Search result for

ยู

(123 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยู-, *ยู*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ยู[ยู] อยู่

Longdo Dictionary ภาษาเขมร (KH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ยู[ยู] นาน,ระยะเวลาที่มาก

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ยู[ยู] หนึ่งเดียวเท่านั้น

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ยู่บ้าน (vt ) ปัจจุบันอยู่บ้านแต่ตอนแรกอยู่ที่อื่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยูวี[N] UV, See also: ultraviolet, Syn. แสงอัลตราไวโอเลต
ยูเอ็น[N] UN, See also: United Nations, Syn. องค์การสหประชาชาติ
ยูนิเซฟ[N] UNICEF, See also: United Nations International Children's Fund, Syn. กองทุนฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ
ยูพีเอส[N] UPS, See also: uninterruptable power supply, Syn. ระบบจ่ายไฟสำรอง
ยูเนสโก[N] UNESCO, See also: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Syn. องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ยูเอชที[N] UHT, See also: ultra high temperature, Syn. อุณหภูมิระดับอัลตรา
ยูเอฟโอ[N] unidentified flying object, See also: UFO, Syn. ยูโฟ, จานบิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยูน. ไม้ยุงปัดทำด้วยต้นขัดมอน เรียกว่า ไม้ยู.
ยูก. บู้, ย่น, เยิน, เช่น ฟันต้นไม้เสียมีดยู่ คมมีดยู่.
ยูง ๑น. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Pavo muticus Linn. ในวงศ์ Phasianidae หงอนขนบนหัวเป็นกระจุก หนังข้างแก้มสีเหลือง ขนส่วนคอ หลัง ตลอดถึงปลายหางสีเขียว ในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีขนคลุมโคนขนหางด้านบนยื่นยาวและมีแวว เพื่อใช้รำแพนให้ตัวเมียสนใจ อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ปรกติใกล้ลำธารที่มีหาดทราย มักร้องตอนเช้าหรือพลบคํ่า ทำรังแบบง่าย ๆ ตามพื้นดิน กินเมล็ดพืช แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก ในประเทศไทยมี ๒ ชนิดย่อย คือ ยูงใต้ (P.m. muticus Linn.) และยูงเหนือ (P.m. imperator Delacour), ยูงไทย ก็เรียก.
ยูง ๒น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) Blanco ในวงศ์ Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง, ยางยูง ก็เรียก.
ยูงฟ้อนหางน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือทั้งสองตั้งวง แขนตึงส่งไปด้านหลัง เอียงศีรษะข้างใดก็ได้.
ยูงอินเดียน. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Pavo cristatus Linn. ในวงศ์ Phasianidae ลักษณะทั่วไปคล้ายนกยูงไทย แต่หงอนขนบนหัวแผ่เป็นรูปพัด หนังข้างแก้มสีขาว ขนส่วนคอและอกด้านบนสีน้ำเงิน กินเมล็ดพืช แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก เป็นนกที่นำเข้ามาในประเทศไทย มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย.
ยูงไทยดู ยูง ๑.
ยูถะน. ฝูง, หมู่.
ยูถิกาน. ต้นพุทธชาด.
ยูปะน. เสาที่ปักอยู่กลางโรงพิธีสำหรับผูกสัตว์ที่จะบูชายัญ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Unixยูนิกซ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Unixยูนิกซ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unit membraneยูนิตเมมเบรน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
unibusยูนิบัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
unitaryยูนิแทรี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
UPC (universal product code)ยูพีซี (รหัสผลิตภัณฑ์สากล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
UPC (universal product code)ยูพีซี (รหัสผลิตภัณฑ์สากล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
UPS (uninterruptible power supply)ยูพีเอส (อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
UPS (uninterruptible power supply)ยูพีเอส (อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
urediniosporeยูรีดินิโอสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ubiquitous computingยูบิควิตัสคอมพิวติง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Universal resource locatorยูอาร์แอล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
