Search result for

มั่วสุม

(26 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มั่วสุม-, *มั่วสุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่วสุม[V] assemble for unlawful purposes, See also: meet or gather for unlawful purpose, Syn. สุมหัว, มั่ว, Example: เขามั่วสุมอยู่กับพวกสูบกัญชาจนดึกดื่นค่อนคืน, Thai definition: ชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี เช่น มั่วสุมเล่นการพนัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มั่วสุมก. ชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี เช่น มั่วสุมเล่นการพนัน.
สุมหัวมั่วสุม (มักใช้ในทางไม่ดี) เช่น สุมหัวนินทาเจ้านาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She is glad he is no longer mixed up with the radicals.หล่อนดีใจที่เขาไม่ได้มั่วสุมกับพวกอันธพาล Body of Lies (2008)
Yes, I would like to report drug use in a building that I own. -Dad. Daddy, no.ผมอยากจะโทรแจ้งมีการมั่วสุมเสพยาเสพติด ในบ้านเช่าของผม Phoenix (2009)
-Daddy. -Would you connect me, please?การมั่วสุมที่ผิดกฎหมาย ผมต้องการคุยกับใครก็ได้ Phoenix (2009)
Turnin' this town into a orgy from hell.ทำให้เมืองนี้กลายเป็นแหล่งมั่วสุมจากนรก Release Me (2009)
Your glee club is a petri dish of sexual depravity.ชมรมนาย เป็นแหล่งมั่วสุมทางเพศ Bad Reputation (2010)
Any normal summer, he's drunk on some island where polygamy's legal.ก็เหมือนทุกซัมเมอร์นั่นและ เขาคงจะเมาอยู่บนเกาะที่ไหนซักที่ ที่มั่วสุมได้เต็มที่ Belles de Jour (2010)
It's a cesspool. But someone in the town did us a favour and destroyed it.มันเป็นที่มั่วสุม แต่ก็มีใครสักคนในเมือง ทำลายมันเพื่อพวกเราแล้ว Butterfly (2010)
But this park is a local drug hangout, and drug cartels like to cut heads off.แต่สวนสาธารณะนี้ พวกขายยาชอบมามั่วสุม แล้วพวกนั้น ก็ชอบตัดหัว Hello, Bandit (2010)
Looking for a bar filled with criminals. Lowlife thugs, hard-core shitheads.เราอยากหาบาร์ตำ่ๆ แหล่งมั่วสุม ชุมโจร Horrible Bosses (2011)
He has actual hobos living there.เขาใช้ชีวิตอยู่ในนั้น มั่วสุมกับพวกจรจัดทั้งนั้น Bullet Points (2011)
I accused Burt Hummel of using his tire shop to sexually assault automobiles.ดีล่ะ โฆษณานั้นเป็นแค่เกราะกำบัง ฉันจะโจมตีเบิร์ท ฮัมเมล ด้วยข้อกล่าวหาว่า โรงปะยางรถของเขา ใช้เป็นที่มั่วสุมทางเพศกันบนรถยนต์ Mash Off (2011)
Instead of getting mixed up with the thugs.แทนที่จะมามั่วสุมอยู่กับพวกอันธพาล Wolf and Cub (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มั่วสุม[n.] (mūasum) EN: assemble for unlawful purposes ; meet or gather for unlawful purpose   FR: organiser un gang

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
resort(รีซอร์ท') vt. อาศัย,พึ่ง,ใช้,ใช้วิธี,ใช้มาตรการ,ไป,มักไป n. สถานที่ที่ผู้คนไปกันบ่อย,ที่มั่วสุม,ที่มีชื่อเสียง,การไปอยู่เสมอ,การอาศัย,การใช้มาตรการอันใดอันหนึ่ง,สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ,ผู้ที่ถูกขอความช่วยเหลือ, Syn. go,use,employ
surfeit(เซอ'ฟีท) n. ส่วนเกิน,จำนวนเกิน,ความมากมายเกินไป,ความล้น,การรับประทานหรือดื่มมากเกินไป,ความรู้สึกไม่สบาย ที่เกิดจากการรับประทานหรือดื่มมากเกินไป. vt. ทำให้เกิน,ทำให้อิ่มไป. vi. ทำมากไป,มั่วสุมมากไป,รับประทานหรือดื่มมากเกินไป
welter(เวล'เทอะ) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,พลิก,เปียก,ชุ่ม,หมกมุ่น,จุ่ม,พัวพัน n. ความสับสนวุ่นวาย,ความหมกมุ่น,ความมั่วสุม,ความสับสนปนเป,ความโกลาหล,การกลิ้ง,การเกลือกกลิ้ง, Syn. commotion,tumult

English-Thai: Nontri Dictionary
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน
indulge(vi,vt) ยอมตาม,อภัย,ผ่อนผัน,ปล่อยตัว,มั่วสุม,ซ่องเสพ,หมกมุ่น
indulgence(n) การมั่วสุม,การยอมตาม,การผ่อนผัน,การปล่อยตัว,การหมกมุ่น
intermingle(vi,vt) ผสม,เคล้า,คลุกเคล้า,ปนกัน,มั่วสุม
mingle(vt) ผสม,ระคน,ปน,มั่วสุม,ผสมผสาน
welter(vi) ล้มลุก,กลิ้งเกลือก,มั่วสุม,หมกมุ่น,ยุ่งเหยิง,โกลาหล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top