Search result for

มรสุม

(34 entries)
(0.1835 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มรสุม-, *มรสุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรสุม[N] crisis, See also: difficulty, obstacle, disturbance, Syn. ความปั่นป่วน, อุปสรรค, วิกฤต, Example: นายไคฟูอาศัยความเป็นคนมือสะอาดของตัวเอง เอาตัวรอดจากมรสุมทางการเมืองมาได้
มรสุม[N] monsoon, See also: storm, Syn. พายุ, สลาตัน, Example: ถ้าการปฏิบัติงานอยู่ในระยะที่มีมรสุมหรือฝนตกชุก อาจเลื่อนการพ่นสารเคมีเป็นก่อนกำหนด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มรสุม(มอระสุม) น. คราว
มรสุมคราวลม, คราวพายุ
มรสุมลมฝน
มรสุมชื่อพายุใหญ่ที่มีลมแรงและมีฝนตกหนัก, โดยปริยายหมายถึงความยุ่งยากเดือดร้อนที่เกิดในบางช่วงชีวิต เช่น มรสุมชีวิต.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monsoonsมรสุม [TU Subject Heading]
Summer monsoonมรสุมฤดูร้อน [อุตุนิยมวิทยา]
Winter monsoonมรสุมฤดูหนาว [อุตุนิยมวิทยา]
monsoonมรสุม, สภาพลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นในบริเวณกว้าง มีช่วงเวลาในการเกิดนาน และเกิดขึ้นตามฤดูในแต่ละปี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It'll help you better prepare storing foods for the up and coming monsoon months.มันจะช่วยให้คุณเก็บอาหารได้ดีกว่า สำหรับช่วงเดือนมรสุมที่จะมาถึง Airplane! (1980)
The evil start in Pankot... then like monsoon... it moves darkness... over all country... over all country.เริ่มต้นที่ความชั่วร้ายใน Pankot ... แล้วชอบมรสุม ... มันเคลื่อนความมืด ... Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Poor and perfect. With eyes like the sea after a storm.ยากจน แต่มีนัยตาที่งดงามดุจทะเลหลังมรสุม The Princess Bride (1987)
"Every month at the quarter moon... there'll be a monsoon... in your lagoon.""ขึ้นแปดค่ำของทุกเดือน มรสุมจะมาเยือน... "... Jumanji (1995)
Monsoon. Well, at least we're inside.มรสุม อย่างน้อยเราก็อยู่ข้างใน Jumanji (1995)
After monsoon season. And you?หลังฤดูมรสุม นายล่ะ Seven Years in Tibet (1997)
The monsoon winds had whispered her arrival like a coming storm.ลมลมมรสุมกำลังกระซิบบอกว่าการมาถึง ของเธอช่างราวกับพายุ Anna and the King (1999)
A storm should be avoided. That's the proper means to take.ควรจะหลีกเลี่ยงมรสุมครั้งนี้ นั่นเป็นทางที่ถูกที่ควรทำ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
When does the monsoon start?มรสุมจะเริ่มเมื่อไหร่ Rescue Dawn (2006)
I heard it was pretty tough there for a while.ฉันได้ยินมาว่าพี่เจอมรสุมหนักมาจากที่โน่น Shelter (2007)
You guys want to play Operation Ghetto Storm, knock yourselves out.พวกนายต้องการเดินหน้าธุรกิจ เจอมรสุมวุ่นวาย คอยดูล่ะกัน Hell Followed (2008)
There's a storm tonight.คืนนี้มีมรสุมเข้าปกคลุม Ponyo (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มรสุม[n.] (mørasum) EN: monsoon   FR: mousson [f]
มรสุม[n.] (mørasum) EN: storm ; rainstorm ; tempest   FR: tempête [f]
มรสุม[n.] (mørasum) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance   FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monsoon[N] ลมมรสุม, See also: มรสุม, พายุ, Syn. typhoon, hurricane

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antimonsoon(แอนทีอมนซูน') n. ลมที่อยู่เหนือลมมรสุม และเคลื่อนไปทางทิศตรงกันข้ามกับของลมมรสุม (anti-+Monsoon)
monsoon(มอนซูน') n. ลมมรสุม,ลมฝน,ฤดูลมมรสุม,
peril(เพอ'เริล) n. ภัย,อันตราย,ภยันตราย,ความหายนะ,การเสี่ยงภัย,มรสุมร้าย,เหตุภัยพิบัติ, Syn. danger,risk,hazard
squally(สควอล'ลี) adj. มีลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน (มักมีฝน หิมะหรือลูกเห็บ) ,มีมรสุม,คุกคาม,มีความยุ่งยาก,ไม่ราบรื่น
storm(สทอร์ม) n. พายุ,มรสุม,ลมมรสุม,การระดมยิง,การโหม กระหน่ำ,ฝนหิมะหรือลูกเห็บที่ตกกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรง,ความโกลาหล,ความเกรียวกราว,การโจมตีหรือกล่าวหาอย่างรุนแรง,vi.,vt. (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,พายุ) โหมกระหน่ำ,ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ถลันออกไปด้วยความโกรธ,พูดอย่างรุนแรง
stormy(สทอร์ม'มี) adj. มีลมพายุ,มีมรสุม,โกลาหล,สับสนวุ่นวาย,ดุเดือด,รุนแรง., See also: stormily adv. -storminess n., Syn. boisterous,turbulent,violent,rough

English-Thai: Nontri Dictionary
monsoon(n) ลมมรสุม,ฤดูฝน,ฤดูมรสุม
storm(n) ลมมรสุม,พายุ,การระดมยิง,ความโกลาหล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top