Search result for

ยกเครื่อง

(22 entries)
(0.3863 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยกเครื่อง-, *ยกเครื่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกเครื่อง[V] overhaul, See also: fix, renew, renovate, restore, Example: รถยนต์ที่เพิ่งถูกชนต้องยกเครื่องทั้งหมด, Thai definition: ซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ของรถยนต์หรือเรือยนต์เป็นต้น, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยกเครื่องก. ซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ของรถยนต์หรือเรือยนต์เป็นต้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's called a gravity drive.-นี่ละที่เขาเรียกเครื่องปั่นแรงดึงดูด Event Horizon (1997)
-Do you dance at Chubbies? -No.ถ้าฉันได้นอนกับอิซซี่นะ ฉันจะไปยกเครื่องใหม่ Rock Star (2001)
- It's a flying machine.เขาเรียกเครื่องบิน มันบินได้เหรอ Around the World in 80 Days (2004)
She's not new, but she looks new.มันไม่ใหม่แต่ดูเหมือนใหม่ - เขาบอกว่าต้องยกเครื่องใหม่ Cassandra's Dream (2007)
All right, but the engine's done and the hull needs work as well.โอเคแต่ต้องยกเครื่องใหม่ ลำเรือก็ด้วยเหมือนกัน Cassandra's Dream (2007)
That was an expensive overhaul.เป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่เลยล่ะ Funny Games (2007)
Was Jeff a roadie for Mamma Mia for four straight summers?เจฟฟ์เคยเป็นคนยกเครื่องในวงดนตรี ให้Mamma Mia ตลอดฤดูร้อนมั้ย? Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Tug and Salvage.มอแรน บราเดอร์ส เรือลำเก่าจึงถูกยกเครื่องใหม่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Warped window frames, wet cellar, crayon marks all over the walls, filthy smudges around the door knobs and the fixtures...เฟรมเหหน้าต่างห้องใต้ดินที่เปียกเครื่องหมายดินสอทั่วผนัง รอยเปื้อนสกปรกรอบลูกบิดประตูและติดตั้ง ... Revolutionary Road (2008)
He demanded that i recall the planes,เขาออกคำสั่งให้เราเรียกเครื่องบินกลับ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Bored them out. Rebuilt the carburetors myself.ยกเครื่องใหม่ ผมรีบิลท์คาบูเรเตอร์กับมือ Public Enemies (2009)
(Computer Voice) Pull up... Terrian... Terrian...พื้นดินข้างหน้า ยกเครื่องขึ้น Resident Evil: Afterlife (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overhaul[VT] ยกเครื่อง (เครื่องยนต์), See also: ทดสอบหรือแก้ไขเครื่องยนต์, Syn. repair, check

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
ibmabbr. Intercontinental Ballistic Missile จรวดขีปนาวุธข้ามทวีป,International Business Machines Corporation,บริษัทไอบีเอ็ม เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประมวลผลสำหรับธุรกิจหลายชนิด ซึ่งก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ไอบีเอ็มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในด้านนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น บริษัทไอบีเอ็มนี้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ (mainframe) จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาเครื่องของบริษัทนี้จะแพงกว่าของบริษัทอื่น และมีบริษัทมากมายพยายามเลียนแบบ จนเกิดมีคำ"IBM compatibles" ซึ่งใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ กล่าวคือ ใช้โปรแกรมระบบ (operating system) อย่างเดียวกัน
international business maนิยมเรียกชื่อย่อว่า IBM (อ่านว่า ไอบีเอ็ม) เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประมวลผลสำหรับธุรกิจหลายชนิด ซึ่งก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ไอบีเอ็มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในด้านนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น บริษัทไอบีเอ็มนี้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ (mainframe) จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาเครื่องของบริษัทนี้จะแพงกว่าของบริษัทอื่น และมีบริษัทมากมายพยายามเลียนแบบ จนเกิดมีคำ"IBM compatibles" ซึ่งใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ กล่าคือ ใช้โปรแกรมระบบเดียวกัน
overhaul(โอ'เวอะฮอล) vt.,n. (การ) ยกเครื่อง (ยนต์) ,ปรับปรุงใหม่,ยกหรือพลิกขึ้นเพื่อทำการตรวจ,ตามทัน,ไล่ทัน,ผ่อนคลาย,คลาย,ชำระ,สะสาง, Syn. inspect,repair
reengineerยกเครื่องใหม่หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานใหม่หมดทั้งสำนักงาน อาจจะเริ่มตั้งแต่ เปลี่ยนโครงสร้าง กำหนดสายงานใหม่ ไปจนถึง กำหนดเวลาทำงาน ฯ ทุกอย่างเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
overhaul(vt) ยกเครื่องใหม่,ชำระล้าง,ปรับปรุงใหม่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Refit (vi ) ยกเครื่อง ปรับโฉมใหม่ ปรับปรุงใหม่ แก้ไขใหม่
See also: S. reengineer, renovate, restore, overhaul,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top