Search result for

พ่อแม่

(42 entries)
(0.0506 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พ่อแม่-, *พ่อแม่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อแม่[N] parents, Syn. บิดามารดา, Example: พ่อแม่มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาของลูก, Count unit: คน, Thai definition: ชายหญิงผู้ให้กำเนิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Mom. Dad.- พ่อแม่ Spring Cleaning (2011)
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish the first week.แต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
To hell with all you sheriffs and deputies and all who gave birth to you!เอามันลงนรกไปพร้อมกับมือกฎหมายอย่างพวกแก แล้วก็พ่อแม่พวกแกด้วย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Do you you have parents Blondie?นายมี... ...มีพ่อแม่ไหม หัวทอง? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
What about our parents?พ่อแม่เป็นไงบ้าง? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Hello, Dad, Mum's been looking all over the shop for you.สวัสดีพ่อแม่ได้รับการมอง ทั่วร้านสำหรับคุณ กลับ! How I Won the War (1967)
Go back to New Hampshire, and I'll call you at your parents' house.กลับไปที่มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์และฉันจะโทรห​​าคุณที่บ้านพ่อแม่ของคุณ The Godfather (1972)
Well, back in '56 my folks and I were part of this long wagon train moving West.ย้อนไปปี 1856 โน่นแน่ะ... ...พ่อแม่ฉันมากับคาราวาน อันยาวเฟื้อย... ...มุ่งหน้าตะวันตก Blazing Saddles (1974)
All right, here we go. Hold your ears, folks!เอาละนะ อุดหูไว้ พ่อแม่พี่น้อง Blazing Saddles (1974)
Yeah. After Mom and Dad's funeral he had nightmares for weeks.ใช่ นับจากงานศพของพ่อแม่ อาทิตย์นี้เขาเจอฝันร้ายมามากพอแล้ว Phantasm (1979)
Mother, father.พ่อแม่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
They killed my family!พวกมันฆ่าพ่อแม่ผม Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พ่อแม่[n.] (phømaē) EN: parents ; father and mother   FR: parents [mpl] ; père et mère [mpl] ; vieux (fam.) [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
godparent[N] พ่อแม่อุปถัมภ์, Syn. godfather, godmother
parent[N] พ่อแม่, See also: ผู้ปกครอง, ผู้ดูแล, Syn. progenitor, begetter
parents[N] พ่อแม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baby-sit(เบ'บิซิท) {baby-sat,baby-sitting,baby-sits} vt. ช่วยดูแลเด็ก (ขณะที่พ่อแม่ไม่อยู่), See also: baby-sitter n. ดูbaby-sit
changeling(เชนจ'ลิง) n. เด็กถูกสับเปลี่ยน,คนทรยศ,คนโง่,เด็กหลงจากพ่อแม่
cousin(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติห่าง ๆ ,บุคคลที่เกี่ยวพันกัน (โดยมีลักษณะธรรมชาติภาษา แหล่งกำเนิด) ที่คล้ายกัน -Conf. (a first cousin ลูกพี่ลูกน้อง (ทางพ่อและแม่)) -Conf. (a second cousin ลูกของลุงป้าน้าอา (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อแม่)), See also: c
filial(ฟิล'เลียล) adj. (เกี่ยวกับ) บุตรหรือธิดา,ความสัมพันธ์บุตรกับพ่อแม่,พันธุกรรม,รุ่นลูกรุ่นหลาน., See also: filially adv. filialness n.
folk(โฟล์ค) n. ประชาชน,ชาวบ้าน,คนทั่วไป,ญาติสมาชิกของครอบครัว,พ่อแม่. adj. เกี่ยวกับชาวบ้าน หรือสามัญชน. ซึ่งกำเนิดในหมู่สามัญชน., See also: folkish adj. folkishness n., Syn. persons,people
godchild(กอด'ไชดฺ) n. ลูกของพ่อแม่อุปถัมภ์ -pl. godchildren
goddaughtern. ลูกผู้หญิงของพ่อแม่อุปถัมภ์
inbreed(อิน' บรีด) vt. ผสมพันธุ์ด้วยเชื้อสายที่ใกล้ชิด, ผสมพันธุ์จากพ่อแม่ที่มีเชื้อสายโลหิตเดียวกัน, See also: inbreeding n., Syn. breed
mother tonguen. ภาษาที่พูดมาตั้งแต่เด็ก,ภาษาของพ่อแม่
parenthood(แพ'เรินฮูด) n. ความเป็นพ่อแม่

English-Thai: Nontri Dictionary
folks(n) ญาติพี่น้อง,สมาชิกในครอบครัว,พ่อแม่พี่น้อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
matrimonial (n vi vt modal ver) พ่อแม่ของฉันได้แต่งานในปี 1979

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おや, oya] (n) พ่อแม่

German-Thai: Longdo Dictionary
jedoch(Konj.) แต่ (เป็นคำที่ไพเราะกว่า aber มักใช้ในภาษาเขียน ใช้บ่งสิ่งที่ขัดแย้งกัน) เช่น Er wollte seine Eltern besuchen, tat jedoch nicht. เขาอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ก็ไม่ได้ทำ, See also: S. aber, doch
Eltern(n) |pl.| พ่อแม่
wohnen(vi) |wohnte, hat gewohnt| อยู่ อาศัย เช่น Ich habe immer bei meinen Eltern gewohnt. ฉันอยู่กับพ่อแม่เสมอ, See also: bleiben
Gelegenheit(n) |die, pl. Gelegenheiten| โอกาส, ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น Ich habe bisher keine Gelegenheit, meine Eltern zu besuchen. ถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen
unterstützen(vt) |unterstützte, hat unterstützt| สนับสนุน, ช่วยเหลือโดยให้สิ่งของ เช่น Meine Eltern haben mich finanziell während meines Studium unterstützt. พ่อแม่ของผมช่วยผมด้านการเงินช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย, See also: Related: helfen
Schatz(n slang) |der, pl. Schätze| ที่รัก (เป็นภาษาพูดสำหรับคู่รักหรือพ่อแม่กับลูก) เช่น Bist du schon zurück, mein Schatz? เธอกลับมาแล้วหรือจ๊ะ ที่รักจ๋า
scheiden(vi) |scheidet, schied, hat/ist geschieden| แยกทาง, ทอดทิ้ง, หย่าร้าง เช่น Meine Eltern sind geschieden. = Meine Eltern haben sich scheiden lassen. พ่อแม่ของฉันหย่ากัน
betrügen(vt) |betrügt, betrog, hat betrogen, jmdn. um etw.| หลอกลวง, โกหก, ปลิ้นปล้อน เช่น Andy hat seine Eltern um ihr Geld betrogen. แอนดี้หลอกลวงเอาเงินมาจากพ่อแม่ของเขา
elterlich(adj) เกี่ยวกับพ่อหรือแม่, ของพ่อแม่ เช่น Die Beziehung zwischen Mutter und Vater kann als elterlich-partnerschaftliches Teilsystem betrachtet werden., Darum verließ ich mein elterlich Haus und das traute Geburtsland? Darum entsagt' ich der Liebe des trefflichsten Mädchens, des Vaters Treulicher Führung?

French-Thai: Longdo Dictionary
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา regarder|

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top