Search result for

ฟ่อง

(32 entries)
(0.0429 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟ่อง-, *ฟ่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟ่อง[V] float, See also: float freely, rise highly, Syn. ลอยฟ่อง, Example: น้ำในคลองแสนแสบมีฟองขาวลอยฟ่องเต็มไปหมด, Thai definition: ลอยสูง, ลอยเด่น, ลอยอยู่ตามลำพัง
ฟ่องฟู[V] progress, See also: became better, develop, Syn. ฟู่ฟ่อง, เจริญ, ก้าวหน้า, งอกงาม, Example: ่เขาสองคนกลับปล่อยให้ความรักฟ่องฟูงอกงามขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่สนใจใคร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟ่องว. อาการที่ลอยสูง เด่น หรืออยู่ตามลำพัง, มักใช้เข้าคู่กับคำ ลอย เป็น ลอยฟ่อง, เช่น หมาตายลอยฟ่อง ลูกโป่งลอยฟ่องอยู่บนท้องฟ้า.
ฟ้องก. กล่าวหาหรือกล่าวโทษต่อผู้ใหญ่หรือต่อศาล เช่น ฟ้องครู ฟ้องศาล, แสดงให้รู้ เช่น มีหลักฐานฟ้องอยู่ในตัว
ฟ้องโดยปริยายหมายความว่า ขัดกัน, ไม่ตรงกัน, เช่น ข้อความข้างต้นกับข้างปลายฟ้องกันเอง.
ฟ้องน. คำฟ้อง.
ฟ้องกลับก. ฟ้องให้โจทก์กลับตกเป็นจำเลยในคดีอาญาด้วยเรื่องที่โจทก์ฟ้องมาก่อน เช่น ฟ้องกลับว่าฟ้องเท็จหรือเบิกความเท็จ.
ฟ้องตัวเองก. แสดงความผิดของตนออกมาให้ผู้อื่นรู้โดยไม่ได้ตั้งใจ, แสดงความเท็จออกมาให้ปรากฏ.
ฟ่องฟูก. ฟูฟ่อง.
ฟ้องร้องก. กล่าวโทษ, กล่าวหา.
ฟ้องแย้งก. การที่จำเลยฟ้องโจทก์มาในคำให้การในเรื่องที่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมของโจทก์.
ฟ้องแย้งน. คำฟ้องแย้ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You think we're looking at a lawsuit?คุณคิดว่าเขาจะฟ่องเรามั้ย Here Comes the Flood (2008)
Where are you you spongy yellow delicious bastards?แกอยู่ไหนขนมปังฟูฟ่องสีเหลืองงสุดแสนจะอร่อย? Zombieland (2009)
I wouldn't miss you in something pink and poofy. i'm serious. i know you've been avoiding my friends,ฉันจำได้เธอในสีชมพูและฟู่ฟ่อง ฉันเครียดนะ ฉันรู้เธอเลี่ยงจะพบเพื่อนฉัน Rufus Getting Married (2009)
He'd throw a stick of dynamite in the water and watch the fish float to the top.เขาปาระเบิดลงไปในน้ำ และเฝ้ารอดูให้ปลา ลอยฟ่องมาบนน้ำ Queen Sacrifice (2010)
I am surrounded by a beautiful bubble of loving energy.ฉันอยู่ท่ามกลางฟองฟูฟ่องอันสวยงาม ของมหัศจรรย์แห่งรัก Watch While I Revise the World (2011)
It's this suit, it's very poofy.มันเป็นชุด ชุดที่ฟูฟ่อง Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
We're emancipating, and you said you were in.เรากำลังช่วยกันฟ่องศาลเยาวชนและครอบครัว และคุณก็บอกว่าคุณร่วมด้วย Break Point (2012)
Mutton yesterday, mutton today and, blimey, if it don't look like mutton again tomorrow.มีแต่หนังกับกระดูกยังไม่พอ ดันติดฟันข้าแคะไม่ออก ทำดีมาก ลอยฟ่องเลย The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Tonight Imagine me gown and all♪ Tonight Imagine me gown and all คืนนี้ข้าฝันเดินไปอย่างฟูฟ่อง Frozen (2013)
I'm cooler than a pack of peppermints and I haven't been this excited since I can't remember whenฉันคูลและชิลล์เหนือเม็ดอมรสมิ้นท์ นานแค่ไหนที่ใจฟูฟ่องแทบโบยบิน นึกไม่ออกว่าเมื่อไหร่ Trolls (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ่อง[adv.] (føng) EN: highly ; freely   FR: à la dérive
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge   FR: accuser ; porter plainte
ฟ้องกลับ[v. exp.] (føng klap) EN: countercharge ; turn the tables   
ฟ้องคดี[v. exp.] (føng khadī) EN: sue ; sue in a court of justice ; raise an action against   FR: ester en justice
ฟ้องคดีแพ่ง[v. exp.] (føng khadī phaeng ) EN: file a civil action   
ฟ้องฐานหมิ่นประมาท[v. exp.] (føng thān minpramāt) EN: bring an action for defamation   
ฟ้องต่อศาล[v. exp.] (føng tø sān) EN: go to court ; bring an action   
ฟ้องพินัยกรรม[v. exp.] (føng phinaikam) EN: challenge a will   
ฟ่องฟู[v.] (føngfū) EN: progress ; became better ; develop   FR: progresser
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute   FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top