Search result for

มาลา

(69 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มาลา-, *มาลา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โต๊ะจีนชัยมาลา[Chaiyala Chinese Table] Chaiyala Chinese Table

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาลา[N] flower, Syn. บุษบา, ดอกไม้, บุปผา, มาลี, มาลย์, ผกา, Example: พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมมาลาแห้งนี้ไว้, Count unit: ดอก, Thai definition: ส่วนหนึ่งของพรรณไม้ที่ผลิออกจากต้นหรือกิ่ง มีหน้าที่ทำให้เกิดผลและเมล็ดเพื่อสืบพันธุ์ มีเกสรและเรณูเป็นเครื่องสืบพันธุ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลา[N] flower, Syn. บุษบา, ดอกไม้, บุปผา, มาลี, มาลย์, ผกา, บุปผา, Example: พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมมาลาแห้งนี้ไว้, Count unit: ดอก, Thai definition: ส่วนหนึ่งของพรรณไม้ที่ผลิออกจากต้นหรือกิ่ง มีหน้าที่ทำให้เกิดผลและเมล็ดเพื่อสืบพันธุ์ มีเกสรและเรณูเป็นเครื่องสืบพันธุ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลา[N] hat, Syn. หมวก, งอบ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในชุดฉลองพระองค์เสื้อฝนสีน้ำเงินเข้มและพระมาลากันฝนสีเดียวกัน, Count unit: ใบ, Thai definition: (ราชาศัพท์) หมวก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลา[N] hat, Syn. หมวก, งอบ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในชุดฉลองพระองค์เสื้อฝนสีน้ำเงินเข้มและพระมาลากันฝนสีเดียวกัน, Count unit: ใบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลา[N] necklace, Syn. สร้อยคอ, Count unit: เส้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลา[N] necklace, Syn. สร้อยคอ, Count unit: เส้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลา[N] row, See also: order, Syn. สาย, แถว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลา[N] row, See also: order, Syn. สาย, แถว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลาตี[N] jasmine, Syn. มะลิ, Count unit: ดอก, ต้น, Thai definition: มะลิชนิดหนึ่ง, Notes: (ชวา)
มาลาตี[N] jasmine, Syn. มะลิ, Count unit: ดอก, ต้น, Thai definition: มะลิชนิดหนึ่ง, Notes: (ชวา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มาลาน. ดอกไม้, ดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี มักมีใบไม้เป็นส่วนประกอบด้วย สำหรับวางที่อนุสาวรีย์ พระบรมรูป หรือศพ เป็นต้น เพื่อเป็นเกียรติหรือแสดงความเคารพ เรียกว่า พวงมาลา
มาลาหมวก (ราชาศัพท์ใช้ว่า พระมาลา)
มาลาสร้อยคอ
มาลาสาย, แถว.
มาลากรรมน. การช่างดอกไม้.
มาลาการน. ช่างทำดอกไม้.
มาลาตีน. มะลิชนิดหนึ่ง.
มาลาเรียน. ไข้จับสั่น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malariaมาลาเรีย [TU Subject Heading]
Malayaมาลายา [TU Subject Heading]
Malachite มาลาไคต์
แหล่ง - พบที่จังหวัดนครราชสีมา อุตรดิตถ์ และทั่ว ๆ ไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดง ใช้ทำเครื่องประดับแจกัน หุ้มโต๊ะภายนอก บริเวณพื้นบนของโต๊ะ เจียระไนรูปหลังเบี้ยทำหัวแหวน [สิ่งแวดล้อม]
Algidมาลาเรียชนิดเย็นเฉียบ [การแพทย์]
Malachiteมาลาไคต์ [การแพทย์]
Malachite Greenมาลาไคกรีน, มาลาไค้ทกรีน [การแพทย์]
Malacoplakiaมาลาโคเพลเคีย [การแพทย์]
Malariaมาลาเรีย; มาลาเรีย, ไข้จับสั่น; โรคไข้จับสั่น; ไข้มาลาเรีย; ไข้จับสั่น [การแพทย์]
Malaria Entomologyมาลาเรียกีฏวิทยา [การแพทย์]
Malaria, Humanมาลาเรียในคน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Next time, you're lugging this astromech around.คราวหน้า เจ้าจะต้องมาลากดรอยด์นี่แทนข้า Duel of the Droids (2008)
Come to drag us down to Jotunheim and freeze us dead.มันมาลากตัวพวกเรา ลงไปที่โยฮันไฮท์ แล้วให้พวกเราแข็งตาย Outlander (2008)
If they want me back in Washington, they can come and get me.ถ้าอยากให้ผมกลับไปวอชิงตันก็เชิญมาลากผมได้เลย 24: Redemption (2008)
Between malaria and the wars, these kids never had a chance.ท่ามกลางไข้มาลาเรียและสงคราม เด็กพวกนี้ไม่เคยได้รับโอกาส 24: Redemption (2008)
When did she call in sick?เธอโทรมาลาป่วยเมื่อไหร่ Changeling (2008)
The city towed the wrong car, man.เค้ามาลากรถผิดคัน,นาย The Echo (2008)
But I tell you what. I see a snog at the end of the tunnel.แต่ฉันจะบอกอะไรให้ ฉันเห็นจูบลอยมาลางๆแล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Hey, malaka...เฮ้.. มาลาก้า.. The Ruins (2008)
Get the hell of the couch, ya filthy beasts!ลงจากโซฟาเดี๋ยวนี้เลยไอ้หมาลามก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
OK. I told him that your Aunt Ermintrude died of malaria.โอเค ฉันบอกว่า น้าของเธอเป็นมาลาเรียตาย Confessions of a Shopaholic (2009)
That's like m. Night-Level douchiness.มันเพี้ยนพอๆ กับ เอ็ม ไนท์ชามาลาน เลยนี่นา The Monster at the End of This Book (2009)
Before they dragged you back to bible camp.ก่อนที่พวกเขาจะมาลากนายไปเข้าแคมป์วิปัสนา Lucifer Rising (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาลา[n.] (mālā) EN: Red Passion Flower ; Red Grandilla   
มาลา[n.] (mālā) EN: garland ; wreath   FR: guirlande [f] ; couronne [f]
มาลา[n.] (mālā) EN: necklace   FR: collier [m]
มาลา[n.] (mālā) EN: hat   
มาลา[n.] (mālā) EN: mood (gr)   FR: mode de l'indicatif [m]
มาลา[n.] (mālākam) EN: garland making   
มาลาก้า[TM] (Mālākā) EN: Malaga   FR: Malaga
มาลาก้า = มาลากา[n. exp.] (Mālākā) EN: Malaga   FR: Malaga
มาลาการ[n.] (mālākān) EN: florist   FR: fleuriste [m]
มาลาตี[n.] (mālātī) EN: jasmine   FR: jasmin [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mood[N] มาลา (ทางไวยากรณ์), See also: กลุ่มคำกริยาแสดงทัศนคติ, Syn. aspect, inflection, mode

