Search result for

มิเตอร์

(23 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มิเตอร์-, *มิเตอร์*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มิเตอร์น. เครื่องสำหรับวัดขนาด จำนวน เวลา และ มุม เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า, มาตร ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flowmetersมิเตอร์การไหล,เครื่องวัดการไหล,เครื่องวัดการไหล,เครื่องควบคุมการไหล,มาตราอัตราการไหล [การแพทย์]
Metersมิเตอร์, เมตร [การแพทย์]
Meters, Milliampereมิเตอร์แสดงมิลลิแอมแปร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Ooh, scary words from the passive-aggressive ex-meter maid.- อู้ววว คำพูดน่ากลัว จากอดีตคนเฝ้ามิเตอร์จอดรถที่ดูเหมือน จะนุ่มนวลแต่จริงๆแล้วก้าวร้าวสินะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Mr. Makarenko wishes to have his interpreters present.มิเตอร์ Makarenki ต้องการให้มีล่ามอยู่ด้วย 2012 (2009)
Oh, Alexa, honey, would you go throw some quarters in the meter?อ๊ะ อเล็กซ่า ลูกรัก ไปหยอดเหรียญมิเตอร์ให้แม่หน่อย Dare (2009)
The thermometer's on the counter.เทอโมมิเตอร์ อยู่บนเคาร์เตอร์ Lost Boys (2009)
We'll monitor your progress on these chronometers.เราจะติดตามความก้าวหน้าของพวกเจ้า ผ่านทางโครโนมิเตอร์นี่ Weapons Factory (2009)
And if you don't make it it's back to cleaning the barometers.และถ้าฉันล้มเหลวขึ้นมา.. ฉันก็ต้องกลับไปเช็ด บาร์รอมิเตอร์ แน่ๆ.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
I just wonder where this thermometer's been.ฉันแค่สงสัยว่าเทอร์โมมิเตอร์ชิ้นนี้ เคยใช้ทำอะไรมาบ้าง? Polly Wants a Crack at Her (2010)
Put that in the spectrometer.เอาไปใส่ในสเปกโตรมิเตอร์ The Bishop Revival (2010)
I just checked the meter, everything's fine.ฉันเช็คที่มิเตอร์แล้ว ทุกอย่างปกติดี Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Barometer's dropping. Temperature's warm.บารอมิเตอร์กำลังลดระดับลง อุณหภูมิอุ่น Beginner Pottery (2010)
The blue polymer emits around 20 nanomers.โพลิเมอร์สีฟ้าที่ฉันพบประมาณ 420 นาโนมิเตอร์ The Bones on the Blue Line (2010)
- A 'Trifle meter.ไทรเฟิ้ลมิเตอร์ครับ เอาไว้วัดพลังสนามแม่เหล็ก Insidious (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มิเตอร์[n.] (mitoē) EN: metre   FR: compteur [m]
มิเตอร์ไฟฟ้า [n. exp.] (mitoē faifā) FR: compteur électrique [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gauge(เกจ) vt. วัด,ประเมิน,ประมาณ,รังวัด n. เกณฑ์มาตรฐาน,วงเวียน,มิเตอร์วัด,อุปกรณ์วัดขนาด,วิธีการประเมินค่า,ขนาด,เกณฑ์
parameterพารามิเตอร์ตัวแปรเสริมหมายถึง ค่า ซึ่งอาจจะเป็นจำนวนเลข หรือตัวอักขระ ที่ใช้ในการสร้างสมการหรือคำสั่ง (statement) ข้อความที่จะเห็นบนจอภาพบ่อย ๆ เช่น "parameter missing" หมายความว่า ใส่ข้อความไม่ครบ เช่น ให้ย้ายแฟ้มข้อมูล A แต่ไม่บอกว่าย้ายไปที่หน่วยบันทึกใด (เช่น จะให้ไปที่ a : หรือ b:)
pif(พิฟ) ย่อมาจาก program information file เป็นแฟ้มข้อมูลประเภทหนึ่งในระบบวินโดว์สำหรับใช้กำหนดพารามิเตอร์ (ตัวแปรเสริม) ของโปรแกรมในระบบดอส ใช้เป็นนามสกุล (file type) ว่า .pif
weatherglass(เวธ'เธอะกลาส) n. เครื่องมือบอกสภาพของลมฟ้าอากาศ,บารอมิเตอร์, Syn. barometer,hygroscope

English-Thai: Nontri Dictionary
thermometer(n) เทอร์โมมิเตอร์,ปรอทวัดความร้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top