Search result for

มวน

(58 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มวน-, *มวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวน[N] orange bug, Syn. ตัวมวน, Count unit: ตัว, Thai definition: แมลงหลายชนิด บางชนิดมีปีก 2 คู่ บางชนิดไม่มีปีก ปากเป็นท่อยาวคล้ายเข็ม หลายชนิดปล่อยกลิ่นเหม็นได้และเป็นศัตรูพืช
มวน[V] roll (a cigarette), See also: make a rollic, Syn. มวนยา, มวนบุหรี่, Example: ลุงคล้อยลุกมานั่งขวางประตูรับลม เอากล่องยาสูบมามวนบูหรี่สูบ, Thai definition: ม้วนเส้นยาสูบด้วยใบตองหรือใบจากเป็นต้นให้เป็นบุหรี่
มวน[V] be colicky, See also: have angina, Example: พอรับประทานน้ำมันละหุ่งเข้าไป ผมก็รู้สึกมวนท้องขึ้นมาทันที, Thai definition: รู้สึกปวดป่วนอยู่ในท้อง
มวน[CLAS] roll, See also: stick, Example: บุหรี่สักมวน เหล้าสักแก้ว ผมไม่เคยเห็นเขากิน, Thai definition: ลักษณนามของบุหรี่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มวนน. ชื่อแมลงอันดับ Hemiptera เมื่อโตเต็มที่มีปีก ๒ คู่ ปีกคู่หน้าค่อนข้างยาว แคบ เนื้อปีกครึ่งหน้าแข็งครึ่งหลังอ่อน ปีกคู่หลังอ่อนเป็นแผ่นบางตลอด เมื่อพับปีกจะแบนราบแนบไปตามลำตัวด้านหลัง ปากแบบเจาะดูด หลายชนิดปล่อยกลิ่นฉุน และเป็นศัตรูพืช พวกที่อยู่ในวงศ์ Pentatomidae เช่น มวนเขียว [Rhynchocoris humeralis (Thunberg)] ทำลายผลส้ม, แมลงแกง [Tessaratoma javanica (Thunberg)] ทำลายผลลิ้นจี่และลำไย, ที่อยู่ในวงศ์ Pyrrhocoridae เช่น มวนแดงฝ้าย [Dysdercus cingulatus (Fabricius)] ทำลายทุกส่วนของฝ้าย.
มวนก. ม้วนเส้นยาสูบด้วยใบตองหรือใบจากเป็นต้นให้เป็นบุหรี่.
มวนน. ลักษณนามของบุหรี่ เช่น บุหรี่ ๒ มวน.
มวนว. อาการที่ทำให้รู้สึกปั่นป่วนอยู่ในท้อง.
มวนว. ม่วน. (ดู มอน).
มวนก้านดู ดาสวน.
มวนชิดน. กระสุนพระอินทร์. (ดู กระสุนพระอินทร์).
มวนหลังไข่ดู ดาสวน.
มวนหวานน. ชื่อผีเสื้อกลางคืนหลายชนิด หลายสกุล ในวงศ์ Noctuidae เป็นศัตรูพืชโดยใช้ปลายปากที่แข็งแรงเจาะเปลือกผลไม้ เช่น ส้ม เงาะ ลิ้นจี่ ลำไย เพื่อดูดกินน้ำข้างใน ทำให้เกิดรอยแผลเชื้อโรคเข้าได้ ผลไม้เน่าและร่วงในที่สุด ชนิดที่พบบ่อย คือ ชนิด Eudocima fullonia (Clerck), E. salaminia (Cramer) และ Purbia discrepans (Walker).
มวนแมงป่องน้ำดู ดาโป้งเป้ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bugs, Cone-Noseมวน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stop worrying cat. I'll get us out of here.อย่ากังวลไปเลย เจ้าแมวน้อย \ ฉันจะพาเราสองคนออกไปจากที่นี่เอง Bolt (2008)
Such modesty! Now, who is going to save that cat?เยี่ยมมาก \ เอาละ บอกฉันมาซิ ใครจะไปช่วยเจ้าแมวนั่น Bolt (2008)
That's it. Here, kitty, kitty.นั่นแหละ นี่ไง,เจ้าแมวน้อยเหมียวๆ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I've been there a few times to see seals.ฉันเคยไป 2-3 ครั้ง ไปดูแมวน้ำ Episode #1.8 (2008)
like a little kitty cat, you know?เหมือน ... เหมือนแมวน้อยอะไรแบบนั้นน่ะ New York, I Love You (2008)
You know what? As soon as I finish this cigarette,รู้อะไรไหม ทันทีที่ฉันสูบบุหรี่มวนนี้เสร็จ New York, I Love You (2008)
I smoked, like, 10 doobies... and then I went to go visit my girlfriend at lunch.พี้กัญชาไปสิบมวน แล้วก็แวะไปหาแฟนตอนพักเที่ยง Pineapple Express (2008)
Don't worry, bro. Your cat's going to heaven.อย่าห่วงเลย แมวนายได้ขึ้นสวรรค์แน่ Pineapple Express (2008)
- I couldn't. That cat is mental.- เปล่านะ แมวนี่ซนจริงๆ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
One day, I bring home this little kitty from a giveaway box outside the Pic 'N Save.วันหนึ่ง ผมกลับบ้านมากับแมวน้อย จากตะกร้าบริจาคลูกแมว Greatness Achieved (2008)
That new little kitty didn't do nothing wrong but be new.เจ้าแมวน้อยไม่ได้ผิดอะไรเลย แค่มาใหม่ Greatness Achieved (2008)
Till we get those things out of your head, looks like you're gonna be seeing a lot of me around here.จนกว่าจะเอามันออกจากหัวคุณ คุณคงต้องเห็นผมวนเวียนอยู่แถวนี้อะนะ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มวน[n.] (mūan) EN: [classifier : cigarettes sticks, cigars]   FR: [classificateur : cigarettes, cigares]
มวน[v.] (mūan) EN: roll ; make a rollic   FR: rouler
มวน[v.] (mūan) EN: be colicky ; have a queasy feeling in the stomach ; have angina   
มวนกรรเชียง[n. exp.] (mūan kanchīeng) EN: Black Swimmer ; Water Boatman   
มวนบุหรี่มวนหนึ่ง[xp] (mūan burī mūan neung) EN: roll a cigarette   FR: rouler une cigarette
มวนลำไย[n. exp.] (mūan lamyai) EN: Stink Bug   
มวนวน[n. exp.] (mūan won) EN: Black Swimmer   
มวนเขียว[n. exp.] (mūan khīo) EN: Stink Bug   
มวนแมลงป่องน้ำ[n. exp.] (mūan malaēng pøng nām) EN: Water Scorpion Beetle   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flipper(ฟลิพ'เพอะ) n. ครีบกว้าง (ของแมวน้ำหรือปลาวาฬ) ,แผ่น ตีนเป็ดของนักประดาน้ำ (flippers) ,มือ, Syn. fin
magnum(แมก'นัม) n. ขวดเหล้าขนาดใหญ่,มวนบุหรี่ขนาดใหญ่
roll(โรล) vi.,vt. ม้วน,มวน,กลิ้ง,กลอก,บด,หมุน,คลึง,ผ่านพ้นไป,หัน,พเนจร,ออกเดินทาง,เริ่มปฏิบัติการ,ดำเนินการ,ทำให้หมุน,ห่อ,พับ,ใส่หมึกเข้าที่ลูกกลิ้ง,ปล้น,ชิงทรัพย์ n. เอกสารที่ม้วน,มวนบุหรี่,สมุดรายชื่อ,บัญชีหางว่าว,ทะเบียน,ลูกโม่,ลูกรอก,เพลากลิ้ง,เครื่องลูกกลิ้ง
roller(โรล'เลอะ) n. ผู้กลิ้ง,ผู้ม้วน,ผู้มวน,ลูกกลิ้ง,สิ่งที่กลิ้ง,ลูกรอก,ลูกโม่,เพลากลิ้ง
rolling(รอล'ลิง) n. การกลิ้ง,การม้วน,การมวน,การกลอก,การบด,การหมุน,การคลึง,เสียงกลิ้ง (เสียงม้วน...) adj. ซึ่งกลิ้ง (ม้วน,มวน..) ,เป็นลูกคลื่น,พลิกกลับ,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,เซไปเซมา,ทำให้เกิดเสียงดังที่ต่อเนื่อง, See also: rollingly adv.
seal(ซีล) n. ตราประทับ,สัญจกร,แมวน้ำ,แผ่นผนึก,สิ่งที่ใช้ผนึก,ครั่งผนึก,เครื่องผนึก,เครื่องกันรั่ว,เครื่องเชื่อมโลหะ vt. ผนึก,ปิดผนึก,ปิดกาว,ประทับตรา,ตัดสินใจเด็ดขาด,รับรอง,อนุมัติ, See also: sealable adj., Syn. imprint,pledg
sealer(ซีล'เลอะ) n. ผู้ผนึก,ผู้ปิดผนึก,เครื่องผนึก,สิ่งที่ใช้ผนึก,นักล่าแมวน้ำ,เรือล่าแมวน้ำ,
sealery(ซีล'เลอรี) n. อาชีพการล่าแมวน้ำ,สถานที่ล่าแมวน้ำ
sealskinn. หนังแมวน้ำ
shagreen(ชะกรีน') n. หนังที่มีลายเป็นจุด ๆ ที่ทำจากหนังม้า ฉลาม,แมวน้ำและสัตว์อื่น ๆ ,หนังหยาบจากปลาฉลามบางชนิดใช้ขัดวัสดุอื่น ๆ adj. หุ้มหรือทำด้วยหนังดังกล่าว, Syn. shagreened

