Search result for

ภายนอก

(57 entries)
(0.0316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภายนอก-, *ภายนอก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภายนอกน. ข้างนอก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extraneousภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
in vitroภายนอก (พืช) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
outdoorภายนอกอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Approach, Extraduralภายนอกดูรา [การแพทย์]
Exภายนอก [การแพทย์]
Externalภายนอก,ด้านนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Getting close to the outdoors spooked him, raised his BP.การปิดตัวจากภายนอก กดดันเขา ทำให้ความดันของเขาเพิ่มขึ้น The Itch (2008)
Even if you're right, that external pacemaker's gonna fail eventually.ถ้าคุณถูก เครื่องกระตุ้นหัวใจภายนอก ก็จะล้มเหลวในที่สุด The Itch (2008)
The outer shields are still downเกราะป้องกันภายนอกกำลังลดลง Cloak of Darkness (2008)
I haven't seen pictures of outside latelyข้าไม่ได้เห็น บ้านเมืองภายนอกมานานแล้ว Portrait of a Beauty (2008)
But to the people who only look at the surface, you'll be considered a conductor.แต่คนที่ดูอยู่ภายนอก ก็จะเข้าใจว่านายเป็นวาทยากร Beethoven Virus (2008)
the less contact she has with the outside world, the better.ยิ่งเธอสัมผัสกับโลกภายนอกยิ่งน้อยยิ่งดี Babylon A.D. (2008)
You're here to protect her from outside influences.คุณต้องคอยปกป้องเธอจากโลกภายนอก Babylon A.D. (2008)
You know, it's a harsh world out there, Sister.ผมรู้ว่า โลกภายนอกมันโหดร้าย Babylon A.D. (2008)
Pieces of wreckage and an intensely magnetic shroud covering mutilated remains?เศษส่วนของซากปรักหักพัง กับโครงภายนอกแม่เหล็กสูง ในนั้นศพถูกหันเป็นชิ้นๆๆ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
-Only on the outside.-เฉพาะภายนอก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You're patients are highly susceptible to external influences right now.คนไข้ของคุณตอนนี้ มีการตอบสนองต่อภาวะภายนอกสูงมาก Passengers (2008)
And I know he looks charming but you know what they say about books and covers.ฉันรู้ว่าเขาน่ารัก แต่เธอคงเคยได้ยิน ที่เขาว่า \ อย่าด่วนตัดสินเพราะดูแค่ภายนอก Inkheart (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภายนอก[adj.] (phāinøk) EN: exterior ; external ; apparent   FR: extérieur ; externe ; apparent
ภายนอก[adv.] (phāinøk) EN: outside   FR: à l'extérieur (de) ; dehors ; extérieurement

English-Thai: Longdo Dictionary
extracellular(adj) ภายนอกเซลล์
peephole(n) ตาแมว หรือรูที่ประตูสำหรับส่องดูภายนอก
appearance(n) ลักษณะภายนอก, การปรากฏตัว
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exterior    [N] ภายนอก, See also: ชั้นนอก, ข้างนอก, Syn. outside, surface
exterior    [ADJ] ภายนอก, See also: ข้างนอก, Syn. outer, outermost, outside
external    [ADJ] ภายนอก, See also: ข้างนอก, ชั้นนอก, Syn. outer, outside
out    [ADJ] ข้างนอก, See also: ภายนอก
out    [ADV] ข้างนอก, See also: ภายนอก
out    [PREP] นอก, See also: ภายนอก, ข้างนอก
outside    [ADV] ภายนอก, See also: ข้างนอก, ด้านนอก, Syn. outdoors, Ant. inside
outside    [PREP] นอก, See also: ภายนอก, ด้านนอก, Ant. inside
without    [ADV] ภายนอก, See also: ข้างนอก, Syn. outside, outdoors
withoutdoors    [ADV] นอกบ้าน (คำโบราณ), See also: ภายนอกบ้าน, นอกอาคาร, Syn. outdoors, Ant. indoors

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident ###A. doubtful, hazy)
appearance(อะเพีย'เรินซฺ) n. การปรากฎตัว,การไปศาล,สิ่งที่ปรากฎ, ลักษณะท่าทาง, โฉมภายนอก, Syn. manifestation, look,form)
arnica(อาร์'นิคะ) n. ต้นดอกยานภูเขาทอง, ทิงคเจอร์ผสมดอกยานภู่เขาทอง (ใช้ทาบาดแผลภายนอก) (genus Arnica)
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
coloringn. การใส่หรือทาสี,วิธีการใส่หรือทาสี,การปรากฎเป็นสี,โฉมภายนอก,สีหน้าสารย้อมสี
colouringn. การใส่หรือทาสี,วิธีการใส่หรือทาสี,การปรากฎเป็นสี,โฉมภายนอก,สีหน้าสารย้อมสี
configuration(คันฟิกยะเร'เชิน) n. โครงร่าง,สัณฐาน,รูปร่างภายนอก,องค์ประกอบ,กลุ่มดวงดาว,ตำแหน่งของอะตอมในโมเลกุล., See also: configurational adj. ดูconfiguration configurative adj. ดูconfiguration, Syn. arrangement,set
cryptographyวิทยาการเข้ารหัสลับหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการกำหนดรหัสให้แก่ข้อความต่าง ๆ ที่คนภายนอกจะไม่สามารถเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสและเข้าใจความหมายได้
ecto-Pref. "ข้างนอก","ภายนอก"

English-Thai: Nontri Dictionary
adventive(adj) มาจากที่อื่น,ไม่ใช่ของท้องถิ่น,มาจากภายนอก
appearance(n) การปรากฏ,รูปโฉมภายนอก,รูปร่าง
colour(n) สี,สีสัน,สีผิว,รงควัตถุ,สิ่งที่ปรากฏภายนอก,บุคลิกลักษณะ
colouring(n) การทาสี,สีหน้า,รูปโฉมภายนอก
exogenous(adj) ซึ่งเกิดจากภายนอก
exterior(adj) ภายนอก,นอกกาย,ข้างนอก,ด้านนอก
exterior(n) ภายนอก,ข้างนอก,ด้านนอก
external(adj) ภายนอก,ด้านนอก,นอกประเทศ,นอกถิ่น,ผิวเผิน
extraneous(adj) ของผู้อื่น,ของนอก,นอกประเด็น,ภายนอก
extrinsic(adj) ภายนอก,ไม่สำคัญ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外部[がいぶ, gaibu] Thai: ภายนอก English: the outside

German-Thai: Longdo Dictionary
Äußere(n) |das, nur Sg.| ภาพลักษณ์ภายนอก, รูปโฉมภายนอก เช่น Das Äußere spielt heute bei Bewerbungsgesprächen eine größere Rolle. ภาพลักษณ์ภายนอกมีอิทธิพลมากต่อการสัมภาษณ์งานในปัจจุบัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top