Search result for

มั่ว

(48 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มั่ว-, *มั่ว*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หลำ[หล๋ำ] (vt ) มั่ว, ไม่รู้จริงแต่พูดเหมือนรู้จริง, แสดงอาการเคลื่อนไปข้างหน้าหลวมตัวไปเรื่อย ๆ มีที่มาจากคำว่าถลำ โดยภาษาไทยจะอ่านว่า ถะหฺลํา แต่ภาคใต้เน้นเสียงพูดแบบเร็วๆ จึงควบคำเป็น หลำ และเอามาใช้ในความหมายในเชิงตำหนิ เมื่อมีใครพูดหรือแสดงอาการกระทำบางอย่างที่ไม่รู้จริงแต่ทำเหมือนรู้จริง ก็จะตำหนิว่า หลำ
See also: S. มั่วนิ่ม, เนียน, R. ถลำ, หลำพ่ก, หลำอิตาย, หลำเมร่อ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่ว[V] be promiscuous, See also: be debauched, be licentious, Syn. สำส่อน, Example: สามีหล่อนชอบไปมั่วกับพวกนักร้องไม่รู้กี่คนต่อ กี่คน, Thai definition: หมกมุ่นในโลกีย์วิสัย, มักมากในกามอย่างไม่เลือกหน้า
มั่ว[V] assemble, See also: conspire, swarm, gather, congregate, mustre, rally, Syn. มั่วสุม, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มักพากันไปมั่วในผับในเธคอย่างไม่คิดถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่, Thai definition: มาอยู่รวมกันหรือมาสุมหัวกัน (ใช้ในทางไม่ดี)
มั่ว[V] predict, See also: reckon, estimate, guess, speculate, conjecture, work out, Syn. เดาสุ่ม, Example: ฉันว่าเขามั่วให้เราฟังมากกว่า อย่าไปเชื่อเขาเลย, Thai definition: คาดเดาโดยไม่รู้ความจริง
มั่วสุม[V] assemble for unlawful purposes, See also: meet or gather for unlawful purpose, Syn. สุมหัว, มั่ว, Example: เขามั่วสุมอยู่กับพวกสูบกัญชาจนดึกดื่นค่อนคืน, Thai definition: ชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี เช่น มั่วสุมเล่นการพนัน
มั่วซั่ว[ADV] haphazardly, See also: at random, perfunctorily, Syn. มั่ว, ส่งเดช, Example: บ่อยครั้งที่เธอชอบพูดมั่วซั่วไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าความจริงคืออะไร, Thai definition: ทำแบบโมเม ไม่รู้จริง, Notes: (ปาก)
มั่วซั่ว[V] pick at random, See also: be slipshod in one's work, Syn. มั่ว, ส่งเดช, Example: นักเรียนมั่วซั่วกาข้อสอบเพราะแก้โจทย์เลขไม่ได้, Thai definition: ทำแบบโมเม ไม่รู้จริง
มั่วนิ่ม[V] seize an opportunity, Syn. ฉวยโอกาส, ถือโอกาส, Example: มีกลุ่มคนบางกลุ่มมั่วนิ่มเข้าแถวรับของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย, Thai definition: ฉวยโอกาสเข้าผสมผเส, Notes: (สแลง)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มั่วก. สุมกัน, รวมกัน, ออกัน, ประชุม
มั่วปะปนกันจนแยกไม่ออก เช่น วางของมั่วไปหมด.
มั่วมูลก. มีมาก, ประชุมกันมาก.
มั่วสุมก. ชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี เช่น มั่วสุมเล่นการพนัน.
สุมหัวมั่วสุม (มักใช้ในทางไม่ดี) เช่น สุมหัวนินทาเจ้านาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Snow white.ดังนั้นเจ้าหญิงนิทราก็อาจจะมั่วกับสโนว์ไวท์ โคเคนอธิบายเรื่องโรคนอนหลับไม่เลือกที่ Joy (2008)
- Like hell you did.-มั่วเฉยเลยนะแก Rookies (2008)
I never met him. Look,I think you guys are barking up the wrong tree here.ผมไม่เคยเจอเขา ฟังนะ ผมว่าพวกคุณกำลังเข้าใจผิด มั่วไปหมดแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
... it's all a mess.,ทั้งหมดนั่นมันดูมั่วมากเลย Beethoven Virus (2008)
Let's do this, let's put a pin in it. Pin in, there you go.จดเหรอ งั้นหยุดก่อนซักพักนะ (แปลมั่วๆเอาแถวนี้ อิอ)ิ Bolt (2008)
The story's setting is a mess.การดำเนินเรื่องเป็นไปอย่างมั่วซั่ว My Sassy Girl (2008)
Oh my God, I've just been talking and talking.โอ พระเจ้า ฉันมั่วเอาแต่พูดกับพูด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Are you sure? - Yeah.ชัวร์นะ, มั่วปะ เออ.. Shutter (2008)
Don't mess with me.อย่ามามั่วกับฉัน Episode #1.7 (2008)
She is glad he is no longer mixed up with the radicals.หล่อนดีใจที่เขาไม่ได้มั่วสุมกับพวกอันธพาล Body of Lies (2008)
I'm sorry I was delayed. I ran into Sister Veronica.ฉันขอโทษฉันมั่วแต่ชักช้า ฉันรีบไปดูซิสเตอร์ เวอร์โรนิก้า Doubt (2008)
You're rushin' me!อย่ามั่วให้มาก Gomorrah (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มั่วสุม[n.] (mūasum) EN: assemble for unlawful purposes ; meet or gather for unlawful purpose   FR: organiser un gang

