Search result for

มัง

(71 entries)
(0.1208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มัง-, *มัง*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ถ้วย ถัง กะละมัง หม้อ (adj slang ) ไร้สาระไปวันๆ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แก้วมังกร (n name ) pitaya, pitahaya

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
แก้วมังกร (n name ) pitaya(m), pitahaya(m), fruit écailleux(m)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัง[END] perhaps, See also: most likely, likely as not, Syn. กระมัง, Example: เขาคงไม่อยากไปมัง จึงไม่เห็นตกปากรับคำอะไร, Thai definition: คำแสดงความไม่แน่ใจ, คำแสดงความคาดคะเน, (ใช้ไว้ท้ายประโยค)
มัง[END] perhaps, See also: most likely, likely as not, Syn. กระมัง, Example: เขาคงไม่อยากไปมัง จึงไม่เห็นตกปากรับคำอะไร, Thai definition: คำแสดงความไม่แน่ใจ, คำแสดงความคาดคะเน, (ใช้ไว้ท้ายประโยค)
มังกร[N] dragon, Example: แม่ซื้อมังกรสำริดและโถธูปซ้ายขวา 2 ใบเป็นของฝาก, Thai definition: สัตว์ในนิยายจีน รูปร่างคล้ายงู แต่มีตีนมีเขา
มังกร[N] Capricorn, Syn. ราศีมังกร, Thai definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปมังกร เรียกว่า ราศีมังกร เป็นราศี 1 ในจักรราศี
มังกร[N] muraenesox cinereus, Syn. ปลามังกร, ปลาไหลยอดจาก, Example: พ่อเลี้ยงปลามังกรโดยการให้กินจิ้งจก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาไหลทะเลในสกุล Muraenesox วงศ์ Muraenesocidae ลำตัวยาวทรงกระบอก ส่วนหางแบนข้าง ไม่มีเกล็ด ปากกว้าง จะงอยปากบนยาวล้ำกรามล่าง ฟันคม แข็งแรง ครีบอกใหญ่ พื้นลำตัวและครีบสีน้ำตาลอ่อนปนเหลืองหรือคล้ำ ด้านท้องสีขาว ขอบครีบหลัง ครีบก้น และครีบหางสีดำ
มังคุค[N] mangosteen, See also: Garcinia mangostana Linn., Syn. ต้นมังคุด, ผลมังคุด, ลูกมังคุด, Example: คืนวันผ่านไป มังคุดทิ้งดอกลงหมดต้น เหลือแต่ผลเล็กๆ ติดลูกสีเขียวตามกิ่งใบ, Count unit: ต้น, ผล, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Garcinia mangostana Linn. ในวงศ์ Guttiferae ผลกลม เมื่อแก่สีแดงคล้ำ เปลือกมีรสฝาดใช้ทำยาได้ เนื้อในขาว รสหวานอมเปรี้ยว
มังคุด[N] mangosteen, Example: มังคุดเป็นผลไม้ที่ฉันชอบกินที่สุด, Count unit: ผล, ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Garcinia mangostana Linn. ในวงศ์ Guttiferae ผลกลม เมื่อแก่สีแดงคล้ำ เปลือกมีรสฝาดใช้ทำยาได้ เนื้อในขาว รสหวานอมเปรี้ยว
มังสวิรัติ[N] vegetarian, Thai definition: การงดเว้นกินเนื้อสัตว์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มังกงน. ชื่อปลาชนิด Mystus gulio (Hamilton) ในวงศ์ Bagridae ไม่มีเกล็ด มีหนวดยาว ๔ คู่ หัวแบนลง ปากอยู่ตํ่าที่ตอนปลายของหัว ครีบหลังตอนที่ ๒ ซึ่งเป็นแผ่นเนื้อมีขนาดเล็ก ลำตัวและครีบมีเพียงพื้นสีนํ้าตาลคลํ้าหรือเทาดำ มีชุกชุมทั่วไปตามแหล่งนํ้าจืดใกล้ทะเล บางครั้งจับได้ในนํ้ากร่อย ขนาดยาวได้ถึง ๒๕ เซนติเมตร, แขยงหนู ก็เรียก.
มังกร ๑น. สัตว์ในนิยายจีน รูปร่างคล้ายงู แต่มีตีน มีเขา
มังกร ๑ชื่อกลุ่มดาวรูปมังกร เรียกว่า ราศีมังกร เป็นราศีที่ ๙ ในจักรราศี.
มังกร ๒น. ดู ยอดจาก.
มังกร ๒ดู ตะพัด.
มังกร ๓น. กุ้งมังกร. (ดู กุ้งมังกร ที่ กุ้ง ๑).
มังกุ ๑น. เรือที่มีกระดูกงูใหญ่ รูปเหมือนเรือโขมดยา หัวเป็น ๓ เส้า เช่น เอาหัวเป็นมังกุ เอาท้ายเป็นมังกร, แต่มักใช้เพี้ยนไปเป็น มงกุฎ.
มังกุ ๒ว. เก้อ, กระดาก.
มังคละน. มงคล.
มังค่าว. คำประกอบคำ ฝรั่ง ว่า ฝรั่งมังค่า เพี้ยนมาจาก พังคะ ซึ่งเป็นชื่อแคว้นเบงกอล.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
มังสวิรัติการงดเว้นกินเนื้อสัตว์ เรียกอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ มีแต่พืชผักว่า อาหารมังสวิรัติ
คำที่มักเขียนผิด คือ มังสวิรัต [คำที่มักเขียนผิด]
Dragonsมังกร [TU Subject Heading]
Komodo dragon มังกรโคโมโด [TU Subject Heading]
Mangosteenมังคุด [TU Subject Heading]
Mangraithammasatมังรายศาสตร์ [TU Subject Heading]
Vegetarianismมังสวิรัติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tub?กะละมัง The Adventures of Tintin (2011)
Or a dragon.หรือมังกร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Was it a dragon?มันเป็นมังกร? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm a vegetarian.ผมเป็น มังสวิรัต The Great Dictator (1940)
Perhaps you don't remember an old woman like me.คุณคงจําสาวเเก่อย่างฉันไม่ได้ละกระมัง Rebecca (1940)
Tell the wife to drop the butcher and become a vegetarian.บอกภรรยาว่าจะลดลงคนขาย เนื้อและ กลายเป็นมังสวิรัติ นั่นเป็นคำแนะนำของคุณ How I Won the War (1967)
A real mistress of magic.นางคือจอมขมังเวท ตัวจริง. Suspiria (1977)
Do the monkeyทำเตอะมังคี The Blues Brothers (1980)
Bring me the fuel. For the glory of Humungus.เอาเชื้อเพลิงให้ฉัน เพื่อชัยชนะของฮิวมังกัส The Road Warrior (1981)
For the great glory of Humungus.เพื่อชัยชนะยิ่งใหญ่ของฮิวมังกัส The Road Warrior (1981)
Greetings from The Humungus!ฮิวมังกัส ส่งไมตรีให้พวกเจ้า! The Road Warrior (1981)
The Lord Humungus!จาก ลอร์ดฮิวมังกัส! The Road Warrior (1981)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มังกร[n.] (mangkøn) EN: dragon   FR: dragon [m]
มังกรคาบแก้ว[n. exp.] (mangkøn khāp khaēo) EN: Bleeding heart   FR: Clérodendron de Tomson [m]
มังกรทะเลใบหญ้า[n. exp.] (mangkøn thalē bai yā) EN: Weedy Sea Dragon   
มังกรทะเลใบไม้[n. exp.] (mangkøn thalē bai mai) EN: Leafy Sea Dragon   
มังคุด[n.] (mangkhut) EN: mangosteen   FR: mangoustan [m]
มังงะ[n.] (mang-nga) EN: manga   FR: manga [m]
มังสวิรัติ[n.] (mangsawirat) EN: vegetarian   FR: végétarien [m] ; végétalien [m]
มังสะ[n.] (mangsa) EN: meat ; flesh   FR: viande

