Search result for

ภรรยา

(74 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภรรยา-, *ภรรยา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภรรยาลับ[N] mistress, See also: secret concubine, kept woman, Syn. เมียเก็บ, อีหนู, เมียน้อย, ภรรยาเก็บ, Example: เขามีภรรยาลับคอยปรนนิบัติอยู่ที่คอนโดหรูกลางกรุง, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยาแต่ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นรู้
ภรรยาน้อย[N] minor wife, See also: concubine, lesser wife, second wife, Syn. เมียน้อย, Example: สภาพภรรยาน้อยของเขาไม่ต่างกับคนใช้เท่าไรนัก, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยา แต่ไม่มีศักดิ์ศรีเท่าเมียหลวงหรือไม่ได้จดทะเบียน
ภรรยาเก่า[N] ex-wife, Syn. เมียเก่า, อดีตเมีย, Example: พ่อพรานมาได้กับแม้หม้ายหลังจากที่ภรรยาเก่าของเขาตายไปไม่นาน, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่เคยเป็นคู่ครองของชายหรือเคยแต่งงานกับชายนั้นมาแล้วแต่เลิกรากันไป
ภรรยานอกสมรส[N] illegal wife, See also: concubine, second wife, minor wife, Syn. ภรรยานอกกฎหมาย, Example: เธอไม่เคยรู้เลยว่าตลอดเวลาเธออยู่ในสถานภาพภรรยานอกสมรสของเขา, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภรรยา(พันยา, พันระยา) น. ภริยา, เมีย, หญิงที่เป็นคู่ครองของชาย, คู่กับ สามี.
หม่อมภรรยาที่เป็นสามัญชนของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า หรือหม่อมเจ้า, หม่อมห้าม ก็เรียก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
common law wifeภรรยาที่ไม่ได้สมรสตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concubineภรรยานอกสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abused wivesภรรยาที่ถูกทารุณกรรม [TU Subject Heading]
Mistressesภรรยาลับ [TU Subject Heading]
Runaway wivesภรรยาที่หนีออกจากบ้าน [TU Subject Heading]
Wivesภรรยา [TU Subject Heading]
Wives of Diplomatsภรรยาของนักการทูต ในประเทศที่มีกษัตริย์ และเอกอัครราชทูตจัดถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อกษัตริย์หรือราชินีในฐานะ ประมุขของรัฐนั้น มักจะให้ภรรยาเข้าเฝ้าด้วยต่างหาก แต่การเข้าเฝ้านั้นจะมีพิธีรีตองน้อยกว่าของเอกอัครราชทูตในอดีตกาล ภรรยาของเอกอัครราชทูตมักจะไม่ได้รับการพิจารณารับรองและยกย่องเหมือนกับที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น ที่กรุงเวนิส ตามกฎหมายปี ค.ศ. 1268 ไม่อนุญาตให้ภรรยาของเอกอัครราชทูตติดตามไปด้วย ไม่ว่าจะไปประจำแห่งไหน เพราะเกรงว่าภรรยาอาจจะปากโป้งเกี่ยวกับการงานของสามี แต่กฎหมายได้กำหนดให้เอกอัครราชทูตนำพ่อครัวของตนเองติดตามไปด้วย เพื่อกันมิให้เอกอัครราชทูตต้องถูกวางยาพิษในอาหารที่รับประทานกล่าวโดยทั่ว ไปแล้ว ทุกวันนี้ภรรยาของเอกอัครราชทูตได้อุปโภคเอกสิทธิ เกียรติ ลำดับอาวุโส และความคุ้มกันต่าง ๆ เหมือนกับสามี ถึงแม้ในบางกรณีเอกอัครราชทูตกับภรรยาอาจแยกกันอยู่ก็ตาม ภรรยาของเอกอัครราชทูตที่เพิ่งยื่นสารตราตั้ง มักจะหาโอกาสไปเยี่ยมคารวะภรรยาของเอกอัครราชทูตอื่น ๆ ด้วย แม้ว่าในทุกวันนี้ธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวอาจจะไม่เคร่งครัดเหมือนกับสมัย ก่อน อนึ่ง ในบางประเทศได้มีระเบียบข้อบังคับ ห้ามมิให้ผู้แทนทางการทูตและทางการกงสุลที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ แต่งงานกับคนต่างชาติโดยมิได้รับอนุมัติจากรัฐบาลของตนก่อน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bart and I are husband and wife. But he's not our father.แม่กับบาร์ทเป็นสามีภรรยากัน แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นพ่อของพวกเรานะ Chuck in Real Life (2008)
