Search result for

ฟ้า

(103 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟ้า-, *ฟ้า*
Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Blue (adj ) ฟ้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟ้า[N] blue, Syn. สีฟ้า, Example: ลักษณะของผีเสื้อสีน้ำเงินโดยทั่วไปจะมีปีกสีน้ำเงินหรือฟ้า, Thai definition: ชื่อสีเหมือนสีของท้องฟ้า
ฟ้า[N] sky, Syn. ท้องฟ้า, Example: ตำรวจแล่นเรือตัดหน้าเรือลักลอบขนส่งสินค้า แล้วยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นการเตือน, Thai definition: ส่วนเบื้องบนที่เห็นครอบแผ่นดินอยู่
ฟ้า[N] heaven, See also: paradise, Syn. สวรรค์, เมืองฟ้า, เมืองสวรรค์, Example: พระพิรุณเป็นเทพบดีแห่งฟ้า ผู้ประทานน้ำฝนให้แก่มนุษย์, Thai definition: โลกของเทวดา
ฟ้าผ่า[N] thunderbolt, Example: ขณะฝนตกจะมีพายุและในบางคราวอาจเกิดฟ้าผ่าขึ้นได้, Count unit: ครั้ง, Thai definition: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ระหว่างเมฆกับเมฆ หรือเมฆกับพื้นโลก เกิดพลังงานสูงมากจนสามารถทำลายสิ่งที่กีดขวาง เช่น คน สัตว์ ต้นไม้ บ้านเรือน
ฟ้าผ่า[V] strike, Example: ฟ้าผ่าบ้านคนและต้นไม้ล้มตายเสียหายอย่างหนัก, Count unit: ครั้ง, Thai definition: เกิดอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ระหว่างเมฆกับเมฆ หรือเมฆกับพื้นโลก เกิดพลังงานสูงมากจนสามารถทำลายสิ่งที่กีดขวาง เช่น คน สัตว์ ต้นไม้ บ้านเรือน
ฟ้าผ่า[V] strike (of lightning), See also: hit (of lightning), Example: ฟ้าผ่าบ้านคนและต้นไม้ล้มตายเสียหายอย่างหนัก, Count unit: ครั้ง, Thai definition: เกิดอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ระหว่างเมฆกับเมฆ หรือเมฆกับพื้นโลก เกิดพลังงานสูงมากจนสามารถทำลายสิ่งที่กีดขวาง
ฟ้าสาง[V] dawn, See also: daybreak, sunrise, Example: ฟ้าสางแล้วเรารีบออกเดินทางกันต่อเถอะ, Thai definition: จวนสว่าง, ใกล้รุ่ง
ฟ้าสาง[N] dawn, See also: daybreak, sunrise, Example: แม่ลุกขึ้นมาทำกับข้าวตั้งแต่ตอนฟ้าสางแล้ว, Thai definition: เวลาจวนสว่าง, เวลาใกล้รุ่ง
ฟ้าแลบ[V] lighten, Example: ฟ้าแลบแล้วรีบเข้าบ้านเถอะ อีกเดี๋ยวฝนคงจะตกหนัก, Thai definition: เกิดแสงวาบขึ้นในท้องฟ้าลักษณะเป็นเส้นหรือแผ่น เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ผ่านอากาศเป็นเหตุให้เกิดความร้อนสูงมากจนปรากฏเป็นแสงสว่างวาบขึ้น
ฟ้าแลบ[N] lightning, See also: flash of lightning, Example: ฟ้าผ่าจะเกิดขึ้นพร้อมกับฟ้าแลบ เพราะปรากฏการณ์ทั้งสองเกิดขึ้นในเวลาและสถานที่ใกล้ๆ กัน, Thai definition: แสงที่เกิดวาบขึ้นในท้องฟ้าลักษณะเป็นเส้นหรือแผ่น เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ผ่านอากาศเป็นเหตุให้เกิดความร้อนสูงมากจนปรากฏเป็นแสงสว่างวาบขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟ้าน. ส่วนเบื้องบนที่มองเห็นครอบแผ่นดินอยู่ เช่น ดาวเต็มฟ้า, อากาศ เช่น ฟ้าครึ้ม ยิงปืนขึ้นฟ้า
ฟ้าสวรรค์ เช่น นางฟ้า ฟ้าดินเป็นพยาน
ฟ้าเจ้าฟ้า.
ฟ้าว. สีน้ำเงินอ่อนอย่างสีท้องฟ้าในเวลามีแดด เรียกว่า สีฟ้า.
ฟ้าคะนองน. ฟ้าลั่นติดต่อกัน.
ฟ่างน. ข้าวฟ่าง. (ดู ข้าวฟ่าง ที่ ข้าว).
ฟ้าผ่าน. ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ระหว่างเมฆกับพื้นโลก เกิดพลังงานสูงมากจนสามารถทำลายสิ่งที่กีดขวาง เช่น คน สัตว์ ต้นไม้ บ้านเรือน
ฟ้าผ่าโดยปริยายหมายความว่า คำสั่งด่วนที่ออกมาโดยไม่คาดหมายและไม่รู้เหตุผล.
ฟ้าฝ่อน. พระพ่อ, ผู้เป็นใหญ่, เจ้าเมือง.
ฟ่ามว. ฟุ, ไม่แน่นเพราะแก่เกินกำหนด, (มักใช้แก่ผลไม้) เช่น ส้มเนื้อฟ่าม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Andrographis paniculataฟ้าทะลายโจร [TU Subject Heading]
Lightningฟ้าผ่า [TU Subject Heading]
Andrographis Paniculata Neesฟ้าทะลายโจร(พืช) [การแพทย์]
Lighteningฟ้าแลบ [การแพทย์]
Lightningฟ้าผ่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Blue.ฟ้า On Guard (2011)
Chuck just texted me. he wants to meet me on the roof.ชัคเพิ่งส่งข้อความมา เขาอยากเจอฉันบนดาดฟ้า Pret-a-Poor-J (2008)
The roof? well, this way, if he doesn't say it back,ดาดฟ้าเหรอ นั่นแหละ ถ้าเขาไม่ตอบฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
Well, there's always tomorrow at the loft.ได้ เอาไว้คืนพรุ่งนี้ที่ดาดฟ้า Pret-a-Poor-J (2008)
He was living there with no electricity,เขาอยู่ในที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ There Might be Blood (2008)
Good work, people. She's coming up nicely. Normal electromagnetic surges.ดีมากทุกคน ค่อยๆขึ้นมาแล้ว สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มขึ้น Dead Space: Downfall (2008)
Can they get through?เครื่องผลิตไฟฟ้า หยุดการทำงาน มันจะเข้ามาได้มั้ย Dead Space: Downfall (2008)
Like a diamond in the skyเหมือนดั่งก้อนเพชรประดับท้องฟ้า Dead Space: Downfall (2008)
Like a diamond in the skyเหมือนดั่งก้อนเพชรประดับท้องฟ้า Dead Space: Downfall (2008)
She looks pretty good for someone on roofies.. เธอดูน่าจะดี สำหรับใครสักคนบนดาดฟ้า The Itch (2008)
The indicator is the increased electrical activity focused around the abnormality.ตัวชี้วัดคือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า ดูความผิดปกติไปรอบๆ The Itch (2008)
Cautery.เครื่องจี้ไฟฟ้า The Itch (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้า[n.] (fā) EN: sky ; heaven ; air   FR: ciel [m] ; cieux [mpl]
ฟ้า[adj.] (fā) EN: blue   FR: bleu
ฟ้าคะนอง[n.] (fākhanøng) EN: thunder ; thunderstorm   FR: orage [m]
ฟ้าดิน[n.] (fā-din) EN: Heaven and Earth   
ฟ้าถล่มดินทลาย[n. exp.] (fā thalom din thalāi) EN: landslide   
ฟ้าประดิษฐ์ [n. exp.] (fā pradit) EN: Ground-morning glory   
ฟ้าผ่า[n.] (fāphā) EN: thunderbolt ; stroke of lightning ; lightning discharge ; lightning   FR: foudre [f] ; coup de foudre [m] ; éclair [m]
ฟ้าผ่า[v.] (fāphā) EN: strike (of lightning) ; hit (of lightning)   FR: foudroyer ; la foudre tombe
ฟ้าร้อง[n.] (fārøng) EN: thunder   FR: tonnerre [m]
ฟ้าร้อง[v.] (fārøng) EN: thunder   FR: tonner ; il y a du tonnerre

