Search result for

ยุ

(143 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยุ-, *ยุ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นักวิทยุสมัครเล่น Amateur radio operator
ภาวะหัวใจหยุดทำงาน (n ) cardiac arrest
ยุดการใส่ PP สีเทาหยุดการใส่ PP สีเทา
องค์กรยุวสงฆ์โลก (n uniq ) World Buddhist Sangha Youth
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (n ) The World Fellowship of Buddhist Youth
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมclerk to the juristic 6

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รกอก[えんどつーえんど] (vi vt slang ) ยุ่งยิ่ง

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคมแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคม

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[máng, ㄇㄤˊ] (adj ) ยุ่ง
时代[shi2 dai4] (n ) ยุค สมัย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุ[V] incite, See also: urge, stir up, instigate, egg on, provoke, encourage, spur, Syn. ยุยง, Example: อเมริกายุให้อิรักบุกอิหร่าน, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ยุ[N] age, See also: era, period, times, Syn. คราว, สมัย, Example: ในช่วงทศวรรษ 1950 เป็นยุคต้นของการกำเนิดวิชาสาขาปัญญาประดิษฐ์, Count unit: ยุค, Thai definition: ระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาในประวัติศาสตร์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยุ[N] mosquito, Example: ยุงชุมราวกับจะหามเขา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงขนาดเล็กหลายชนิดในวงศ์ Culicidae โดยทั่วไปลำตัวยาว 3 - 6 มิลลิเมตร มีปีก 1 คู่ ปีกมีเกล็ดติดอยู่ตามเส้นปีกและอาจจะคลุมไปถึงหัวและลำตัวด้วย หนวดยาว ปากเป็นชนิดเจาะดูด
ยุ[V] go down, See also: flatten, Syn. แฟบ, Ant. พอง, บวม, Example: ชายโครงของลูกกวางพองออก ยุบเข้าพะเยิบพะยาบจนเห็นได้ชัดเจน, Thai definition: ยอบลง, ทรุดลง, พื้นผิวลดระดับลง
ยุ[V] abolish, See also: do away with, annul, cancel, rescind, dissolve, Syn. เลิก, Example: ตำแหน่งที่เขาทำอยู่กลายเป็นส่วนเกินของระบบ อาจต้องโยกย้ายหรือยุบออกไป, Thai definition: ทำให้ไม่มีอีกต่อไป
ยุติ[V] end, See also: terminate, cease, finish, stop, come to an end, wind up, culminate, Syn. ตกลง, จบ, เลิก, Ant. เริ่มต้น, Example: สภาตำบลลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุติการปลูกยูคาลิปตัส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยุโรป[N] Europe, Syn. ทวีปยุโรป, Example: นักลงทุนจากยุโรปเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
ยุคมืด[N] dark age, Example: การเมืองการปกครองของไทยยังอยู่ในยุคมืด
ยุงลาย[N] common house mosquito, Example: แหล่งวางไข่ของยุงลายได้แก่น้ำสะอาดที่อยู่นิ่ง, Count unit: ตัว, Thai definition: ยุงชนิดหนึ่งที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก
ยุบตัว[V] subside, See also: cave in, sink, Syn. ยุบ, Ant. พองตัว, ขยายตัว, Example: ดอยอ่างขางเขาหินปูน เมื่อถูกน้ำฝนชะก็จะค่อยๆ ละลายเป็นโพรง แล้วยุบตัวกลายเป็นหลุม, Thai definition: ทรุดลง, ยอบลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยุก. กล่าวชักชวน ส่งเสริม หนุน หรือเป็นใจให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (มักใช้ในทางที่ไม่สมควร) เช่น ยุให้เขาทะเลาะกัน ยุให้โกรธ ยุให้กำเริบ.
ยุกกระบัตรน. ยกกระบัตร.
ยุกดิ, ยุกติก. ชอบ เช่น รุ่งนั้นธก็เสด็จโดยอุตราภิมุข ดำเนอรยุกติยูรยาตร (ม. คำหลวง วนปเวสน์).
ยุกติธรรมน. ยุติธรรม.
ยุกต์ว. ชอบ, ถูกต้อง, ประกอบ.
ยุขึ้นก. หนุนให้ทำอะไรก็ทำตาม.
ยุค ๑น. แอก.
ยุค ๒น. คู่, ทั้งสอง.
ยุค ๓น. คราว, สมัย, เช่น ยุคมืด ยุคหิน
ยุค ๓กำหนดเวลาของโลก มี ๔ ยุค. (ดู จตุรยุค).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periodยุ[ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Cretaceous Periodยุคครีเทเชียส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Quaternary Periodยุคควอเทอร์นารี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Carboniferous Periodยุคคาร์บอนิเฟอรัส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Jurassic Periodยุคจูแรสซิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Devonian Periodยุคดีโวเนียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Coal Agesยุคถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
age of fishesยุคปลา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aftonianยุคระหว่างยุคน้ำแข็งย่อย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Enlightenment, theยุคสว่าง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aedesยุงลาย [TU Subject Heading]
Anophelesยุงก้นปล่อง [TU Subject Heading]