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sexy[ADJ] ที่ดึงดูดทางเพศ, See also: มั่วโลกีย์, กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ, Syn. erotic
whorish[ADJ] เหมือนหญิงโสเภณี, See also: มั่วโลกีย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
debauch(ดิบอค') {debauched,debauching,debauches} vt. ทำชั่ว,ทำให้เสื่อมทราม,ล่อลวงไปกระทำการชำเรา vi.,n. (การ) เสเพล,ปล่อยเนื้อปล่อยตัว,มั่วโลกีย์มึนเมา, See also: debauchment n. ดูdebauch
fuck(ฟัค) {fucked,fucking,fucks} v. เย็ด (ภาษาหยาบ) ,เอาเปรียบ,กระทำอย่างหยาบคาย,มั่ว. interj. คำอุทานที่แช่งด่า (อ้ายห่า,อ้ายระยำ,บ้า) n. การสังวาส,ผู้ร่วมสังวาส, Syn. damn
lubricous(ลู'บริคัส) adj. หล่อลื่น,ลื่น,ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย,แพศยา,มักมากในกาม,มั่วโลกีย์
muddle(มัด'เดิล) vt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้มึน,ผสมเหล้า,ทำให้ขุ่น,ทำเหลวไหล. vi. คิดฟุ้งซ่าน,มั่ว,กระทำเหลวไหล,muddle through ประสบความสำเร็จอย่างไม่ได้พยายามเต็มที่. n. ภาวะยุ่งเหยิง,ภาวะสับสน,, See also: muddleness n. muddlement n. muddligly
piddle(พิด'เดิล) vi. เสียเวลา,มั่ว,ปัสสาวะ vt. เสียเวลา,ไม่ได้ใช้ประโยชน์., See also: piddler n.
pidgin englishภาษาอังกฤษผสม (เริ่มใช้ครั้งแรกในหมู่คนจีนตามท่าเรือ) ,ภาษามั่ว,ภาษาผสม, Syn. Pidgin English
pig(พิก) n. หมู,สุกร,หมูป่า,เนื้อหมู,คนสกปรก,คนมูมมาม,คนที่เหมือนหมู,คนรั้น,ตำรวจ,นักสืบ,หญิงที่มั่วโลกีย์,ม้าเลว,โลหะที่เอาออกมาจากเตาหลอม,กลีบผลส้ม. vi. ออกลูกหมู,อยู่กันอย่างหมู
resort(รีซอร์ท') vt. อาศัย,พึ่ง,ใช้,ใช้วิธี,ใช้มาตรการ,ไป,มักไป n. สถานที่ที่ผู้คนไปกันบ่อย,ที่มั่วสุม,ที่มีชื่อเสียง,การไปอยู่เสมอ,การอาศัย,การใช้มาตรการอันใดอันหนึ่ง,สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ,ผู้ที่ถูกขอความช่วยเหลือ, Syn. go,use,employ
scarlet womann. หญิงมั่วโลกีย์,หญิงชั่ว

English-Thai: Nontri Dictionary
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน
indulge(vi,vt) ยอมตาม,อภัย,ผ่อนผัน,ปล่อยตัว,มั่วสุม,ซ่องเสพ,หมกมุ่น
indulgence(n) การมั่วสุม,การยอมตาม,การผ่อนผัน,การปล่อยตัว,การหมกมุ่น
intermingle(vi,vt) ผสม,เคล้า,คลุกเคล้า,ปนกัน,มั่วสุม
mingle(vt) ผสม,ระคน,ปน,มั่วสุม,ผสมผสาน
muddle(vi,vt) ยุ่งเหยิง,งง,มั่ว,คิดฟุ้งซ่าน,สับสน,มึน
sensual(adj) ราคะจัด,มั่วโลกีย์,กระตุ้นความรู้สึก,ทางโลก
sexy(adj) กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ,น่าตื่นเต้น,มั่วโลกีย์
welter(vi) ล้มลุก,กลิ้งเกลือก,มั่วสุม,หมกมุ่น,ยุ่งเหยิง,โกลาหล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
でたらめ[でたらめ, detarame] มั่ว(พูดมั่วๆ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top