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dragon[N] มังกร, See also: มังกรโคโมโด
mangosteen[N] มังคุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agrimony(แอก' กริโมนี) n. หญ้าพันธุ์มังกรจำพวก Agrimonia
among(อะมัง') prep. ในระหว่าง, ในหมู่, ในจำพวก, ระหว่าง (surrounded by)
amongst(อะมังสฺทฺ') prep. = among
bowman(โบ'เมิน) n. นายธนู,นายขมังธนู,สมอหัวเรือ
carnal(คาร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,ไม่ใช่จิตวิญญาณ,เกี่ยวกับมนุษย์,ในทางกาม,ในทางโลก, See also: carnality n. ดูcarnal, Syn. sensual ###A. spiritual
corporal(คอร์'เพอเริล) adj. เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,โดยส่วนตัว,เกี่ยวกับร่าง (แตกต่างจากศรีษะและแขนขา) ,เกี่ยวกับวัตถุ n. สิบโท,จ่าอากาศโท, See also: corporalcy n. ดูcorporal corporalship n. ดูcorporal
coster(คอส'เทอะ,-มังเกอะ) n. พ่อค้าเร่ขายผลไม้ ผักปลา และอื่น ๆ
costermonger(คอส'เทอะ,-มังเกอะ) n. พ่อค้าเร่ขายผลไม้ ผักปลา และอื่น ๆ
draconic(เดร'คอนนิค) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายมังกร
dragon(แดรก'เกิน) n. มังกร,กิ้งก่า,คนที่ดุร้าย, See also: dragonish adj. ดูdragon

English-Thai: Nontri Dictionary
archer(n) คนยิงธนู,นายขมังธนู
bodily(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
bowman(n) นายขมังธนู
carnal(adj) เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,เต็มไปด้วยตัณหา,ในทางกามารมณ์
corporal(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
dragon(n) มังกร,กิ้งก่า,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
fast(vi) อดอาหาร,ลดอาหาร,กินมังสวิรัติ
fleshly(adj) ทางร่างกาย,ทางโลกีย์,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
mangosteen(n) มังคุด
perhaps(adv) บางที,กระมัง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
One Piece (n name ) มังงะ(หนังสือการ์ตูน) ชื่อดังของญี่ปุ่นซึ่งมียอดขายอยู่ในลำดับต้นๆของโลก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยของลูฟี่ หนุ่มน้อยผู้อยากเป็นจ้าวแห่งโจรสลัด!

German-Thai: Longdo Dictionary
Schüssel(n) |die, pl. Schüsseln| กะละมัง ชามขนาดใหญ่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top