Search result for

ยโส

(47 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยโส-, *ยโส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยโส[ADJ] arrogant, See also: self-important, conceited, haughty, disdainful, overbearing, Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, โอหัง, เย่อหยิ่ง, จองหอง, Example: เธอมีท่าทางยโสจนใครๆ ก็พากันหมั่นไส้เธอ, Thai definition: ที่มีนิสัยเย่อหยิ่งเพราะถือตัวว่ามียศ มีปัญญา มีความรู้ มีกำลัง มีทรัพย์ เป็นต้น
ยโส[V] be arrogant, See also: be conceited, be proud, be haughty, Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, โอหัง, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, จองหอง, Example: เขายโสหนักขึ้นทุกทีเพราะมีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นกว่าคนอื่น, Thai definition: เย่อหยิ่งเพราะถือตัวว่ามียศ มีปัญญา มีความรู้ มีกำลัง มีทรัพย์ เป็นต้น
ยโสธร[N] Yasothon, Syn. จังหวัดยโสธร, Example: จังหวัดยโสธรมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย, Thai definition: จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยโสก. เย่อหยิ่งเพราะถือตัวว่ามียศ มีปัญญา มีความรู้ มีกำลัง มีทรัพย์ ฯลฯ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But now you're single, and that makes you miserable because you think it's too soon for another relationship.แต่ตอนนี้นายโสดแล้ว และนั่นทำให้นายเศร้าสร้อย เพราะนายคิดถึงความสัมพันธุ์อื่นๆด้วย The Itch (2008)
I'm arrogant. You're the coward.ผมเป็นคนยโส คุณเป็นคนขี้ขลาด Last Resort (2008)
And a former famous college band drummer... Single bachelor, Chang-hoon Lee!และมือกลองจากวงสุดยอดอย่าง "แด ฮวัก กวอน ชูล ชิน" ชายโสด อี ชาง ฮุน ค่ะ Scandal Makers (2008)
Get your hands off me, you rotten Russki son of a bitch!เอามือออกไป ไอ้พวกรัสเซียโสโครก! Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The beauty of American arrogance is that they cannot imagine a world where they're not a step ahead.สะใจไอกันจอมยโส ชอบคิดว่าคนทั้งโลกโง่ ไม่รู้ทันแผนการณ์ของพวกมัน Vantage Point (2008)
I'm no friend of the guy, you know that. I think he's an arrogant little geek.ผมไม่ใช่เพื่อนเขาคุณก็รู้ ผมคิดว่าเขายโสด้วย Burn After Reading (2008)
It was selfish, arrogant... obsessive.เห็นแก่ตัว, หยิ่งยโส หมกมุ่น Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
You're an arrogant slave-driver.นายเป็นเผด็จการจอมยโส Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Arrogance diminishes wisdom.}ความยโสบดบังซึ่งปัญญา Trespass (2009)
To the bachelor!แด่ชายโสด! Chuck Versus the Broken Heart (2009)
- I'm a bachelor.ผมชายโสด Do It, Monkey (2009)
And this waitress was rude and superior.ฉันเจอพนักงานเสริฟที่หยาบคายและหยิ่งยโสหนะ Everybody Ought to Have a Maid (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยโส[v.] (yasō) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty   FR: être arrogant
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing   FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier
ยโสธร[n. prop.] (Yasōthøn) EN: Yasothon (Northeast)   FR: Yasothon (Nord-Est)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
highfalutin[ADJ] หยิ่ง, See also: ยโส, โอหัง, Syn. grandiose, pompous, pretentious, Ant. humble
highfaluting[ADJ] หยิ่ง, See also: ยโส, โอหัง, Syn. grandiose, pompous, pretentious, Ant. humble
highhanded[ADJ] ยโสโอหัง, See also: ไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น, Syn. arrogant, overbearing
high-handed[ADJ] ยโสโอหัง, See also: ไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น, Syn. arrogant, overbearing
loftily[ADV] หยิ่ง, See also: ยโส, Syn. arrogant, haughty
lordly[ADJ] หยิ่งยโส, See also: ยโส, วางก้าม, จองหอง, ถือตัว, Syn. haughty, arrogant, overbearing, domineering, Ant. meek
nervy[ADJ] อวดดี, See also: ยโสโอหัง, Syn. cheeky, impudent
sassy[ADJ] โอหัง, See also: ยโส, หยาบคาย, Syn. rude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrogance(แอร'โรเกินซฺ) n. ความหยิ่ง,ความยโส,ความจองหอง., Syn. arrogancy n.
arrogant(แอร'โรเกินทฺ) adj. หยิ่ง,ยโส,จองหอง, Syn. haughty, conceited ###A. modest
bachelor(แบช'ชะเลอะ) n. ชายโสด,ผู้ได้รับปริญญาตรี,อัศวินหนุ่ม,สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีเมีย, See also: bachelordom n. bachelorhood n. ดูbachelor bachelorism n. ดูbachelor, Syn. unmarried man -Conf. spinster
bighead(บิก'เฮด) n. การถือดี,ความยโส
bigheadedadj. อวดดี,ถือดี,ยโส
cavalierlyadv.,adj. หยิ่งยโส,จองหอง, Syn. arrogantly
cockalorumn. คนเล็ก ๆ ที่หยิ่งยโส,คนคุยโต,คนอวดเบ่ง,การเล่นกระโดดกบ
cocksy(คอค'ซี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส
cocky(คอค'คี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส, See also: cockiness n. ดูcocky cockily adv. ดูcocky
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful ###A. respectful

English-Thai: Nontri Dictionary
arrogance(n) ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ความอวดดี
arrogant(adj) หยิ่ง,จองหอง,ยโส,อวดดี
bachelor(n) ชายโสด,ปริญญาตรี,ผู้ได้รับปริญญาตรี
bighead(n) ความยโส,ความอวดดี,ความถือดี,ความโอหัง
dictatorial(adj) เกี่ยวกับเผด็จการ,เด็ดขาด,หยิ่งยโส,ชอบใช้อำนาจ
dogmatism(n) ลัทธิถือหลักตนเอง,ความหยิ่งยโส,ความดื้อรั้น
haughtiness(n) ความหยิ่งยโส,ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความถือตัว,ความโอหัง
haughty(adj) หยิ่งยโส,หยิ่ง,จองหอง,ถือตัว,ไว้ท่า,วางท่า,โอหัง
important(adj) สำคัญ,เด่น,ใหญ่โต,โอหัง,ยโส,มากมาย
impudence(n) ความอวดดี,ความยโสโอหัง,ความทะลึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top