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
wet cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโตรไลท์ที่เป็นของเหลว เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, dry cell
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
electrical short(n) ไฟฟ้าลัดวงจร
electrical shock(n) ไฟฟ้าดูด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
azure[N] ฟ้าเหมือนท้องฟ้า, Syn. sky blue color
daybreak[N] ฟ้าสาง, See also: รุ่งสาง, รุ่งอรุณ, เช้ามืด, Syn. cockcrow, dawn, morning, daybreak, break of the day, sunrise, Ant. dusk
lightning[N] สายฟ้า, See also: ฟ้าแลบ
thunder[N] ฟ้าร้อง
thunder[VI] ฟ้าร้อง
thunderbolt[N] ฟ้าผ่า, See also: อสุนีบาต, สายฟ้าแลบ
thunderclap[N] ฟ้าผ่า, See also: เสียงฟ้าผ่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abfarad(แอบแฟ' แรด) n. หน่วยความจุไฟฟ้าซึ่งเป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาทีและมีค่าเท่ากับ 109 farads
abhenry(แอบเฮน' รี) n. หน่วยการนำไฟฟ้าที่เป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาที และมีค่าเท่ากบ 10-9 henry (centimeter-gram-second unit)
abmho(แอบ' โบ) n., (pl. -mhos) หน่วยการนำไฟฟ้า (เซนติเมตร/กรัม/วินาที) ซึ่งมีค่าเท่า 109 mhos (เซนติเมตร/กรัม/วินาที)
abvolt(แอบโวลท') n. หน่วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเซนติเมตร-กรัม-วินาที มีค่าเท่ากับ 10-9 โวลท์
ac.(เอซี) abbr. ย่อมาจาก Alternating Current หมายถึง กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ Direct Current
acyanopsiaการที่ตาบอดสีฟ้า
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ,การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance,access)
afterdeck(อาฟ' เทอะเดคฺ, แอฟ-') n. ดาดฟ้าเรือข้างหลัง (abaft midship section)
airspace(แอร์' สเพส) n. น่านฟ้า, ปริมาณอากาศในห้องหรือช่องว่างใดช่องว่างหนึ่ง
all-terrain vehicleรถที่ใช้ได้กับทุกดินฟ้าอากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
aerie(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า
aery(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า
aether(n) ท้องฟ้าโปร่ง,อากาศธาตุ,เขตเหนือโลก
afterdeck(n) ดาดฟ้าท้ายเรือ
ampere(n) หน่วยวัดกำลังกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์
anode(n) ขั้วไฟฟ้าบวก
azure(n,adj) สีฟ้า
battery(n) กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า
blitz(n) การโจมตีแบบสายฟ้าแลบ
bougainvillaea(n) ต้นเฟื่องฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そら, sora] ฟ้า
落雷[らくらい, rakurai] (n) ฟ้าผ่า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明ける[あける, akeru] Thai: ฟ้าสาง English: to become daylight

