Search result for

พุ่ม

(70 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พุ่ม-, *พุ่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่ม[N] bush, Syn. พุ่มไม้, Example: ฉันเห็นตัวเหลืองๆ ลายเป็นจุดๆ โจนพรวดออกมาจากพุ่มรกข้างบ้าน, Count unit: พุ่ม, Thai definition: ลักษณะกิ่งก้านของต้นไม้ที่รวมกันเป็นรูปอย่างรูปพนมมือหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเช่นนั้น
พุ่มพวง[N] woman, Example: ฉันรักเธอ โอ้แม่พุ่มพวงของฉัน, Thai definition: หญิงสาว, ผู้หญิง
พุ่มไม้[N] bush, See also: shrubbery, shrub, grove, Syn. พุ่ม, Example: ฉันชอบพุ่มไม้ที่สวนนี้จังเลย มันดูสะอาดตาและเรียบร้อยดี, Count unit: พุ่ม, Thai definition: ต้นไม้ที่มีลักษณะกิ่งก้านเหมือนรูปพนมมือ คือป่องตรงกลาง มียอดแหลมหรือค่อนข้างแหลม
พุ่มม่าย[ADJ] still being a widow, Example: เขารักผู้หญิงพุ่มม่ายแถมมีเรือพ่วงวัยน่ารักอีกสอง, Thai definition: ที่ยังเป็นม่ายอยู่
พุ่มดอกไม้[N] flowers arranged in lotus-shape, Example: ประตูหน้างานมีพุ่มดอกไม้จัดไว้หลากหลายสี, Count unit: พุ่ม, Thai definition: ดอกไม้ที่จัดให้เป็นพุ่ม
พุ่มข้าวบิณฑ์[N] name of decorative design, Example: พระอุโบสถวัดราชบรรทมเป็นลายกนกขมวดเป็นก้นหอย ตรงกลางเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ซ้อนเป็นชั้น, Thai definition: ชื่อลายอย่างหนึ่งรูปเหมือนพุ่มข้าวบิณฑ์
พุ่มข้าวบิณฑ์[N] funnel - like float filled with rice used as offerings, Thai definition: ข้าวสุกที่บรรจุในกรวยใส่ไว้ในพุ่มดอกไม้ ใช้ในการเซ่นบูชา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พุ่มน. ลักษณะกิ่งก้านของต้นไม้ที่รวมกัน มีทรงเกือบกลมยอดนูนคล้ายกระพุ่มมือ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ต้นมะขามแตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม พุ่มต้นเข็ม, ชื่อดอกไม้ไฟอย่างหนึ่ง ใช้ดอกไม้เทียนเสียบซี่ไม้เป็นชั้น ๆ กลางพองเป็นรูปพุ่ม.
พุ่มกัณฑ์เทศน์น. ดอกไม้ที่จัดเป็นพุ่มบนพาน ตะลุ่ม หรือ โตก มีเทียนขี้ผึ้งซึ่งติดเงินเหรียญโดยรอบตั้งอยู่ตรงกลาง ปัจจุบันมักใช้ก้านธูปคีบธนบัตรปักไว้ที่ต้นเทียน.
พุ่มข้าวบิณฑ์ดู พุ่มทรงข้าวบิณฑ์.
พุ่มดอกไม้น. ดอกไม้ที่จัดบนพานให้มีลักษณะเป็นพุ่มยอดแหลม สำหรับบูชาพระเป็นต้น นิยมใช้ดอกไม้สด เช่น ดอกบานไม่รู้โรย ดอกผกากรอง.
พุ่มทรงข้าวบิณฑ์น. เครื่องบูชาทำด้วยข้าวบิณฑ์ ตั้งบนภาชนะเช่นพาน, เรียกรูปทรงที่มีลักษณะเช่นนั้น ว่า ทรงข้าวบิณฑ์ หรือ พุ่มข้าวบิณฑ์
พุ่มทรงข้าวบิณฑ์เรียกลายไทยแบบหนึ่งผูกเขียนในรูปทรงเช่นนั้น ว่า ลายทรงข้าวบิณฑ์ หรือ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์.
พุ่มพวงน. หญิงสาว.
พุ่มม่ายว. ยังเป็นม่ายอยู่.
พุ่มเทียนน. พุ่มดอกไม้ถวายพระ ใช้เทียนไขหรือเทียนขี้ผึ้งหล่อเป็นดอกไม้ชนิดต่าง ๆ มีดอกมะลิเป็นต้น ติดแป้งเปียกตามลวดลายที่โครงกระดาษรูปพุ่มแทนดอกไม้สด.
พุ่มไม้น. กลุ่มต้นไม้เล็ก ๆ ที่ขึ้นเป็นซุ้มเป็นเซิง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bushพุ่มไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The trees and hedges around the crop fields are unharmed.ต้นไม้เเละพุ่มไม้ไม้ได้รับผลกระทบเลย The Labyrinth of Gedref (2008)
Unfortunately, you can't eat trees and hedges.น่าเสียดายที่เราไม่สามารถกินต้นไม้และพุ่มไม้ได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
He'll send a party into the trees just before dawn.เราจะนำคนบางส่วน ไปแอบในพุ่มไม้ก่อนรุ่งสาง Outlander (2008)
We are completely hidden by this bush.พุ่มไม้นี่บังเรามิด The Love Guru (2008)
You must've run through the woods.เธอคงเดินเฉี่ยวไปตามสวน พุ่มไม้ Death Note: L Change the World (2008)
