Search result for

มีราคา

(48 entries)
(0.0252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีราคา-, *มีราคา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีราคา[ADJ] expensive, See also: costly, dear, high-priced, exorbitant, lavish, overpriced, steep, Syn. แพง, Example: พวกดารามักใส่เสื้อผ้ามีราคากันทั้งนั้นแหละ, Thai definition: ที่มีมูลค่ามาก
มีราคา[V] be valuable, See also: be precious, Syn. มีค่า, Example: ของตกแต่งในห้องนี้มีราคาอยู่ในหลักพันขึ้นไปทุกชิ้น, Thai definition: มีมูลค่าของสิ่งของที่คิดเป็นเงินตรา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes sir, it has a very bright red color and an expensive look to itใช่,มันมีสีแดงสดใสแล้วก็ดูมีราคามากๆ Iljimae (2008)
Bet you that's worth something.ของเนี่ยมีราคาชัวร์เลย เป็นได้ Jumper (2008)
Well, you're worthless.ของคุณ ไม่มีราคา Wanted (2008)
You should give him whatever amount he wants. It's worth your daughter's life.พ่อน่าจะให้ตามจำนวนที่เขาขอนะมันมีราคาเป็นชีวิตลูกสาวพ่อนะ Episode #1.9 (2008)
A very valuable finger.เป็นนิ้วมือที่มีราคาแพงมากๆ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
It would come at a price to you and your way of life.- มีราคาที่คุณต้องจ่าย คุณและวิถีชีวิตของคุณ The Day the Earth Stood Still (2008)
I found out how much these things are going for online.ฉันค้นเจอในเนต ถึงได้รู้ว่ามันมีราคา Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Sleep. Mo ghr. That dog cost me four grand.นอนนะ สนัขตัวนั้นมีราคาตั้งสี่พัน Potlatch (2009)
It's gotta be worth some money.มันต้องมีราคาอยู่แล้วสิ Ben 10: Alien Swarm (2009)
These keys run about 500 bucks? !กุญแจแต่ละอันมีราคา 500 เหรียญ The Mother Lode (2009)
Bella Song new design gown's starting price will be 10 million Won.ดีไซน์ใหม่ของเบลลา ซอง เริ่มประมูล อาจจะมีราคาถึงที่ 10 ล้านวอนครับ Episode #1.3 (2009)
I didn't know that pride could be calculated in dollars.ฉันไม่ยักรู้ว่าความภูมิใจนั้นมันมีราคาด้วย Episode #1.12 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีราคา[v. exp.] (mī rākhā) EN: be valuable ; be precious   FR: avoir de la valeur ; être précieux
มีราคา[adj.] (mī rākhā) EN: expensive ; costly ; dear ; high-priced ; exorbitant ; lavish ; overpriced ; steep   FR: précieux ; de valeur ; onéreux
มีราคาแพง[v. exp.] (phaēng) EN: be expensive   FR: côuter cher

English-Thai: Longdo Dictionary
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at a premium[IDM] มีราคาสูงขึ้น, See also: ขายได้ราคาดีขึ้น
cost[VI] มีมูลค่า, See also: มีราคาเท่ากับ, Syn. be priced at, be valued
cost[VI] มีราคาแพง, Syn. be expensive
cost a pretty penny[IDM] มีราคาแพง
dear[ADJ] มีราคาสูง, See also: มีราคา, มีมูลค่าสูง, Syn. costly, valuable
pricey[ADJ] แพง, See also: มีราคาสูง, Syn. expensive
price out[PHRV] มีราคาแพงเกินไป
upmarket[ADJ] มีราคาแพง (สำหรับคนมีรายได้สูง), Syn. expensive, Ant. downmarket