German-Thai: Longdo Dictionary
aus(adj) ปิด (ใช้กับเครื่องไฟฟ้า)เช่น Das Licht ist aus. ไฟปิดอยู่
blitzschnell(adj) เร็วมาก เร็วดั่งสายฟ้าแลบ
Hagel(n) |der, nur Sg.| ลูกเห็บ(เม็ดน้ำแข็ง)ที่ตกลงมาจากฟ้า, See also: hageln vt.
Leitung(n) |die, pl. Leitungen| ท่อที่ใช้ส่งน้ำหรือแก้สเป็นต้น, การนำ, การแนะนำ, การเหนี่ยวนำทางด้านไฟฟ้า
Laterne(n) |die, pl. Laternen| โป๊ะไฟหรือโคมไฟ(เสาไฟฟ้า)ตามท้องถนน, See also: Related: die Lampe
himmlisch(adj adv) เกี่ยวกับท้องฟ้า, สวรรค์
Wolkenkratzer(n) |der, pl. Wolkenkratzer| ตึกระฟ้า
Supraleiter(n) |der, pl. Supraleiter| ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
Ladung(n) |die, pl. Ladungen| ประจุไฟฟ้า
Reihenschaltung(n) |die, pl. Reihenschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม, See also: A. Parallelschaltung,

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffage,-s(n) le, = เครื่องทำความร้อนในห้อง หรือ ในอาคาร เช่น chauffage au gaz =เครื่องทำความร้อนด้วยแก๊ส, chauffage au fioul = เครื่องทำความร้อนด้วยน้ำมัน, chauffage à l'électricité = เครื่องทำควมร้อนด้วยไฟฟ้า, See also: A. la climatisation,
bleu(adj) |f. -e| ที่มีสีฟ้า
turquoise(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเขียวอมฟ้า (สีของหินพลอยประเภทหนึ่ง)
foudre(n) la, = ฟ้าผ่า, อาการโกรธอย่างรุนแรง
ciel(n) |m| ท้องฟ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top