Search result for

ฟอน

(31 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟอน-, *ฟอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟอน[ADJ] ablaze, Example: เธอมองไปยังกองฟอนด้วยความอาลัยรักอย่างสุดซึ้ง, Thai definition: ที่ไหม้เป็นจุรณ, ที่ไหม้เป็นขี้เถ้า
ฟอน[V] gnaw, See also: bite out, Syn. บ่อน, ฟอนเฟะ, Example: เนื้อหนังฟอนเฟะแทบไม่มีเค้าเดิมหลงเหลืออยู่เลย, Thai definition: กินข้างใน, พลอนทั่ว
ฟอนเฟะ[V] become rotten, See also: decompose, spoil, putrefy, decay, Syn. เน่า, เละ, เน่าเละ, Example: แมลงไชผลไม้จนเน่าฟอนเฟะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟอนก. บ่อน, กินพรุนข้างใน, พลอนทั่ว, เช่น หนอนฟอนชมพู่
ฟอนค้นหา เช่น ฟอนจนทั่ว ฟอนหาของสกปรกกิน.
ฟอนว. ย่อยยับ, แหลก, เช่น ฟันฟอน คือ ฟันให้ยับย่อย ฟันให้แหลก
ฟอนที่ไหม้เป็นจุรณ, ที่ไหม้เป็นขี้เถ้า, เช่น กองฟอน.
ฟอนเฟะว. เละเทะ, เป็นที่น่ารังเกียจ, เช่น มีความประพฤติฟอนเฟะ สังคมฟอนเฟะ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fauna ฟอนา, พรรณสัตว์ประจำถิ่น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You never said you knew Johnny Fontane!คุณไม่เคยบอกว่าคุณจะรู้ว่าจอห์นนี่ฟอนThe Godfather (1972)
I was sent by a friend of Johnny Fontane.ฉันถูกส่งมาจากเพื่อนคนหนึ่งของจอห์นนี่ฟอน The Godfather (1972)
Johnny Fontane will never get that movie!จอห์นนี่ฟอนจะไม่ได้รับหนังที่! The Godfather (1972)
You don't understand. Johnny Fontane never gets that movie.คุณไม่เข้าใจ จอห์นนี่ฟอนไม่เคยได้รับหนังที่ The Godfather (1972)
Johnny Fontane ruined one of Woltz International's most valuable protГ©gГ©s.칹͹˹prot The Godfather (1972)
Then Johnny Fontane comes along with his olive oil voice and Guinea charm.จากนั้นจอห์นนี่ฟอนมาพร้อมกับเสียงของเขาน้ำมันมะกอกและเสน่ห์นิวกินี The Godfather (1972)
-Jerry, this is Mr, Fernando Ponce.นี่คุณเฟอนานโด้ พอนเซค่ะ Oh, God! (1977)
Bow to the queen of slime, the queen of filth, the queen of putrescence!คำนับให้ราชินีผู้โสโครก ราชินีผู้โสมม ราชินีผู้ฟอนเฟะ The Princess Bride (1987)
Henry Fonda?เฮนรี่ ฟอนด้า ? Cinema Paradiso (1988)
She'll give two aids charity concerts at the Fontainebleau Hilton.เพื่อแสดงคอนเสิร์ตต้านเอดส์ 2 รอบที่ ฟอนเท่นบลูว์ ฮิลตัน The Bodyguard (1992)
Take this to the house of your master's patron, Pieter van Ruijven.(สวดภาษาลาติน) เอานี่ไปให้ที่บ้านปีเตอร์ ฟอน ไรเว่น Girl with a Pearl Earring (2003)
She had only worked there a few months before Master Van Ruijven brought her over to be painted.หล่อนทำงานที่นั่นไม่กี่เดือน จากนั้นท่านฟอน ไรเว่นก็เอาหล่อนไปเป็นแบบวาด Girl with a Pearl Earring (2003)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiphon(แอน' ทิฟอน) n. เพลงหรือโคลงกลอนที่ร้องตอบ, เพลงสวด หรือโคลงสรรเสริญที่ร้องตอบโต้ลับกัน, โคลงกลอนนำหรือส่งท้าย (chant)
au fond(โอฟอน') n.,German ที่กัน, ที่ฐาน, ความจริงนั้น
chiffon(ชิฟ'ฟอน) n.,adj. สิ่งทอบาง
euphonic(al) (ยูฟอน'นิเคิล) adj. เกี่ยวกับความไพเราะรื่นหู ที่เกิดขึ้นจากเสียง., Syn. euphonious
faun(ฟอน) n. เทวดารูปคนแต่มีหู-เขา-หางและขาหลังคล้ายแพะ
fawn(ฟอน) n. ลูกกวาง (โดยเฉพาะที่ยังไม่หย่านม) ,สีเหลืองอมน้ำตาล. vi. (กวาง) ให้กำเนิดลูก. vt. ประจบ,กระดิกหางและแสดงความชอบหรือขอความสงสาร., See also: fawner n. fawningly adv. fawningness n.
fond(ฟอนดฺ) adj. ชอบ,รัก,ติดอกติดใจ,โง่,งมงาย. v. เอาอกเอาใจ,รัก,ชอบ,ทำให้โง่., Syn. affectionate,-A. averse
fondle(ฟอน'เดิล) {fondled,fondling,fondles} vt. ลูบไล้ด้วยความรัก,จบด้วยความรัก,กอด. vi. แสดงความชอบหรือความรัก (โดยกริยา คำพูด หรือการกอด) . -fondler n., See also: fondlingly adv.
fondly(ฟอน'ลี) adv. อย่างรักใคร่,ด้วยความชอบ,อย่างงมงาย
fondness(ฟอน'นิส) n. ความชอบ,ความรัก,ความงมงาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top