Search result for

มาหา

(30 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มาหา-, *มาหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาหา[V] come to meet, See also: call on, drop in on, stop by, visit, Syn. มา, Example: ป้ามาหาพ่อที่บ้านเมื่อวานนี้ แต่พ่อไม่อยู่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They find you.พวกนั้นจะมาหานายเอง New Haven Can Wait (2008)
Wrapped up sooner than expected. Rushing home to the family.งานประัชุมเสร็จเร็วกว่าที่คิดไว้ ก็เลยรีับกลับบ้านมาหาครอบครัว Chuck in Real Life (2008)
A mr. Chuck to see you, miss Blair.ชัคมาหาคุณหนะ คุณหนูแบลร์ Chuck in Real Life (2008)
Hey, jonathan. You visiting eric?เฮ้ โจนาธาน มาหาเอริคหรอ? Chuck in Real Life (2008)
No, no time for oxygen. I am late.ไม่ใช่เวลามาหายใจ หนูสายแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
Hi. um, I'm looking for dan humphrey.สวัสดี เอ่อ ฉันมาหาแดน ฮัมฟรี่ย์ส Pret-a-Poor-J (2008)
Well, I guess you'll have to come and find out.ฉันเดาแล้วว่าคุณต้องมาหามัน Pret-a-Poor-J (2008)
But the feeling that I got when she said it back to meแต่ความรู้สึกนั้น ฉันรู้สึกได้เมื่อ หล่อนบอกว่ามันกลับมาหาฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
And why text before calling if you don't need- และทำไมจะต้องส่งข้อความมาหาก่อนโทรมาถ้านายไม่ต้องการมัน There Might be Blood (2008)
Hey, is just texted me-- she said the bartender at 1oakเธอโทรมาหาฉัน บาร์เทนเดอร์ที่ 1oak There Might be Blood (2008)
If you'd just come to me sooner--ถ้าลูกมาหาพ่อไวกว่านี่ละก็ There Might be Blood (2008)
My mom's texting me. Look, do whatever you want, blair,แม่ฉันส่งข้อความมาหาฉัน ดูนี่ ทำอะไรก็ได้ตามที่เธออยาก แบลร์ There Might be Blood (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาหา[v. exp.] (mā hā) EN: come to meet ; call on ; drop in on ; stop by ; visit   FR: venir voir qqn ; rendre visite à ; venir rencontrer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
come again[PHRV] กลับมาอีก, See also: มาหาอีก, Syn. go back
roll round[PHRV] มาหาโดยไม่ได้นัด, See also: มาโดยไม่คาดฝันไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookmarkn. ที่คั่นหนังสือ,ริบบิ้นหรือกระดาษคั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือคั่นหน้า1. การใช้ที่คั่นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมาหาที่เก่าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไว้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา 2. เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่าย กล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้ หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่าย เช่น ในโปรแกรมเน็ตสเคป (ใช้อินเตอร์เน็ต) การเลือกคำสั่ง bookmark หมายถึงการนำชื่อโฮมเพจที่จะใช้บ่อย ๆ ไปเก็บรวมไว้ เมื่อต้องการกลับไปใช้อีก จะได้สั่งได้สะดวก
boomerang(บูม'มะแรง) {boomeranged,boomeranging,boomerangs} n. ไม้รูปโค้งซึ่งเมื่อเหวี่ยงออกไปแล้วกลับมาหาผู้เหวี่ยง,อาวุธลับที่กลับไปทำลายผู้ใช้,ดาบที่คืนสนอง vt. ทำอันตรายอย่างไม่คาดคิดกับผู้ริเริ่ม
closed architectureสถาปัตยกรรมปิดหมายถึง การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ผลิตจากบริษัทเดียวกันเท่านั้น (เรียกว่า ปิดประตูตาย ไม่ให้ผู้อื่นมาร่วมทำมาหากิน)
counter(เคา'เทอะ) {countered,countering,counters} n. โต๊ะกั้น (แสดงสินค้า/ ติดต่อกับธุรกิจกับผู้ที่มาหา) ,เคาน์เตอร์,เครื่องนับจำนวน,ผู้นับ adv. ในทางที่ผิด,ในทางกลับ,ตรงกันข้าม adj. ตรงกันข้าม,ต่อต้าน. n. สิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม,สิ่งต่อต้าน,ผู้ต่อต้าน,การชกสวน,หมั
intercourse(อิน'เทอคอร์ส) n. การติดต่อกัน,การไปมาหาสู่กัน,การแลกเปลี่ยนความคิดกัน,การร่วมประเวณี., Syn. intercommunication
sociality(โซชิแอล'ลิที) n. ลักษณะธรรมชาติของการชอบอยู่กันเป็นหมู่,การไปมาหาสู่กันในสังคม,การคบค้าสมาคม,การวิสาสะ
travel(แทรฟ'เวิล) vi.,vt.,n. (การ) เดินทาง,ท่องเที่ยว,ทัศนาจร,เดินทางด้วยเท้า,เคลื่อนย้าย,ไปมาหาสู่ไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อน,ส่ง,ถ่ายทอด,เรื่องราวการเดินทาง,ระยะเลื่อนของเครื่องจักร, Syn. journey,wander,proceed,pass,touring,tour,voyage

English-Thai: Nontri Dictionary
avocation(n) งาน,การงาน,อาชีพ,งานอดิเรก,การทำมาหากิน
call(vt) ร้อง,ร้องเรียก,เรียกหา,มาหา,เยี่ยมเยียน,โทรศัพท์
caller(n) ผู้ขานชื่อ,ผู้เรียก,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้มาหา
calling(n) อาชีพ,การเรียกร้อง,การเยี่ยมเยียน,การไปมาหาสู่
livelihood(n) การทำมาหากิน,อาชีพ,การดำรงชีวิต

German-Thai: Longdo Dictionary
daß(Konj.) ที่ว่า (ใช้เป็นคำเชื่อมระหว่างวลี หรืออนุประโยค คล้าย that ในภาษาอังกฤษ) เช่น Ich rechne damit, daß er mich heute anruft. ฉันคาดว่า เขาจะโทรมาหาฉันวันนี้
jederzeit(adv) ทุกเวลา, เสมอ เช่น Du kannst mich jederzeit besuchen. เธอสามารถมาหาฉันได้ตลอดเวลานะจ๊ะ, See also: S. immer,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top