Search result for

มะเร็ง

(64 entries)
(0.0813 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มะเร็ง-, *มะเร็ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะเร็ง[N] cancer, Syn. โรคมะเร็ง, เนื้อร้าย, เนื้องอก, Example: อดีตนายกรัฐมนตรีบินด่วนไปผ่าตัดมะเร็งในตับที่ประเทศอังกฤษ, Thai definition: โรคเนื้อร้าย ทำให้เนื้อเน่าเปื่อย รักษาไม่ค่อยจะหาย มีหลายอย่าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มะเร็งน. เนื้องอกชนิดร้าย เกิดขึ้นเพราะเซลล์แบ่งตัวอย่างรวดเร็ว ควบคุมไม่ได้ แล้วแทรกไปตามเนื้อเยื่อข้างเคียง และสามารถหลุดจากแหล่งเริ่มต้นไปแบ่งตัวเพิ่มจำนวนที่บริเวณอื่น ๆ ได้ รักษาไม่ค่อยหาย.
มะเร็งกรามช้างน. โรคมะเร็งชนิดหนึ่ง ขึ้นที่แถวกราม มีอาการเป็นเนื้อร้ายงอกขึ้นที่ต่อมแถวก้านคาง ทำให้ขากรรไกรพองโตใหญ่ออกมา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sarcomaมะเร็ง (เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carcinomaมะเร็ง (เยื่อบุ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerมะเร็ง [มีความหมายเหมือนกับ malignancy ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carcinomatosis; carcinosisมะเร็งกระจายทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carcinosis; carcinomatosisมะเร็งกระจายทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteosarcomaมะเร็งกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinoblastomaมะเร็งจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adenocarcinomaมะเร็งชนิดต่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lymphomaมะเร็งปุ่มน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carcinoma, hepatocellularมะเร็งเซลล์ตับ [มีความหมายเหมือนกับ hepatoma ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adenocarcinoma, Circumscribedมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกชนิดเป็นก้อน [การแพทย์]
Adenocarcinoma, Diffuseมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกชนิดทั่วไป [การแพทย์]
Adenosquamous Tumors, Mixedมะเร็งมิคซ์แอดดิโนสแควมัส [การแพทย์]
Adrenal Cortex, Cancer of theมะเร็งของต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Adrenal Cortex, Carcinoma ofมะเร็งของเปลือกต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Bile Duct Carcinomaมะเร็งเซลล์ท่อน้ำดี [การแพทย์]
Blummer's Shelfมะเร็งแพร่กระจาย [การแพทย์]
Bone Tumours, Secondaryมะเร็งกระดูกทุติยภูมิ [การแพทย์]
Brain Tumors, Metastaticมะเร็งทุติยภูมิในสมอง [การแพทย์]
Brain Tumors, Metastaticมะเร็งทุติยภูมิของสมอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Cancer.- มะเร็ง Rebecca (1940)
Yes, the growth was deep-rooted. An operation would have been no earthly use at all.ครับมะเร็งลุกลามไปมากแล้ว ต่อให้ผ่าตัดก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ Rebecca (1940)
Rebecca held out on both of us. She had cancer.รีเบคคาปิดบังเราทั้งคู่ หล่อนเป็นมะเร็ง Rebecca (1940)
Cancer. Brought it back from Nam.โรคมะเร็ง นำมันกลับมาจากแนม First Blood (1982)
Didn't even know it. Cancer ate him down to the bone.ไม่ได้รู้ว่ามัน มะเร็งกินเขาลงไปถึงกระดูก First Blood (1982)
She was pregnant, in her eight month and was in the last state of stomach cancer.และยังตรวจพบ มะเร็งกระเพาะ Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
She'd rather get rectal cancer.เธอคงขอเป็นมะเร็งลำไส้ดีกว่า The Joy Luck Club (1993)
I act polite, say nothing, let him have big cancer, let my daughter be a widow.แม่จะทำตัวสุภาพ ไม่พูดอะไร ปล่อยให้เขาเป็นมะเร็งไป ปล่อยให้ลูกสาวตัวเองเป็นแม่ม่าย The Joy Luck Club (1993)
I'm telling you, these are the people who never get cancer.พ่อบอกได้เลย คนพวกนี้ไม่มีทางเป็นมะเร็ง The One with the Sonogram at the End (1994)