English-Thai: Nontri Dictionary
cow(n) แม่วัว,ช้างพัง,แมวน้ำตัวเมีย
cyclone(n) ลมบ้าหมู,ลมวน,พายุไซโคลน,พายุหมุน
ermine(n) แมวน้ำ
SEA sea lion(n) สิงห์โตทะเล,แมวน้ำ
seal(n) แมวน้ำ,ตราประจำตำแหน่ง,พระราชลัญจกร,ตราประทับ
vortex(n) น้ำวน,สะดือทะเล,วง,ลมหมุน,ความวนเวียน
wad(n) ชิ้นเล็ก,ก้อนสำลี,มวน,ปึก
whiff(n) ลมวูบหนึ่ง,บุหรี่มวนเล็กๆ,การพัด,การกระพือ,การเป่า
whirlwind(n) ลมบ้าหมู,ลมกรด,ลมวน,พายุหมุน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
water boatman (n ) มวนกรรเชียง

German-Thai: Longdo Dictionary
zünden(vt) |zündete, hat gezündet| จุด , จุดไฟ เช่น Frank zündet schon wieder eine neue Zigarette. = ฟรังค์จุดบุหรี่มวนใหม่อีกตัวแล้ว, eine Kerze zünden จุดเทียน, See also: S. feuern

French-Thai: Longdo Dictionary
chaton,-s(n) แมวน้อย, ลูกแมว, See also: S.chat(te)
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top