Search result for

ม้าน้ำ

(23 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ม้าน้ำ-, *ม้าน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม้าน้ำ[N] seahorse, Example: ม้าน้ำเป็นสัตว์ที่หาดูยากชนิดหนึ่ง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในสกุล Hippocampus วงศ์ Syngnathidae ลำตัวอ้วน หัวพับเข้าหาลำตัว ปากเป็นท่อยาวรวมกัน ส่วนท้ายของลำตัวเรียวยาว มีครีบหลังขนาดใหญ่ที่โคนหาง ผิวหนังเป็นแผ่นแข็งเรียงต่อกันเป็นเหลี่ยมเป็นปล้อง ตลอดทั้งตัวสีน้ำตาล
ม้าน้ำ[N] seahorse, Example: ม้าน้ำเป็นสัตว์ที่หาดูยากชนิดหนึ่ง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในสกุล Hippocampus วงศ์ Syngnathidae ลำตัวอ้วน หัวพับเข้าหาลำตัว ปากเป็นท่อยาวรวมกัน ส่วนท้ายของลำตัวเรียวยาว มีครีบหลังขนาดใหญ่ที่โคนหาง ผิวหนังเป็นแผ่นแข็งเรียงต่อกันเป็นเหลี่ยมเป็นปล้อง ตลอดทั้งตัวสีน้ำตาล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ม้าน้ำน. ชื่อสัตว์ในวรรณคดี ท่อนบนเป็นม้า ท่อนล่างเป็นปลา.
ม้าน้ำดูใน ม้า ๑.
ม้าน้ำน. ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในสกุล Hippocampus วงศ์ Syngnathidae ลำตัวหนา หัวพับเข้าหาลำตัว ปากเป็นท่อยาว ทำให้ส่วนหัวดูคล้ายม้า ส่วนหางเรียวยาว ม้วนได้ ไม่มีครีบหาง ครีบหลังอยู่ตรงข้ามครีบก้นที่มีขนาดเล็กมาก มีครีบอกแต่ไม่มีครีบท้อง ผิวหนังเป็นแผ่นแข็งเรียงต่อกันเป็นเหลี่ยมเป็นปล้องตลอดทั้งตัวสีนํ้าตาล บางชนิดคาดด้วยแถบสีเข้มกว่าหรือมีจุดสีดำที่บางส่วนของลำตัว พบอาศัยตามแนวหินปะการังและสาหร่ายทะเล โดยทรงตัวในแนวตั้งและอาจใช้ส่วนหางพันยึดวัตถุใต้นํ้า หลังผสมพันธุ์ ตัวผู้ทำหน้าที่ฟักไข่ซึ่งเก็บไว้ในถุงหน้าท้อง ขนาดยาวได้ถึง ๑๕ เซนติเมตร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seahorse ม้าน้ำ
ปลากระดูกแข็งที่มีรูปร่างแปลกกว่าปลาชนิดอื่น มีส่วนหัวและปากยื่นยาว คล้ายม้า มีตาที่สามารถชำเลืองดูได้รอบทิศ มีเหงือกเรียงเป็นกระจุก ไม่เรียงเป็นแผ่น เกล็ดที่ปกคลุมร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเป็นเกราะหรือ แผ่นกระดูก ไม่มีครีบหาง แต่จะมีหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้ช่วยในการทรงตัว [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He knocked the sea horse off my mailbox, too.-เขา ทำลายกล่องรับจดหมายม้าน้ำผมด้วย Blinded by the Light (2009)
I hated that sea horse.-ผมเกลียด ม้าน้ำนั่น Blinded by the Light (2009)
Actually... looks more like a sea horse to me.จริงๆแล้ว ผมว่ามันเหมือนม้าน้ำมากกว่านะ The Bishop Revival (2010)
Heh, heh, a sea horse. I suppose it could-ฮ่าๆ ม้าน้ำเหรอ ฉันว่า.. The Bishop Revival (2010)
Die seepferdchen.ดี เซพเฟลคิน (ม้าน้ำThe Bishop Revival (2010)
The sea horse.ม้าน้ำ The Bishop Revival (2010)
They called him "the sea horse"คนเรียกเขาว่า ม้าน้ำ The Bishop Revival (2010)
What is that? Is that a seahorse?แล้วนั่นอะไร ม้าน้ำหรอ As You Were (2010)
I like things with seashells and seahorses on 'em, like blankets and towels...ผมกลับชื่นชม ...ผมคิดว่ามันเหมือนกับ เปลือกหอยและม้าน้ำ เหมือนกับผ้าห่ม และผ้าขนหนู... Demolition (2015)
I found a dried-up seahorse.ฉันเจอม้าน้ำแห้งด้วยละ The One with the Jellyfish (1997)
-Like a bloody water horse.-เหมือนไอ้เจ้าม้าน้ำ The Water Horse (2007)
There can be only one water horse in the world at a time.มีม้าน้ำ ได้เพียงตัวเดียว ในเวลาหนึ่ง ๆ บนโลก The Water Horse (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม้าน้ำ[n.] (mānām) EN: seahorse   FR: hippocampe [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sea horse[N] ม้าน้ำ, See also: สัตว์ทะเลตระกูล Hippocampus, ตัววอลรัส (walrus)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hippopotamus(ฮิพพะพอท'ทะมัส) n., ม้าน้ำ,ฮิปโป
sea horsen. ม้าน้ำ ,= walrus (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
SEA sea horse(n) ม้าน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top