Search result for

มายา

(49 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มายา-, *มายา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มายา[N] illusion, See also: delusion, deception, fallacy, Syn. สิ่งลวงตาลวงใจ, การหลอกลวง, การลวง, ความเข้าใจผิด, Example: เหตุการณ์ที่ปรากฏต่อสายตานั้นไม่ใช่ความจริงแท้ แต่เป็นมายาที่ไม่มีความแน่นอน
มายา[N] trickery, See also: deceit, guile, artifice, craft, jugglery, wiles, Syn. มารยา, การแสร้งทำ, เล่ห์กล
มายากล[N] jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
มายากล[N] jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
มายาวี[N] deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. คนเจ้าเล่ห์, คนเจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มายาวี[N] deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, คนเล่นกล, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มายาการ[N] illusion, See also: supernatural, Syn. ของขลัง, สิ่งลี้ลับ, Example: เขาไม่คิดว่าตัวเองจะเชื่อเรื่องราวในลักษณะที่เหมือนจะเป็นมายาการเช่นนี้, Thai definition: ความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติ
มายาการ[N] illusion, See also: supernatural, Syn. ของขลัง, สิ่งลี้ลับ, Example: เขาไม่คิดว่าตัวเองจะเชื่อเรื่องราวในลักษณะที่เหมือนจะเป็นมายาการเช่นนี้, Thai definition: ความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มายาน. มารยา, การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล.
มายากรน. คนเล่นกล, คนแสดงกล.
มายากลน. การเล่นกล, การแสดงกล.
มายาการน. ความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติ เช่นของขลัง พิธีกรรม หรือหลักลี้ลับ บังคับให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ.
มายาประสานดู กำแพงขาว.
มายาวีน. ผู้มีมารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยมทำให้ลุ่มหลง, เจ้าเล่ห์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illusionมายา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jugglingมายากล [TU Subject Heading]
Maya (Computer files)มายา (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Mayasมายา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maya?มายา Fog of War (2014)
Gangsters, fighters, musicians.เขาเป็นทั้ง นักเลง นักสู้ แล้วก็นักมายากล Chuck in Real Life (2008)
I don't understand. I thought she liked ice cream and magicฉันไม่เข้าใจ ฉันนึกว่าหล่อนชอบ ไอศครีม กับมายากล There Might be Blood (2008)
Well, on "heroes," I play the character of Maya,ค่ะ ใน ฮีโร่ส์ ฉันแสดงเป็น มายา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Who may or may not be villains, like Maya.ที่อาจะเป็นตัวร้ายหรือไม่เป็น เช่น มายา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
So you get high and then you put other people who smoke weed in jail?งั้นท่านก็เมายาแล้วก็ส่งคนอื่น ที่สูบกัญชาไปเข้าคุกเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Ladies and Roldy, how would you like to get really fucking high... since we're in Amsterdam?สุภาพสตรีและโรลดี้ พวกคุณอยากจะเมายากันยังไงดี... เราอยู่ในอัมสเตอร์ดัมแล้ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Are you high?- นี่นายเมายามารึไง Pineapple Express (2008)
- What? No. I'm not high.- ว่าไงนะ ผมไม่ได้เมายา ทำไม... Pineapple Express (2008)
You are high as a fucking kite.เห็นอยู่ว่าเมายาจนเพ้อ Pineapple Express (2008)
I'm not high. Let's go.ผมไม่ได้เมายา รีบไปกันเถอะ Pineapple Express (2008)
Because I'm high! Fuck! And it...เพราะผมเมายาน่ะสิ คุณต้องการอะไรกันแน่ ให้ตายสิ Pineapple Express (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มายา[n.] (māyā) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles   FR: artifice [m] ; illusion [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magic[N] มายากล, See also: กล, ศิลปะการเล่นกล, Syn. magic trick, conjuring trick, trick
maya[N] สิ่งลวงตา, See also: มายา
trick[N] มายากล, See also: กล, การเล่นกล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
camp(แคมพฺ) {camped,camping,camps} n.ค่ายที่พัก,เต้นท์,ท่าทางทีหลอกลวง,มายา,การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย,พัก,หลับนอน,ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น
illusion(อิลู'เชิน) n. มายา,สิ่งลวงตา,การหลอกลวง,ภาพหลอน,ด้ายบาง., Syn. aberration,
illusionary(อิลู'เชินนะรี) adj. เป็นมายา,ลวงตา,หลอกลวง, Syn. illusional
illusory(อิลู'ซะรี) adj. ซึ่งทำให้ภาพลวง,หลอกลวง,มายา,ไม่แท้จริง, See also: illusoriness,illusiveness n., Syn. See also: illusive.
innocent(อิน'นะเซินทฺ) adj. ไร้เดียงสา,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,ซื่อ,ไม่รู้ตัว,ไม่เป็นภัย,ไม่รุนแรง,ไร้มายา. n. บุคคลที่ไร้เดียงสา,เด็กเล็ก ๆ ผู้ไม่มีมายา,คนโง่, Syn. artless
pretentious(พรีเทน'เชิส) adj. อวดอ้าง,เส-แสร้ง,มายา,อวดเบ่ง., See also: pretentiousness n., Syn. ostentatious
stoned(สโทนดฺ) adj. เมา,เมาเหล้า,เมายา,อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของกัญชาหรือยาเสพติด
wily(ไว'ลี) adj. มีเล่ห์เหลี่ยมมาก,มีมายามาก, See also: wilily adv. wiliness n., Syn. shrewd,cunning,sly

English-Thai: Nontri Dictionary
conjurer(n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล
conjuror(n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล
drunkenness(n) ความเมาเหล้า,ความมึนเมา,ความขี้เหล้าเมายา
filmdom(n) วงการภาพยนตร์,โลกภาพยนตร์,โลกมายา
illusion(n) ความหลอกลวง,มายา,สิ่งลวงตา,ภาพหลอน
magician(n) ผู้ใช้เวทมนตร์,ผู้วิเศษ,หมอผี,นักมายากล
wizard(n) พ่อมด,นักมายากล,ผู้วิเศษ,ผู้มีเวทมนตร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top