The low oxygen, zero gravity environment is the only thing keeping the cancer from eating me alive.ออกซิเจนต่ำศูนย์สภาพ แวดล้อมแรงโน้มถ่วง เป็นสิ่งเดียวที่เก็บรักษา มะเร็งจากการรับประทานอาหาร ที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ Contact (1997)
Through anything. Through cancer.ต่อทุกสิ่งทุกอย่าง หรือต่อมะเร็ง Good Will Hunting (1997)
They got to use ethyl acetylene. Nasty stuff. Gives you a liver cancer.เราต้องใช้เอธิลอะซีโทน ซึ่งอาจจะทำให้เป็นมะเร็งที่ตับได้ The Jackal (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะเร็ง[n.] (mareng) EN: cancer   FR: cancer [m]
มะเร็งกรามช้าง[n. exp.] (mareng krām chāng) EN: cancer of the mouth   FR: cancer de la bouche [m]
มะเร็งตับอ่อน[n. prop.] (mareng tap-øn) EN: pancreatic cancer   FR: cancer du pancréas [m]
มะเร็งลำไส้[n. exp.] (mareng lamsai) FR: cancer des intestins [m]
มะเร็งในเม็ดโลหิต[n.] (mareng nai met lōhit) EN: leukemia   FR: leucémie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง
osteoblastoma(n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด
non-hodgkin's lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว
Hodgkin's disease(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายช้า เช่น Find out more about Hodgkin's disease, a cancer of the lymphatic system with symptoms that include unexplained, recurring fevers, unexplained weight loss., S. Hodgkin's lymphoma
non-Hodgkin lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว เช่น In multivariate analyses, the factors associated with a decreased risk for non-Hodgkin's lymphoma were allergy to plants, bee and wasp stings., S. NHL,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cancer[N] มะเร็ง, Syn. malignancy, malignant tumor
big-C[SL] มะเร็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adenocarcinoma(แอดดิโนคาร์ซิโน' มา) n., (pl. -mas, mata) มะเร็งของต่อม -adenocarcinomatous adj.)
anaplasty(แอน' นะพลาสที) n. ศัยกรรมย้ายปะปลูกเนื้อเยื่อ, ภาวะการกลับไปสู่รูปแบบเดิมที่ด้อยกว่า, ภาวะที่เป็นมะเร็งมาก
atomic cocktailปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัยมะเร็ง
cancer(แคน'เซอะ) n. มะเร็ง,เนื้อร้าย,ความหายนะ,ชื่อกลุ่มดาวร,เส้นที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร, See also: cancerous adj., Syn. blight
cancerate(แคน'เซอเรท) vt. กลายเป็นมะเร็ง
cancerologyn. มะเร็งวิทยา
cancerousadj. เป็นมะเร็ง,เกี่ยวกับมะเร็ง
cancroid(แคง'ครอยดฺ) adj. คล้ายมะเร็ง,คล้ายรูป n. แผลริมอ่อน
carcinogen(คาร์ซิน'นะเจน) n. สารที่ทำให้เกิดมะเร็ง, See also: carcinogenic adj. ดู carcinogen, carcinogenicity n. ดู carcinogen
carcinoma(คาร์ซิโน'มะ) n. มะเร็ง, See also: carcinomatoid adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
cancer(n) มะเร็ง,เนื้อร้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pancreatic cancer (n ) มะเร็งตับอ่อน เป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงมากชนิดหนึ่ง แต่เป็นมะเร็งที่ไม่ค่อยพบบ่อยนัก เ กิดขึ้นกับผู้ใหญ่เพศชายมากกว่าผู้หญิง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
喉頭癌[こうとうがん, koutougan] (n) มะเร็งกล่องเสียง
肝臓癌[かんぞうがん, kanzougan] (n) มะเร็งตับ

German-Thai: Longdo Dictionary
leiden an (+D)(vi) เจ็บป่วยด้วยโรค เช่น Seine Frau leidet an Krebs. ภรรยาของเขาป่วยด้วยโรคมะเร็ง
sterben(vi) |stirbt, starb, ist gestorben| ตาย, เสียชีวิต เช่น Mein Großvater starb im Alter von 65 an Krebs. คุณตาของฉันเสียชีวิตตอนอายุ 65 ปี ด้วยโรคมะเร็ง
Krebs(n) |der, pl. Krebse| มะเร็ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top