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
big ironท่อนเหล็ก <คำแปล>เป็นคำสะแลงที่ใช้เรียกคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) รุ่นเก่า ที่มีราคาเป็นเรือนล้าน ขนาดใหญ่คับห้อง แต่ทำงานได้เท่ากับไมโครคอมพิวเตอร์ ที่ราคาเพียงไม่กี่หมื่นบาท
buyers' marketn. ตลาดของผู้ซื้อซึ่งมีสินค้าและการบริการมากมายและมีราคาที่ต่ำ
clone(โคลน) n. พวกสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์จากระบบไร้เพศ., See also: clonal adj. คอมพิวเตอร์เลียนแบบหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำเลียนแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดัง ๆ ส่วนใหญ่จะมีราคาถูก โดยปกติ เขาแบ่งระดับขั้นของคอมพิวเตอร์กันดังนี้ คือ ถ้าเป็นระดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ก็มีคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) แมคอินทอช (Macintosh) และคอมแพค (Compaq) ถัดลงมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ (compatible) หมายถึง พวกที่มีชื่อ แต่โด่งดังน้อยกว่า เช่น เอ็ปซอน (Epson) ที่ขั้นต่ำสุดก็คือพวกที่ทำเลียนแบบในราคาถูก .....ถูกจนคนมักจะชอบเสี่ยงซื้อไปใช้ จึงจะเรียกว่า "clone"
costly(คอสทฺ'ลี) adj. แพง,มีราคาสูง,เป็นบทเรียนราคาแพง,มีค่ามาก,ฟุ่มเฟือย., See also: costliness n. ดูcostly, Syn. expensive,rich
cray research, inc.<ชื่อบริษัท>สถาบันวิจัยเครย์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่สร้างคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ยิ่งใหญ่บริษัทหนึ่ง ส่วนมากจะเป็นขนาดที่เรียกกับว่า supercomputer ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกมีชื่อว่า Cray I ในปี ค.ศ.1977 คอมพิวเตอร์ขนาดนี้จะมีราคาสูงมาก และมักจะใช้กับงานใหญ่ ๆ เป็นต้นว่า การส่งยานอวกาศออกไปนอกโลก เป็นต้น
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
dram(ดีแรม) ย่อมาจาก dynamic random access memory (แปลว่าแรมแบบพลวัต) โดยปกตินั้น คอมพิวเตอร์จะใช้ชิป 2 แบบ คือ แบบดีแรม (DRAM) และ แบบ เอสแรม (SRAM) ชิปแบบดีแรม นี้จะมีราคาถูกกว่า เพราะว่าชิปแบบนี้นั้น คอมพิวเตอร์จะต้องนำเอาข้อมูลกลับไปไว้ ณ ที่เดิมเป็น ระยะ ๆ มิฉะนั้น อาจจะลืมได้ ดู RAM ประกอบ
dynamic ramแรมแบบพลวัตย่อมาจาก Dynamic Random Access Memory ใช้ตัวย่อว่า DRAM (อ่านว่าดีแรม) โดยปกตินั้น คอมพิวเตอร์จะใช้ชิป 2 แบบ คือ แบบดีแรม (DRAM) และ แบบ เอสแรม (SRAM) ชิปแบบ ดีแรม นี้จะมีราคาถูกกว่า เพราะว่าชิปแบบนี้นั้น คอมพิวเตอร์จะต้องนำเอาข้อมูลกลับไปไว้ ณ ที่เดิมเป็นระยะ ๆ มิฉะนั้น มันจะลืมได้ ดู RAM ประกอบ
expensive(อิคซฺเพน'ซิฟว) adj. แพง,มีราคาสูงมาก,สิ้นเปลือง., See also: expensiveness n., Syn. dear,costly

English-Thai: Nontri Dictionary
amount(vi) มีราคา,รวมเป็น,รวมเงิน
cost(vt) มีราคา,เป็นมูลค่า,ทำให้ต้องเสีย
expensive(adj) แพง,มีราคาสูง,สิ้นเปลือง
priceless(adj) ไม่มีราคา,ไม่มีค่า
valuable(adj) มีคุณค่า,มีราคา,มีประโยชน์
worth(adj) สมควร,คุ้มค่า,มีคุณค่า,มีราคา
worthless(adj) ไร้ค่า,ไม่มีราคา,ไม่มีประโยชน์,ใช้การไม่ได้
worthy(adj) มีค่า,คุ้มค่า,คู่ควร,สมควร,มีราคา,น่ายกย่อง,มีเกียรติ

German-Thai: Longdo Dictionary
billig(adj) มีราคาถูก
kosten(vi) |kostete, hat gekostet| เป็นมูลค่า, มีราคา เช่น Was kostet das? นี่ราคาเท่าไหร่
günstig(adj) ที่มีราคาถูก, See also: S. billig, preiswert, A. teuer,
Spielzeug(n) |das, nur Sg.| ของเล่น (ของเด็กๆ) เช่น Er sammelt viel Kleingeld um Spielzeug zu kaufen. (เขาเก็บสะสมเหรียญไว้เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะนำมาซื้อของเล่น); Elektronisches Spielzeug ist heutzutage etwas billiger als früher. (ปัจจุบันนี้เครื่องเล่นอิเล็คทรอนิกมีราคาถูกกว่าเมื่อก่อนมาก)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top