Search result for

ภาพเคลื่อนไหว

(21 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาพเคลื่อนไหว-, *ภาพเคลื่อนไหว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพเคลื่อนไหว[N] motion, Ant. ภาพนิ่ง, Example: ข่าวสารประเภทภาพแยกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหว, Count unit: ภาพ, Thai definition: ภาพที่แสดงเคลื่อนไหวของคน สัตว์ สิ่งของ หรือวัตถุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slow motionภาพเคลื่อนไหวช้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Animationแอนิเมชัน, ภาพเคลื่อนไหว, ภาพเคลื่อนไหว
Animation หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นโดยการนำภาพนิ่งหลายๆ ภาพมาฉายต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว โดยปกติความเร็วของภาพเคลื่อนไหวจะฉายด้วยความเร็วที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของการแสดงผล (output) โดยถ้าฉายเป็นภาพยนตร์จะฉายด้วยความเร็ว 24 เฟรมต่อวินาที ถ้าถ่ายทอดในระบบ PAL จะฉายด้วยความเร็ว 25 เฟรมต่อวินาที แต่ในระบบ NTSC จะฉายด้วยความเร็ว 29.97 หรือ 30 เฟรมต่อวินาที
ประเภทของภาพเคลื่อนไหว แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1. 2D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ มองเห็นได้ทั้งความสูงและความกว้าง ซึ่งจะมีความเหมือนจริงพอสมควรและการสร้างจะไม่สลับซับซ้อนมากนัก เช่น ภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏตามเว็บต่างๆ รวมทั้ง Gif Animation
2. 3D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ มองเห็นได้ทั้งความสูง ความกว้าง และความลึก ภาพที่เห็นจะมีความสมจริงมากถึงมากที่สุด เช่น ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง NEMO เป็นต้น
รูปแบบของภาพเคลื่อนไหว มี 3 แบบ คือ
1. Traditional Animation หรือ Hand Drawing Animation หรือ 2D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวที่เกิดจากการวาดภาพที่ละภาพหลายๆ พันภาพ และฉายภาพเหล่านั้นผ่านกล้องโดยใช้เวลาไม่กี่วินาที เช่น 1 วินาที ใช้รูป 24 เฟรม เป็นภาพเคลื่อนไหวสมัยแรกเริ่มที่มักจะใช้การวาดด้วยมือ งานประเภทนี้พบเห็นได้ทั่วไปในการทำ ภาพเคลื่อนไหวยุคแรกๆ ซึ่งใช้เทคนิคการวาดด้วยมือทีละแผ่น ข้อดีของการทำภาพเคลื่อนไหวชนิดนี้คือ มีความเป็นศิลปะ สวยงาม น่าชม แต่มีข้อเสียคือ ต้องใช้เวลาในการผลิตมาก ต้องใช้ผู้สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animator) จำนวนมากและต้นทุนการผลิตสูง
2. Stop Motion หรือเรียกว่า Model Animation ภาพเคลื่อนไหวประเภทนี้ ผู้สร้างภาพเคลื่อนไหวต้องเข้าไปทำการเคลื่อนไหวโดยตรงกับแบบจำลอง (Model) และทำการถ่ายภาพเอาไว้ทีละเฟรมๆ แบบจำลองนี้อาจจะเป็นของเล่นหรืออาจจะสร้างจากดินน้ำมัน การทำ Stop Motion นี้ต้องอาศัยเวลาและความทุ่มเทมาก
3. Computer Animation เป็นภาพเคลื่อนไหวที่มักพบกันได้บ่อยในยุคปัจจุบัน เนื่องจากการใช้โปรแกรมเป็นไปได้ง่ายและมีการนำหลักการแบบ 2D เข้ามาผสมผสานกับตัวโปรแกรม ซึ่งทำได้ง่ายและสะดวกในการแก้ไขและการแสดงผล ปัจจุบันมีซอฟแวร์ต่างๆ ที่สามารถช่วยในการทำภาพเคลื่อนไหว เช่น โปรแกรม 3DS Max, Maya, Adobe flash เป็นต้น วิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดเวลาและลดต้นทุนการผลิตเป็นอย่างมาก จึงเป็นชนิดที่นิยมทำกันมาก
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They slowed down their wings with moving pictures, and you know what they saw?พวกเขาจับภาพเคลื่อนไหวของปีกพวกมัน แบบสโลว์โมชั่น แล้วนายรู้ไหมว่าพวกเขาเห็นอะไร? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I did all the animation myself.ผมทำภาพเคลื่อนไหว เองทั้งหมดเลย 2012 (2009)
Video montage-Ifthere's gonna be live pictures and, like, video footage- I know.ภาพตัดต่อวิดีโอ ถ้ามันจะมีภาพเคลื่อนไหว Bride Wars (2009)
- Oh. - Yeah.ฉันกำหนดภาพเคลื่อนไหวนี้ออกมาจากกระทรวงยุติธรรม The Proof in the Pudding (2010)