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ague(เอ' กิว) n. ไข้มาลาเรียที่มีอาการหนาวร้อนไข้จับสั่น. -aguelike, aguish adj.
anopheles(อะนอฟ' ฟะลิส) n. (pl. -les) ยุงกันปล่องซึ่งเป็นพาหะนำไข้มาลาเรีย
chloroquineยาแก้มาลาเรียและโรคบิดมีตัว
corona(คะโร'นะ) n. ทรงกลด (ของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์) ,มาลา,มงกุฎ,สิ่งที่เหมือนมาลา,โคมระย้าช่อกลม, See also: coronal adj. ดูcorona,pl. coronas,coronae
imperative(อิมเพอ' ระทิฟช) adj. ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, จำเป็น, เชิงบังคับ -n. คำสั่ง, ความจำเป็น, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, น้ำเสียงขอร้องหรือเป็นเชิงบังคับ, มาลาเชิงบังคับของไวยากรณ์
indicative(อินดะเค' ทิฟว) adj. เป็นการชี้บอก, ซึ่งชี้แนะ, เป็นดรรชนี. -n. มาลาเล่าในไวยาการณ์, คำกริยาในมาลาบอกเล่าของไวยากรณ์., See also: indicatively adv., Syn. guiding)
malaria(มะแล'เรีย) n. มาลาเรีย,ไข้จับสั่น,ไข้มาลาเรีย,ไข้ป่า,อากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ., See also: malarial,malarian,malarious adj.
paludismn. โรคไข้มาลาเรีย
quinine(ควินีน',ไคว'ไนนฺ) n. ยารสขม/ใช้รักษาโรคมาลาเรีย, Syn. quinina
subjunctive(ซับจังคฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับปริกัลบมาลา (subjunctive mood) ,ตั้งขึ้นเอง,เพิ่มเติม,สมมุติขึ้น. n. ปริกัลบมาลา,กริยาในปริกัลบมาลา.

English-Thai: Nontri Dictionary
ague(n) ไข้มาลาเรีย
corona(n) พระอาทิตย์ทรงกลด,พระจันทร์ทรงกลด,มงกุฎ,มาลา,โคมระย้า
hat(n) หมวก,มาลา
JUNGLE jungle fever(n) ไข้ป่า,ไข้มาลาเรีย
malaria(n) ไข้จับสั่น,ไข้มาลาเรีย,ไข้ป่า,ไข้ป้าง
mode(n) วิธี,แบบ,สมัย,มาลา,แฟชั่น
mood(n) อารมณ์,ความรู้สึก,ใจคอ,มาลา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top