Search result for

พ่าย

(47 entries)
(0.0521 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พ่าย-, *พ่าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่าย[V] lose, See also: fail, Syn. แพ้, ปราชัย, พ่ายแพ้, Ant. ชนะ, Example: ทีมฝรั่งเศสเข้ารอบรองสุดท้าย ก่อนจะพ่ายทีมอินทรีเหล็กไปในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่เม็กซิโก, Thai definition: สู้ไม่ได้, ทนไม่ได้
พ่ายแพ้[V] lose, See also: fail, Syn. แพ้, พ่าย, ปราชัย, Ant. ชนะ, Example: ในที่สุดเขาก็ต้องพ่ายแพ้ต่อกระแสกดดันจากพวกชาตินิยม, Thai definition: สู้ไม่ได้, ทนไม่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พ่ายก. หนีไป, แพ้.
จอดพ่ายแพ้, ไม่มีทางสู้, ตาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A good soldier never admits defeat, even when it's staring you in the face.ทหารที่ดีต้องไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ แม้มันจะมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็เถอะ Dead Space: Downfall (2008)
After suffering a series of disastrous defeats at the hands of General Grievous, the Republic's foothold in the Outer Rim is in jeopardy.หลังจากความพ่ายแพ้ยับเยินอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำมือของนายพลกรีวัส ฐานที่มั่นของสาธารณรัฐบริเวณขอบนอก กำลังตกอยู่ในอันตราย Downfall of a Droid (2008)
As my lord said, "To lose is to be disgraced."อย่างที่พระองค์เคยตรัส "ความพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่น่าอับอาย" Valiant (2008)
This is your home. If you want to fight to defend it, that's your choice.เพราะมันมาเพื่อฆ่าอย่างเดียว มันถึงไม่เคยพ่ายแพ้เรา The Moment of Truth (2008)
We are here to honor those who fought and vanquished- the evil Majin Buu!พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต่อสู้และนำความพ่ายแพ้แก่ จอมมารบู Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Your recent defeats at their hands have shaken my faith in your ability to lead the droid army.ความพ่ายแพ้ของเจ้า ต่อน้ำมือพวกมัน ได้สั่นคลอนศรัทธาของข้า ถึงความสามารถของเจ้า ที่จะนำกองทัพดรอยด์ Lair of Grievous (2008)
The natural weakness of minds easily seduced and swayed by loveความอ่อนไหวของจิตใจมนุษย์ พ่ายเสน่ห์และความน่าหลงใหลในรัก Portrait of a Beauty (2008)
I destroyed it with my lustหม่อมฉันพ่ายต่อราคะในจิตใจ Portrait of a Beauty (2008)
After the Black Shadows were slaughtered on their way to the shrine,หลังจากที่หน่วยเงาดำได้พ่ายแพ้ระหว่างทางไปที่สถานที่บูชา The Kingdom of the Winds (2008)
It was a revelation from the sorceress living during the former king's rule, so wouldn't this be the reason he was able to defeat King Daeso... and become the leading force in the northern lands?มันเป็นความลับ ของกษัตริย์องค์ก่อนๆ ดังนั้น นั่นไม่ใช่เหตุผลที่กษัตริย์แดโซจะพ่ายแพ้ และกลายกองทัพชั้นนำ\ ในดินแดนทางเหนือ The Kingdom of the Winds (2008)
The casino is a place of victory and defeats.คาสิโน เป็นสถานที่แห่งชัยชนะและความพ่ายแพ้ Episode #1.5 (2008)
Most of them were conquered soldiers.ส่วนใหญ่เป็นทหารที่พ่ายศึก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พ่าย[v.] (phāi) EN: lose ; fail   FR: être vaincu ; succomber
พ่ายแพ้[v.] (phāiphaē) EN: lose ; fail ; be defeated ; suffer defeat ; rout   FR: être vaincu ; succomber

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beaten[ADJ] ถูกโจมตี, See also: พ่ายแพ้
cut to pieces[PHRV] ทำลาย, See also: พ่ายแพ้, Syn. cut to shreds
cut to shreds[PHRV] ทำลาย, See also: พ่ายแพ้, Syn. cut to pieces
get left[PHRV] พ่ายแพ้
get of[PHRV] พ่ายแพ้, See also: จัดการ (กับความยุ่งยาก)
go down to[PHRV] พ่ายแพ้ต่อ, See also: ถูกทำลายด้วยด้วย, Syn. go down, go down with
go down[PHRV] พ่ายแพ้, See also: โดนทำลาย, Syn. go down
go to the wall[IDM] พ่ายแพ้ (ในการแข่งขัน), See also: ล้มเหลว
lose by[PHRV] พ่ายแพ้, See also: สูญเสีย, Syn. gain by
lose out[PHRV] พ่ายแพ้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armada(อาร์มา'ดะ) n. กองเรือรบใหญ่, Armada กองเรือรบสเปญที่พ่ายแพ้อังกฤษในปี ค.ศ.1588
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
beaten(บีท'เทิน) adj. ถูกโจมตี,พ่ายแพ้,เก่า,ถูกเหยียบจนเรียบ,หมดเรี่ยวแรง,เป็นผงหรือที่ตีแล้ว, Syn. defeated ###A. optimistic
confusion(คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่ชัด,ความงงงวย,การให้ยุ่งหรือสับสน,ความพ่ายแพ้,ความเสื่อมสลาย, Syn. puzzlement,disorder
crash(แคร?) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะโครม,มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง,มีเสียงกระทบหรือชนกัน,พุ่งชน,พัง,ล้มเหลว,พ่ายแพ้,ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) ,การตกของเครื่องบิน,ความล้มเหลว,ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้,ชนะ,ทำให้เสีย,ยกเลิก,ลบล้าง,กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้,การได้ชัยชนะ,ความพ่ายแพ้,ความล้มเหลว, Syn. failure
discomfit(ดิสคัม'ฟิท) vt.,n. (การ) ทำให้พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., See also: discomfiter n. ดูdiscomfit, Syn. frustrate
discomfiture(ดิสคัม'ฟิเชอะ) n. ความพ่ายแพ้สงคราม,ความลำบากใจ,ความกระอักกระอวน,ความสับสน
jolt(โจลทฺ) {jolted,jolting,jolts} vt.,vi.,n. (การ) กระทุ้ง,กระแทก,เขย่า,ทำให้สั่นไหว,ทำให้ส่าย,ต่อยจนมึน,ทำให้งงงวย,บุกรุก,ทำให้วุ่นวาย,สิ่งที่ทำให้เกิดการสั่นไหว,ความพ่ายแพ้อย่างกะทันหัน,การปฏิเสธอย่างกะทันหัน., See also: jolter n. ดูjolt joltingl
lost causen. ต้นเหตุหรือความที่พ่ายแพ้

English-Thai: Nontri Dictionary
discomfit(vt) ชนะ,ทำให้พ่ายแพ้,รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระอักกระอ่วนใจ
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
rout(n) การหนีกระเซอะกระเซิง,การแตกพ่าย
rout(vt) ทำให้แตกพ่าย,ทำให้ถอยหนี,ทำให้กระเซอะกระเซิง
setback(n) ความล้มเหลว,การถอยหลัง,ความพ่ายแพ้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
敗者[はいしゃ, haisha] (adv) พ่ายแพ้
コテンパン[こてんぱん, kotenpan] (colloq ) พ่ายแพ้อย่างหมดรูป
惨敗[ざんぱい, zanpai] (n vt ) พ่ายแพ้อย่างน่าอับอาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
敗れる[やぶれる, yabureru] Thai: พ่ายแพ้ English: to be defeated

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top