Central Europeยุโรปกลาง [TU Subject Heading]
Communist strategyยุทธศาสตร์คอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]
Europeยุโรป [TU Subject Heading]
Europe, Easternยุโรปตะวันออก [TU Subject Heading]
Iron ageยุคเหล็ก [TU Subject Heading]
Learning strategiesยุทธศาสตร์การเรียนรู้ [TU Subject Heading]
Middle Agesยุคกลาง [TU Subject Heading]
Mosquitoesยุ[TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My mother died in a plane crash in the andes when I was 6.แม่ฉันตายเพราะเครื่องบินตกบนเขา Andes ตอนฉันอายุ 6 ขวบ The Serena Also Rises (2008)
And why would you?ไม่ต้องยุ่ง The Serena Also Rises (2008)
Why don't you just claim your throne and leave me alone?ทำไมเธอไม่กลับไปนั่งบนบัลลังค๋ของเธอแล้วเลิกยุ่งกับฉัน The Serena Also Rises (2008)
Could you just spare me the dramatics for one day?ลูกช่วยหยุดเล่นละครน้ำเน่าสักวันได้มั๊ย? The Serena Also Rises (2008)
So be glad she's willing to come in on her day off.ดีใจซะที่เธอยอมมาในวันหยุด The Serena Also Rises (2008)
- You know that, mom.แม่ก็รู้นี่คะ // แม่รู้ แต่นั่นมันตอนที่ลูกอายุ 12 ขวบนะ The Serena Also Rises (2008)
So 2007.เธอหมดยุคไปแล้ว The Serena Also Rises (2008)
When I said "'50s hemline,"เมื่อฉันพูดถึง"เสื้อผ้ายุคปี50" The Serena Also Rises (2008)
The only person with fewer friends than you is Dan Humphrey, and at least his lame '90s dad likes him.คนเดียวที่มีเพื่อนน้อยกว่านาย ก็คือ แดน ฮัมฟรีย์ แต่อย่างน้อยหนะนะ อีตาพ่อพิการยุค 90 ก็ยังชอบเค้าหละ The Serena Also Rises (2008)
No, I told her to stay out of this.ไม่ ฉันบอกเธอแล้วว่าอย่ามายุ่งเรื่องนี้ The Ex-Files (2008)
Vanessa talked to the duke?วาเนสซ่าไปคุยกับดยุค The Ex-Files (2008)
- It's only happened a few times, and I put a stop to it when I met you.- มันแค่นานๆ ครั้ง แต่ผมพยายามหยุดมันนะ\ ตั้งแต่เจอคุณ The Ex-Files (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax   FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)
ยุ[n.] (yuk) EN: time ; period ; age ; epoch ; era ; dynasty ; generation   FR: période [f] ; époque [f] ; âge [m] ; ère [f] ; temps [m] ; génération [f] ; siècle [m] ; dynastie [f]
ยุคกลาง[n. prop.] (Yuk Klāng) EN: Middle Ages ; Medieval Age   FR: Moyen Âge = Moyen-Âge [m]
ยุคก่อนประวัติศาสตร์[n. exp.] (yuk køn prawattisāt) EN: Prehistorical period   FR: préhistoire [f]
ยุคคอสมิก[n. exp.] (yuk khøtmik) EN: cosmic era   
ยุคจรวด[n. exp.] (yuk jarūat) EN: space age   
ยุคดาวเทียม[n. exp.] (yuk dāothīem) EN: satellite age   
ยุคดึกดำบรรพ์[n. exp.] (Yuk Deukdamban) EN: Eozoic era   
ยุคต้น[n. exp.] (yuk ton) EN: early period ; beginning   
ยุคทอง[n. exp.] (yuk thøng) EN: golden age   FR: âge d'or [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows , ATL WTL
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
internal medicine(n) อายุรกรรม
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
LOL(phrase slang) ย่อมาจาก Laughing Out Loud หมายถึง กำลังหัวเราะอย่างดัง, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
AFAIK(phrase slang) ย่อมาจาก As Far As I Know หมายถึง เท่าที่ข้าพเจ้าทราบนั้น, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
IMHO(phrase slang) ย่อมาจาก In My Humble Opinion หมายถึง ในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้านั้น..., เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
CIFS(org) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม (Central Institute of Forensic Science)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
age[N] สมัย, See also: ยุคสมัย, ยุค, Syn. era, period, epoch
Age of Reason[N] ยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
anopheles[N] ยุงก้นปล่องซึ่งเป็นพาหะนำไข้มาลาเรีย
above-board[IDM] โปร่งใส, See also: ยุติธรรม, เปิดเผย, เชื่อถือได้
all over[IDM] เสร็จสิ้น, See also: ยุติ, จบ
baby boom[N] ยุคที่มีทารกคลอดมากกว่าปกติ (หลังสงครามโลกครั้งที่2)
baby-boom[N] ยุคทารกถือกำเนิดมากขึ้น (หลังสงครามโลกครั้งที่2), See also: ยุคเบบี้บูม
barn[N] ยุ้งฉาง, See also: ฉาง, ยุ้งข้าว, โรงนา, Syn. barnyard
boost[VT] ส่งเสริม, See also: ยุยง, ยกยอ, Syn. encourage, promote
busy[ADJ] ยุ่งวุ่นวาย, See also: ยุ่ง, อลเวง, อลหม่าน, สับสน, Syn. occupied, Ant. inactive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
ablactation(แอบแลคเท' เชิน) n. การหยุดนม
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
adder 2(แอด' เดอะ) n. งูพิษชนิดหนึ่งในในยุโรป

