเวณ,ถิ่น,จำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านหนึ่ง,ความใกล้เคียง -Phr. (in the neighbourhood of ประมาณ โดยประมาณ)
office-block(ออฟ'ฟิซบลอค) n. ย่านสำนักงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
ghetto(n) ย่านชาวยิว
neighbourhood(n) ความเป็นเพื่อนบ้าน,ละแวก,ย่าน,ถิ่น,ความใกล้เคียง
quarter(n) 15 นาที,1 ใน 4,ฐานทัพ,เสี้ยวหนึ่ง,ภาค,ย่าน,ตำบล
tract(n) เรื่อง,ตอน,หย่อม,ย่าน,บริเวณ,เนื้อที่
wean(vt) ทำให้หย่านม,ทำให้จากไป,หัดให้ละ,สอนให้ทิ้ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Yan Lipao (n ) ย่านลิเภา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[まち, machi] Thai: ย่าน English: street

German-Thai: Longdo Dictionary
Region(n) |die, pl. Regionen| ย่าน, บริเวณ
einzig(Adj. Adv.) หนึ่งเดียวที่, เพียงหนึ่งเดียว เช่น Das ist ein einziger Teeladen in diesem Viertel. นี่เป็นร้านขายชาเพียงร้านเดียวในย่านนี้, See also: nur
gell(slang) |ใช้มากทางใต้ของเยอรมนี| จริงไหม, ใช่ไหม (เป็นวลีที่ใช้ต่อท้ายประโยค) เช่น Maria wohnt in dieser Gegend, gell? มาเรียพักอยู่ย่านนี้ จริงไหม , See also: S. oder?, nicht wahr ,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top