So, the footage s pretty rough, as you saw, so I ran an application to counteract the motion of the camera with opposite movement.ภาพบันทึกที่ไม่ชัด ตอนที่คุณเห็น ฉันได้เพิ่มโปรแกรม ตรวจจับความเคลื่อนไหวของกล้องที่จับภาพเคลื่อนไหว คนละด้านกัน The X in the File (2010)
If it were the birthplace of motion pictures, we'd all be singing "Hooray for Leonardwood."ถ้าเป็นแหล่งกำเนิดภาพเคลื่อนไหว เราก็คงได้ร้องเพลง "ไชโยให้เลนเนิร์ดวู้ด" The Toast Derivation (2011)
♪ Watching in slow-motion as you turn around and say ♪#เฝ้ามองภาพเคลื่อนไหวเชื่องช้า ยามเมื่อคุณหันกลับมาเอ่ยว่า# Prom-asaurus (2012)
♪ Watching in slow-motion as you turn my way ♪#เฝ้ามองภาพเคลื่อนไหวเชื่องช้า ยามเมื่อคุณหันกลับมา# Prom-asaurus (2012)
We've got nasty footage coming in from the mid-Atlantic...เราได้รับภาพเคลื่อนไหว.. จากทางแอตแลนติก... 7:15 A.M. (2012)
Who also knows how to edit out two hours of footage out of a tape and knows how to loop it.แล้วรู้วิธีตัดภาพเคลื่อนไหว สองชั่วโมงนั้นออกจากวิดีโอ และรู้วิธีเก็บมันเข้าที่ Venomous (2012)
Sort of like a photo flipbook.เหมือนเป็นสมุดภาพเคลื่อนไหว The Friend in Need (2013)
- A stereopticon of some sort.คุณเป็นระบบภาพเคลื่อนไหวนี่เอง The Time Machine (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพเคลื่อนไหว[n. exp.] (phāp khleūoenwai) EN: animation   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peep show[N] ภาพเคลื่อนไหวที่ต้องมองผ่านเลนส์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cd-rom driveหน่วยขับซีดีรอมหมายถึง หน่วยบันทึกที่ใช้อ่านจานบันทึกอัดแน่น หรือซีดี ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนมากมีหน่วยบันทึกที่สามารถอ่านข้อมูลจากสื่อชนิดนี้ได้ แต่ยังคงบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้ ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ความเร็วในการอ่านค่อนข้างสูงจนดูภาพเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนดูภาพยนตร์ ในปัจจุบัน จานซีดีกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกที ทำให้ราคาถูกลงมาก คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจึงมักจะมีหน่วยบันทึกชนิดนี้ติดตั้งไว้ด้วย
compact diskใช้ตัวย่อว่า CD เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มักจะมีหน่วยบันทึกที่อ่านจานบันทึกนี้ได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (ภาพยนตร์) หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ นิยมใช้ในระบบเครือข่าย ทำให้สะดวกสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคายังค่อนข้างแพง
desktop(เดส'ทอพ) adj. เล็กพอสำหรับตั้งบนโต๊ะ -n. ภาพหลังฉากบนจอระบบพีซี พื้นหลังจอภาพหมายถึง พื้นหลังของจอภาพ ศัพท์นี้ใช้ทั้งกับแมคอินทอชและพีซี เมื่อใช้ระบบวินโดว์ หรือ โอเอส/ทู เราอาจกำหนดเลือกให้พื้นหลังของจอภาพมีสีใด ๆ หรือมีภาพใด ๆ ก็ได้ เช่น เราอาจกำหนดลวดลาย (pattern) ภาพเคลื่อนไหว (screen saver) ภาพ (wallpaper) ฯ ส่วนของแมคอินทอช ก็อาจกำหนดเลือกเองได้เช่นเดียวกันใน Control Panel ซึ่งอยู่ใน System Folder ดู pattern, wallpaper และ screen saver ประกอบ
polymorphism(พอลลีมอร'ฟิสซึม) n. ภาวะที่มีหลายรูปแบบ, See also: polymorphistic adj. โพลิมอฟิซึม <คำอ่าน>ในโปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented programming) หมายถึง การใช้ชื่อเหมือนกันให้หมายถึงกระบวนการคนละอันในเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน เป็นต้นว่า คำว่า "แสดงผล" (display) อาจใช้หมายถึงการแสดงเป็นตัวหนังสือ เป็นกราฟ เป็นภาพ เป็นตารางจัดการ เป็นภาพเคลื่อนไหว เป็นเสียง ฯ รวมทั้งการแสดงบนจอภาพ บนกระดาษ (วิธีการเช่นนี้ ใช้กันในเรื่องของโปรแกรมเชิงวัตถุ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top