๊Uraniumยูเรเนียม
ธาตุเคมี92 และสัญลักษณ์คือ U เป็นธาตุโลหะหนักกัมมันตรังสี ตามธรรมชาติมีลักษณะสีเงินวาว อยู่ในกลุ่มแอกทิไนด์ (actinide group) ไอโซโทป235U ใช้เป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์ปรมณูและอาวุธนิวเคลียร์ ตามธรรมชาติพบยูเรเนียมในปริมาณเล็กน้อยในหิน ดิน น้ำ พืช และสัตว์ รวมทั้งมนุษย์ด้วย เวลาครึ่งชีวิตของมันคือ 4.5 พันล้านปี (238U) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Depleted uraniumยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ, ยูเรเนียมที่มีองค์ประกอบของยูเรเนียม-235 น้อยกว่าร้อยละ 0.7 พบได้ในเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว หรือผลพลอยได้จากการผลิตยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ซึ่งมียูเรเนียม-235 อยู่ ร้อยละ 0.20-0.25 นอกนั้นเป็นยูเรเนียม-238 (ดู natural uranium และ spent fuel ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Uraniumยูเรเนียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นโลหะหนัก มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 92 มีน้ำหนักเชิงอะตอมเฉลี่ยประมาณ 238 ไอโซโทปที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ ยูเรเนียม-235 ยูเรเนียม-238 และ ยูเรเนียม-234 [นิวเคลียร์]
Natural uraniumยูเรเนียมธรรมชาติ, ยูเรเนียมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ประกอบด้วยยูเรเนียม-235 ร้อยละ 0.7200 ยูเรเนียม-238 ร้อยละ 99.2745 และยูเรเนียม-234 ปริมาณเล็กน้อย
(ดู uranium และ depleted uranium ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Low enriched uraniumยูเรเนียมสมรรถนะต่ำ, แอลอียู, ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่มียูเรเนียม-235 น้อยกว่าร้อยละ 20
[นิวเคลียร์]
High enriched uraniumยูเรเนียมสมรรถนะสูง, เอชอียู, ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่มียูเรเนียม-235 ร้อยละ 20 ขึ้นไป [นิวเคลียร์]
Yunnan Sheng (China) ยูนนาน (จีน) [TU Subject Heading]
Eucalyptusยูคาลิปตัส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You'll always be second-rate.นายหนะต้องอยู่ในแถวสองตลอด The Serena Also Rises (2008)
I hope you enjoy your stay here.ยู่ในนี้ให้สนุกไปเลยนะ The Serena Also Rises (2008)
But I have her dress.แต่ชุดเธออยู่นี่หนิ The Serena Also Rises (2008)
She's on stage.ยู่บนเวที The Serena Also Rises (2008)
Lily, I'm home.ลิลี่ ฉันอยู่บ้าน The Serena Also Rises (2008)
What does the list say Jenny's in charge of?ว่าตกลงตอนนี้เจนนี่ดูแลเรื่องอะไรอยู่ The Serena Also Rises (2008)
Jenny, I am so glad that you are here.เจนนี่ ฉันดีใจจริงๆที่เธออยู่นี่ The Serena Also Rises (2008)
Jenny, why aren't you backstage?เจนนี่ ทำไมเธอไม่อยู่หลังเวทีหละ The Serena Also Rises (2008)
Don't touch Serena's name card. It remains where it is.ห้ามแตะต้องชื่อเซรีน่านะ มันต้องอยู่ตรงนั้นแหละ The Serena Also Rises (2008)
I didn't have to. You already know the man who bought it.ดิฉันไม่จำเป็นต้องเสนออะไรหรอกค่ะ คุณรู้จักชายคนที่ซื้อรูปภาพดีอยู่แล้ว The Serena Also Rises (2008)
Get into Charlie Trout's head.พยายามเข้าไปอยู่ในความคิดของชาส์ลให้ได้ The Serena Also Rises (2008)
You're judging the character, Humphrey.คุณกำลังตัดสินตัวละครอยู่นะ ฮัมฟรีย์ The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยู[v.] (yū) EN: be crushed ; be battered ; be bashed in ; be crumpled ; be dented   FR: abîmer ; plier ; cabosser ; bosseler
ยู[adj.] (yū) FR: froissé ; chiffonné ; plié
ยูคาลิปตัส[n.] (yūkhāliptas) EN: eucalyptus   FR: eucalyptus [m]
ยู[n.] (yūng) EN: peafowl   FR: paon [m]
ยู[n.] (yūng) EN: Dipterocarpus grandiflorus ; apitong   
ยูจีนอล[n.] (yūjīnøl) EN: eugenol   
ยูทาห์[n. prop.] (Yūthā) EN: Utah   FR: Utah [m]
ยูนิคอร์น[n.] (yūnikhøn) EN: unicorn   FR: unicorne [m]
ยูนิต [n.] (yūnit) EN: unit   FR: unité [f]
ยูนิเซฟ [org.] (Yūnisēf) EN: UNICEF   FR: UNICEF