You asked me to paint her Exactly as she looks.คุณขอให้ผมเขียนรูป\ ให้เหมือนภรรยาคุณที่สุด Adverse Events (2008)
We're treating your daughter Sophia for leukemia and we need to test both you and your wife for bone marrow donation.เรากำลังรักษาโรคลูคีเมีย ให้กับโซเฟียลูกสาวคุณ และเราต้องการทดสอบ คุณกับภรรยาของคุณ สำหรับไขกระดูกเพื่อบริจาค Emancipation (2008)
- and my pity of middle-wife.- ของฉันและความน่าสงสารของกลางภรรยาGas Pills (2008)
Mr. Dashell,I met your ex-wife earlier.คุณดาเชลล์ ผมพบอดีตภรรยาคุณก่อนหน้านี้ And How Does That Make You Kill? (2008)
With my ex. At her work.กับภรรยาเก่า And How Does That Make You Kill? (2008)
Yes, sorry about that- This is my wife- Your wife?ขอโทษที่ลืมแนะนำครับ เธอคือภรรยาผมครับ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Saiyans always seem to choose strange wives-ชาวไซย่านี่ชอบเลือกภรรยาแปลกๆนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
That's not his wife --นั่นไม่ใช่ภรรยาของเขา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Ah, the Robbery Department Officer's wife is asking for youภรรยาท่านผู้ตรวจการต่องการพบเจ้า Iljimae (2008)
I now declare you to be husband and wife.ฉันขอประกาศให้ทั้งสองเป็นสามีภรรยากัน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
My wife passed away many years ago.ภรรยาผมตายไปเมื่อหลายปีก่อน The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภรรยา[n.] (phanrayā = phanyā) EN: spouse ; wife   FR: épouse [f] ; femme [f]
ภรรยา[n.] (phanyā = phanrayā) EN: spouse ; wife   FR: épouse [f] ; femme [f]
ภรรยานอกสมรส[n. exp.] (phanrayā nøk somrot) EN: illegal wife ; concubine ; second wife ; minor wife   FR: maîtresse [f]
ภรรยาน้อย[n. exp.] (phanrayā nøi) EN: minor wife ; concubine ; lesser wife ; second wife   FR: maîtresse [f]
ภรรยาลับ[n. exp.] (phanrayā lap) EN: mistress ; secret concubine ; kept woman   FR: épouse cachée [f]
ภรรยาสาว[n. exp.] (phanrayā sāo) FR: jeune épouse [f]
ภรรยาเก่า[n. exp.] (phanrayā kao) EN: ex-wife   FR: ex-épouse [f] ; ex (fam.) [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
copreneur(n) สามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เช่น She found that copreneur relationships are significantly less egalitarian than dual-career marriages.
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baroness[N] ภรรยาของท่านบารอน
concubine[N] เมียน้อย, See also: ภรรยาน้อย, ภรรยาที่ไม่ได้สมรสด้วย, Syn. kept women, harlot, courtesan
countess[N] ภรรยาของขุนนาง
dowager[N] ภรรยาหม้ายของสามีสูงศักดิ์ที่ล่วงลับไปแล้ว, Syn. widow, dame, matron
duchess[N] ภรรยาของท่านดยุค, See also: ภรรยาหม้ายของท่านดยุค, คุณหญิง, ท่านหญิง, Syn. archduke, margrave
marquise[N] ภรรยาของ marquis
missus[N] ภรรยา (ใช้หลัง my, your, his, the), Syn. missis
mistress[N] ภรรยาลับ, See also: อนุภรรยา, ภรรยาน้อย, เมียน้อย, เมียเก็บ, Syn. courtesan, paramour, concubine, ladylove
old lady[N] ภรรยาหรือมารดา
old woman[N] ภรรยา (คำหยาบ), Syn. wife

