Search result for

มองหา

(29 entries)
(0.2793 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มองหา-, *มองหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มองหา[V] look for, See also: search for, Syn. แลหา, หา, Example: ผมมองหาไม้สักท่อนเพื่อจะจัดการกับเจ้าหัวขโมย, Thai definition: มุ่งดูเพื่อสืบค้นหรือเสาะหาบางสิ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Things are looking brighter now.ตอนนี้ฉันกำลังมองหาสิ่งนั้นอยู่ The Great Dictator (1940)
Wherever you are, look up, Hannah.เมื่อใดก็ตามที่คุณกำลังมองหาผม ฮันนาห์ The Great Dictator (1940)
I'd better go out again and look for him.ฉันดีกว่าออกไปอีกครั้งและ มองหาเขา Pinocchio (1940)
Can't a fellow, uh- - I was only-- We were only looking for Monstro.เพียง แต่เราเป็นเพียงการมองหา โมนสทโร Pinocchio (1940)
I was looking for my book. I suppose I've packed it.เอ่อ ฉันกําลังมองหาหนังสืออยู่ เเต่สงสัยคงจะเก็บใส่กระเป๋าไปเเล้ว Rebecca (1940)
Looking for me? - I didn't make you jump, did I?มองหาผมอยู่หรือ ไม่ได้ตั้งใจทำคุณสะดุ้งนะ Rebecca (1940)
You see, I was looking for a motive.คุณเห็นฉันกำลังมองหาแรงจูงใจ 12 Angry Men (1957)
He was sorry for the birds, especially the small, delicate, dark terns... ... that were always flying and looking and almost never finding.เขารู้สึกเสียใจสำหรับนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีขนาดเล็ก ละเอียดอ่อนเทิร์นที่มืด ที่ถูกเสมอบินและกำลังมองหา The Old Man and the Sea (1958)
Many fishermen were around the skiff, looking at what was beside it.ชาวประมงหลายคนรอบ ๆ เรือ กรรเชียงเล็ก ๆ ที่ มองหาสิ่งที่เป็นด้านข้าง และอีกคนหนึ่งอยู่ในน้ำ The Old Man and the Sea (1958)
But when I'm paid I always see the Job through.แต่ถ้าฉันจ่าย ...ฉันคอยมองหางานอยู่ตลอด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But you don't know Just who you're lookin' for and I do!แต่นายไม่รู้ ว่าต้องมองหาคนไหน ฉันสิรู้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Then you start looking for a switch.แล้วคุณจะเริ่มมองหาสวิทช์ Yellow Submarine (1968)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มองหา[v. exp.] (møng hā) EN: look for ; search for   FR: chercher (qqn) du regard ; chercher des yeux
มองหาเหยื่อ[v. exp.] (møng hā yeūa) FR: distinguer une proie

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunt high and low for[IDM] มองหาทุกซอกทุกมุม
hunt high and low for[IDM] มองหาทุกซอกทุกมุม
pound the streets[IDM] มองหางาน
look about for[PHRV] พยายามค้นหา, See also: มองหา, Syn. look round for
look around for[PHRV] พยายามค้นหา, See also: มองหา, Syn. look round for
look for[PHRV] มองหา, See also: ค้นหา, Syn. quest for, search for, seek for
look out for[PHRV] มองหา, See also: ค้นหา, Syn. watch out
look round for[PHRV] พยายามค้นหา, See also: มองหา, Syn. look about for, look around for
look[VI] ค้นหา, See also: มองหา, Syn. search
peer[VT] มองหา, Syn. look, watch, observe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peer(เพียร์) n. คนทีมีฐานะหรือตำแหน่งเท่ากัน,ขุนนาง,ท่านดยุค ท่านเอิร์ลท่านแบรอนหรือขุนนางอื่น ๆ ,เพื่อน vi. มองหา,ปรากฎขึ้นราง ๆ, Syn. equivalent,equal
seperator barเส้นคั่นแต่ละเมนูที่เห็นบนจอภาพในระบบวินโดว์ มักจะมีเส้นแบ่งหมวดหมู่ของรายการคำสั่งคั่นให้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้มองหาได้ง่าย เช่น เมนู File ของโปรแกรม Microsoft Word จะแบ่งรายการคำสั่งเป็น New, Open, Close, Save, Save as, Version ส่วนหนึ่ง Page Setup, Print Preview, Print, ส่วนหนึ่ง บางทีก็มี Exit อยู่อีกส่วนหนึ่ง (แต่ละโปรแกรม อาจมีรายการคำสั่งแตกต่างกันไปบ้าง) แต่จะมีเส้นคั่น ให้เห็นชัดเสมอ

English-Thai: Nontri Dictionary
peer(vi) แลมอง,เพ่งมอง,ชะเง้อมอง,มองหา

French-Thai: Longdo Dictionary
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top