Search result for

ฟ่องฟู

(3 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟ่องฟู-, *ฟ่องฟู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟ่องฟู[V] progress, See also: became better, develop, Syn. ฟู่ฟ่อง, เจริญ, ก้าวหน้า, งอกงาม, Example: ่เขาสองคนกลับปล่อยให้ความรักฟ่องฟูงอกงามขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่สนใจใคร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟ่องฟูก. ฟูฟ่อง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ่องฟู[v.] (føngfū) EN: progress ; became better ; develop   FR: progresser

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ฟ่องฟู

 


  

  ฟ่องฟู
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top