English-Thai: Nontri Dictionary
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abet(vt) ส่งเสริม,หนุนหลัง,ยุยง
abetter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
addle(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เสีย
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
age(n) อายุ,วัยชรา,ความชราภาพ,ความแก่,ยุค,สมัย
aged(adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
butt out (vi slang) ยุงกับคนอื่น
See also: S. leave others alone: to keep out of other people's business or conversation,
monkey with (vt) ยุ่งกับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ヨーロッパ[ようろっぱ, youroppa] (n) ยุโรป, See also: 欧州
古代[こだい, kodai] (n) ยุคเก่า
忙しい[いそがしい, isogashii] (adj) ยุ่ง, งานยุ่ง
欧州[おうしゅう, oushuu] (n) ยุโรป, See also: ヨーロッパ
複雑[ふくざつ, fukuzatsu] (n adj) ยุ่งยาก, ซับซ้อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
凹み[へこみ, hekomi] (adj ) ยุบ, บุบ, เป็นหลุมเล็กๆ
面倒臭い[めんどうくさい, mendoukusai] (n vi vt modal ver) ยุ่งยากมาก รำคาญ
北欧[ほくおう, hokuou] (n ) ยุโรปเหนือ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
時代[じだい, jidai] Thai: ยุคสมัย English: period

German-Thai: Longdo Dictionary
EU(n) |die| คำย่อของ Europäische Union สหภาพยุโรป
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| การใช้งาน, การประยุกต์ใช้
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Euro(n) |der, pl. Euros| สกุลเงินร่วมของยุโรป
Europa(n) |das| ทวีปยุโรป
Medium(n) |das, pl. Medien| สื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
dennoch(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ทว่า เช่น Er ist schon über 70, dennoch kann er immer noch skifahren. เขาอายุมากกว่าเจ็ดสิบปี อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเล่นสกีได้อีก, See also: S.trotzdem
ebenfallsด้วย, เช่นเดียวกัน เช่น Franz, schönes Wochenende! - Danke, ebenfalls. ฟร้านซ์ ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีนะจ๊ะ - ขอบคุณ เช่นกันนะครับ , See also: S. gleichfalls, auch
europäisch(Adj. Adv.) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป
halten(vi) |hält, hielt, hat gehalten| หยุด เช่น Die Buslinie 40 hält nicht an diese Haltestelle. รถเมล์สายที่ 40 ไม่หยุดที่ป้ายนี้, See also: S. stoppen

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา regarder|
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, See also: A. nouveau,
surtout(adv) ก่อนอื่น, โดยเฉพาะ เช่น On voit les gens faire des courses surtout le week-end. เรามักเห็นผู้คนไปเดินช้อปปิ้งโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
jeune(adj) ที่อายุน้อยอ่อนหรือยังเด็ก
écouter(vt) |je écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent| ฟัง เช่น écouter un concert à la radio ฟังคอนเสิร์ตทางวิทยุ
faire de l'auto-stopโบกรถให้หยุ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dissolutionยุบสภา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top