Search result for

ยกให้

(43 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยกให้-, *ยกให้*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll give it to Segal.ฉันจะยกให้ ซีกอล ทำ Dying Changes Everything (2008)
I don't think you know very well, but you must clearly differentiate between work and your personal life.ผมไม่คิดว่าคุณจะทราบหรือเปล่า แต่คุณต้องแยกให้ออกระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว Beethoven Virus (2008)
And know that I consider you all, my heroes.และขอให้รู้ว่า ชั้นยกให้ทุกคนเป็น ฮีโร่ของชั้น Death Race (2008)
Hold on. Who made you king of the plane wreck?เดี๋ยวก่อน ใครยกให้นายเป็นผู้บัญชาการกัน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
A good story, I'll give you that.เรื่องเท่ดีนี่ ยกให้เลย Inkheart (2008)
Or do you want him to be like Caspian here?หรือเจ้าจะยกให้แคสเปียน? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
My company has been asked to rebuild this area, and I am in charge of this project.บริษัทของผมถูกเรียกให้มาสร้างบ้านในบริเวณ นี้ใหม่, และผม เป็นคนรับผิดชอบโปรเจ็คนี้ Episode #1.9 (2008)
Give her the house. It's a piece of shit, all right?ยกให้เลย บ้านซังกะบ๊วย Body of Lies (2008)
Well, that's yours. You can keep that because we're partners.งั้นยกให้ ในฐานะหุ้นส่วนกัน Body of Lies (2008)
- We have to tell them. - Tell who?เราจะเรียกให้ใครมาช่วย ใครเหรอ? The Ruins (2008)
I have a bank account in Dubai. It's yours.ฉันมีบัญชีที่ดูไบ ฉันยกให้คุณ Eagles and Angels (2008)
CARL: Tell your boss he can have our house.บอกเขาด้วย ว่าฉันยอมยกให้ Up (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกให้สูงขึ้น[v. exp.] (yok hai sūng kheun) EN: increase ; step up   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allow for[PHRV] ีจ่ายให้ (มักเป็นทางกฎหมาย เกี่ยวกับการให้เงิน), See also: ยกให้, มอบให้
cede[VT] ยกให้, Syn. surrender, yield
deliver[VI] ยอม, See also: ยกให้, สละ, ยอมยกให้, ทำตามสัญญา
deliver[VT] ยอม, See also: ยกให้, สละ, ยอมยกให้, ทำตามสัญญา, Syn. comethrough, fill, meet expectations
help off[PHRV] ช่วยยกขึ้นจาก, See also: ยกให้พ้นจาก
make over[PHRV] ยกให้, See also: โอนกรรมสิทธิ์ให้, Syn. pay over
relinquish to[PHRV] ยอมให้, See also: ยกให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advocation(แอดโวเค' เชิน) n. =advocacy, การเรียกให้ปรากฏ, Syn. summoning)
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt.,vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch,associate
allow(อะเลา') vt.,vi. ยอมให้, อนุญาตให้, จ่ายให้, ยกให้, พิจารณา, คิด, ให้อภัย,เพื่อให้, Syn. permit, confess ###A. refuse, deny, withhold)
azan(อาซาน') n. การเรียกให้สวดมนต์ (วันละห้าครั้ง) ของชาวมุสลิม
bequeath(บิควีธ') {bequeathed,bequeathing,bequeaths} vt. ทำพินัยกรรมยกให้,ยกให้ n. การยกมรดกให้,มรดก, See also: bequeathal,bequeathment n., Syn. bestow
bequest(บิเควสทฺ') n. การทำพินัยกรรมยกให้,มรดก, Syn. bequeathment
call(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
call loann. การยืมที่ต้องใช้คืนเมื่อถูกเรียกให้ใช้คืน
cede(ซีด) {ceded,ceding,cedes} vt. ยกให้,ยอม,ทอดทิ้ง,สละ,ยอมยก, See also: ceder n., Syn. yield
cessionn. การยกให้,สิ่งที่ยกให้

English-Thai: Nontri Dictionary
allow(vt) อนุญาต,ให้,ยกให้,ให้อภัย
cede(vt) ยอมให้,ยกให้,สละให้
cession(n) การยกให้,การยอมให้,การยินยอม
concede(vt) ยอมรับ,ยกให้,ยอมให้,ยอมตาม,ยินยอม
deify(vt) ถือเป็นพระเจ้า,ยกให้เป็นพระเจ้า
devote(vt) มอบให้,อุทิศ,ยกให้,สละ
entail(vt) ถ่ายทอด,ยกให้,มอบให้,นำมาซึ่ง
give(vi,vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง
offer(n) คำขอ,ข้อเสนอ,การยกให้,การเสนอ,การถวาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
上げる[あげる, ageru] Thai: ยกให้ English: to give
下げる[さげる, sageru] Thai: ยกให้ต่อ English: to grant
譲る[ゆずる, yuzuru] Thai: ยกให้ English: to turn over

German-Thai: Longdo Dictionary
vermachen(vt) |vermachte, hat vermacht, etw. jmdm.| ทำพินัยกรรมยกให้, ยกมรดกให้ เช่น Ihr Vater ist letztes Jahr gestorben. Er hat ihr sein Haus vermacht. พ่อของเธอเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว เขาทำพินัยกรรมยกบ้านให้เธอ, See also: S. vererben,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top