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
lemmatize(vi) ทำให้คำอยู่ในรูปปกติ หรือที่เรียกว่า Lemma เช่น คำว่า go คือ lemmatized form ของ going, went, gone
tuck away(vt slang) ซ่อนอยู่, เก็บอยู่ เช่น I guess he's got quite a bit of money tucked away somewhere.
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. practical, A. idealistic, unrealistic,
active money(n) เงินที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: metric unit

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
judo[N] กีฬายูโด, See also: ยูโด
rumple[VI] ยับ, See also: ยู่ยี่, ยับยู่ยี่, ย่น, Syn. crease, ruffle, untidy
Ukraine[N] ชื่อแคว้นหนึ่งในยุโรปตะวันออก, See also: ยูเครน
UNESCO[ABBR] องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ, See also: ยูเนสโก (คำย่อของ United Nations Educational; Scientific and Cultural Organization)
uranium[N] ยูเรเนียม, See also: ธาตุโลหะที่มีกัมมันตรังสี ใช้ผลิตพลังงานปรมาณู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abaxial(แอบแบค' เซียล) adj. ซึ่งอยู่ห่างจากแกน (being away from the axis)
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live ###A. evade
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)

English-Thai: Nontri Dictionary
abed(adv) อยู่บนเตียง
abide(vi) อาศัยอยู
abode(n) ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พัก
absence(n) การไม่มา,การไม่อยู่,การขาดประชุม,การไม่มี
absent(adj) ไม่มา,ไม่อยู่,ขาดประชุม,ไม่มี
absent(vt) ทำให้ไม่มา,ทำให้ไม่อยู
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป,ผู้ที่ไม่อยู
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู
afoot(adj) ดำเนินไป,กำลังเป็นอยู่,เคลื่อนไหว
afore(pre) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างต้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Euro (uniq ) ยูโร
scruffyยู่ยี่, สกปรก
u-ee (n slang ) ยูเทิร์น
unicode (n ) ยูนิโคด

German-Thai: Longdo Dictionary
DMคำย่อของ Deutsche Mark สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro, See also: Mark
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Mark(n) |die, pl. Mark| สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro
Was machen Sie denn da?คุณกำลังทำอะไรอยู่นั่น?
aus(adj) ปิด (ใช้กับเครื่องไฟฟ้า)เช่น Das Licht ist aus. ไฟปิดอยู
bei(Präp) (เป็นคำบุพบทแปลได้หลายความหมาย) อาจแปลว่า ที่ เช่น Ihr Schlüssel ist bei mir. กุญแจของคุณอยู่ที่ฉัน
bleibenยู่ (ระยะเวลาสั้นกว่า wohnen)
dabeiไปด้วย อยู่ด้วย
davonใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท von โดยย่อวลีที่อยู่หลัง von ไว้ เช่น Davon wußte ich nichts. ผมไม่รู้เรื่องนั้นเลย
dem(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามเพศชาย der, และเพศกลาง das

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Unicode (n ) ยูนิโคด

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไปที่บ้าน หรือ อยู่ที่บ้าน
Image:
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า
séjour(n) |m| การพำนักอยู่, การอาศัยอยู่ เช่น faire un bref séjour พักอาศัยช่วงสั้นๆ
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
séjourner(vi) พำนักอยู่, อาศัยอยู่ เช่น Je séjourne à Stuttgart. = ผมอาศัยอยู่ที่เมืองชตุ๊ดการ์ด, See also: S. rester, habiter, |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
mais bien sûr!(phrase) แต่ว่า (แหม) แน่นอนอยู่แล้ว!
parquer(vt) |je parque, tu parques, il parque, nous parquons, vous parquez, ils parquent| (1) จอดรถ (voiture) (2) (คนหรือสัตว์)รวมอัดอยู่ในห้องเดียวกัน (personnes, bétail), See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top