Search result for

มีการติดต่อ

(14 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีการติดต่อ-, *มีการติดต่อ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No communications within 50 Miles.ไมมีการติดต่อสื่อสาร ในระยะ 50 ไมล์ แกดูผิดหวังนะ Chapter Five 'Exposed' (2009)
I came across some banking transactions.พบว่ามีการติดต่อเกี่ยวกับธนาคาร Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
There is an incoming transmission, sir.มีการติดต่อเข้ามาครับท่าน Storm Over Ryloth (2009)
No further contact.ไม่มีการติดต่อกันอีกต่อไป Chuck Versus the Broken Heart (2009)
The second call was placed to someone within range of three cell phone towers, allowing me to triangulate a position.สายที่สอง มีการติดต่อ กับใครบางคนในระยะ ของ 3 เสาส่งสัญญาณมือถือ ทำให้เราฉันสามารถขีดเส้น เป็นรูปสามเหลี่ยม ระบุตำแหน่ง White to Play (2009)
No connections to anybody. It's a dead end.ไม่มีการติดต่อพูดคุยกับใคร มันดูไร้ความหวัง Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Yeah, but you're still in touch with some of the best, right?แต่นายก็ยังคงมีการติดต่อ อยู่บ้างกับพวกคนฝืมือดีๆ ใช่มั้ย? A Bright New Day (2009)
I have leverage from the Banking Clan. You have diplomatic contacts.ข้ามีการต่อรองจากกลุ่มธนาคาร เจ้ามีการติดต่อทางการฑูต Senate Spy (2009)
Rex, any sign of Ahsoka or Barriss on your side?เร็กซ์ มีการติดต่อจากอาโซก้า หรือบาร์ริสส์บ้างมั้ย? Weapons Factory (2009)
How is the communication with Unit 02?มีการติดต่อกับทาง 02 รึเปล่า? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
There will be zero contact with the outside worldจะไม่มีการติดต่อใดๆกับโลกภายนอกทั้งนั้น Monsters vs. Aliens (2009)
Incoming wormhole.มีการติดต่อเข้ามา Sabotage (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส

German-Thai: Longdo Dictionary
bei(prep) ใช้บ่งว่า มีการติดต่อหรือมีการข้องเกี่ยวส่วนมากด้านการงาน เช่น Ich war beim Augenarzt heute morgen. ฉันไปหาจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้ หรือ ฉันได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top