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
aisha(อา' อีชา) n. ภรรยาของพระโมฮัมหมัด., Syn. Avesha
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว
ambassadress(แอมแบส' ซะดริส) n. เอกอัครราชฑูตหญิง, ภรรยาเอกอัครราชทูต (female)
archduchess(อาร์ค'ดัชซิล) n. ภรรยาของ archduke, เจ้าหญิงออสเตรีย
baronessn. ภรรยาบารอน,ท่านบารอนที่เป็นหญิง
better halfn. ภรรยา,สามี,คู่สมรส, Syn. husband
bigamist(บิก'กะมิสทฺ) n. ผู้ที่ทำผิดในฐานมีภรรยาหรือสามีสองคน, See also: bigamistic adj.
bigamous(บิก'กะมัส) adj. มีภรรยาหรือสามีในขณะเดียวกันสองคน,

English-Thai: Nontri Dictionary
adulterer(n) ชายที่นอกใจภรรยา
baroness(n) ภรรยาท่านบารอน
BETTER better half(n) คู่สมรส,สามี-ภรรยา
bigamy(n) การมีสามีหรือภรรยาพร้อมกันสองคน
concubine(n) เมียน้อย,นางสนม,นางบำเรอ,อนุภรรยา,ภรรยาลับ
conjugal(adj) เกี่ยวกับสามีหรือภรรยา,เกี่ยวกับการสมรส
connubial(adj) เกี่ยวกับการสมรส,ระหว่างสามีภรรยา
countess(n) ภรรยาท่านเคานต์
couple(n) สอง,คู่,คู่หมั้น,คู่สามีภรรยา,คู่หนุ่มสาว
duchess(n) ภรรยาท่านดยุก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
悪妻[あくさい, akusai] (n) ภรรยาที่เลว

German-Thai: Longdo Dictionary
helfen(vt) |hilft, half, hat geholfen| ช่วยเหลือ เช่น Heutzutage helfen Männer seiner Frau mehr bei Haushaltaufgaben. สมัยนี้ผู้ชายช่วยเหลืองานบ้านของภรรยามากขึ้น
leiden an (+D)(vi) เจ็บป่วยด้วยโรค เช่น Seine Frau leidet an Krebs. ภรรยาของเขาป่วยด้วยโรคมะเร็ง
Witwer(n) |der, pl. Witwer| พ่อม่ายที่ภรรยาตาย, See also: die Witwe
das Kind erwarten(phrase) ในที่นี้หมายถึง ตั้งครรภ์ เช่น Meine Frau erwartet ein Kind!! = ภรรยาผมตั้งครรภ์, See also: S. schwanger werden,
um(prep) |+A เสมอ| รอบๆ, โดยรอบ, ล้อมรอบ เช่น Seine Frau hat eine schöne Goldkette um den Hals. ภรรยาของเขามีสร้อยคอทองคำที่สวยดีอยู่รอบคอ
verlassen(vt) |verläßt, verließ, hat verlassen, + etw./jmdn. (A)| ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ออกจาก เช่น Er hat die Stadt vor fünf Jahren verlassen. เขาออกจากเมืองนี้ไปเมื่อห้าปีก่อน, Er hat seine Frau endlich verlassen. ในที่สุดเขาก็ทิ้งภรรยาไป
erschießen(vt) |erschoß, hat erschossen, jmdn./etw./sich| ฆ่าด้วยการยิงปืน เช่น Seine Frau ist erschossen worden. ภรรยาของเขาถูกยิงตาย, See also: anschießen, schießen
sich trennen(vt) |trennte sich, hat sich getrennt| แยกทางกัน, เลิกคบกัน (คู่รักหรือสามีภรรยา) เช่น Das Paar hatte sich im Februar getrennt. Grund soll Grants Heirats-Panik gewesen sein.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ehefrau {f} | Ehefrauen {pl}[แอร์เฟรา] ภรรยา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top