Trees can communicate with bushes, bushes with grass and everything in between.ต้นไม้สามารถสื่อสารกับพุ่มไม้ พ่มไม้กับหญ้า แล้วก็ทุกๆ ประเภท The Happening (2008)
Oh, for the love of Pete! Go on into the bushes and do your business.เหลือเกินจริงๆ ไปที่พุ่มไม้ รีบทำธุระให้เสร็จ Up (2009)
And the first thing I realized when I got to the subway with my groceries, a bag of cat litter, a bottle of olive oil I absolutely could not live without, and a huge bunch of branches was that the branches were probably not a good idea.และอย่างแรกที่ฉันคิดได้เวลาฉันถึงสถานีรถไฟใต้ดิน ด้วยของมากมาย ถุงของถาดรองอึแมว ขวดน้ำมันมะกอก ฉันคงไม่สามารถ อยู่ได้โดยไม่มีมัน และพุ่มไม้ขนาดใหญ่ Julie & Julia (2009)
There has to be a new generation that takes over from here.ถ้าพวกนั้นซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ The Cove (2009)
Suddenly, we heard noise in a bush.ทันใดนั้นเราได้ยินเสียงดังในพุ่มไม้ Dogtooth (2009)
He's a big boy. He can use the bushes.เขาโตแล้วหน่า ฉี่แถวพุ่มไม้ก็ได้ If It's Only in Your Head (2009)
Where's the tumbleweeds? Whe's the saloons?พุ่มหญ้าแห้งอยู่ไหน ร้านเหล้าล่ะ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พุ่ม[n.] (phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery   FR: buisson [m] ; taillis [m] ; arbrisseau [m] ; arbuste [m] ; massif d'arbustes [m]
พุ่ม[n.] (phum) EN: floral cone-shaped offering ; waxen cone-shaped offering   
พุ่มพวง[n. exp.] (phum phūang) EN: beautiful girl   FR: joli brin de fille [m]
พุ่มพวง[adj.] (phum phūang) EN: pretty and plump   
พุ่มม่าย[n.] (phummāi) EN: widowhood   FR: veuvage [m]
พุ่มเทียน[n.] (phum thīen) EN: cone-shaped candle ; lotus-bud-shaped wax flower offering   
พุ่มไม้[n.] (phum māi) EN: shrubbery ; bush ; shrub ; thicket ; brushwood   FR: massif d'arbustes [m] ; buisson [m] ; fourré [m] ; branchages [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blackthorn[N] พุ่มไม้มีหนาม
brake[N] ป่าละเมาะ, See also: พุ่มไม้, ต้นเฟิร์น
bramble[N] พุ่มไม้มีหนาม
bramble[N] พุ่มไม้ป่ามีหนาม
briar[N] พุ่มไม้มีหนามเช่น กุหลาบป่า, Syn. brier
brier[N] พุ่มไม้มีหนามเช่น กุหลาบป่า
bush[N] พุ่มไม้, Syn. shrub
gorse[N] พุ่มไม้ที่มีใบบางและดอกเล็กๆ สีเหลือง, Syn. furze
scrub[N] พุ่มไม้, See also: ต้นไม้เล็กๆ
shaw[N] พุ่มไม้เตี้ย, See also: ต้นไม้เล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afro(แอฟ' โร) adj. เกี่ยวกับ Afro-Americans. -n. ทรงผมนิโกรที่ทำให้หยักเป็นพุ่มไม้พุ่มหนึ่ง (of Afro-American)
arboriculture(อาร์บอระคัล'เชอะ) n.การปลูกต้นไม้และพุ่มไม้. -arboriculturist n.
boscage(บอส'คิจ) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
boskage(บอส'คิจ) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
bosquet(บอส'คิท) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะขนาดเล็ก
brier(ไบร'เออร์) n. ต้นไม้ที่มีหนามมาก,พุ่มไม้ที่มีหนาม, See also: briery adj. ดูbrier
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
brushwoodn. กิ่งไม้ที่ถูกตัดออก,พุ่มไม้หนา,ป่าละเมาะ
bush(บู?ช {bushed,bushing,bushes} n. พุ่มไม้,ต้นไม้เตี้ย vi. เป็นพุ่ม vt. ปกคลุมด้วยพุ่มไม้
bushy(บุ?ช'ชี?) adj. คล้ายพุ่มไม้,เต็มไปด้วยพุ่มไม้,เป็นป่าละเมาะ, See also: bushiness n. ดูbushy

English-Thai: Nontri Dictionary
brake(n) ห้ามล้อรถ,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
bramble(n) พันธุ์ไม้มีหนาม,พุ่มไม้
brush(n) แปรง,พู่กัน,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
brushwood(n) ป่าละเมาะ,พุ่มไม้
bush(n) พุ่มไม้,ดงไม้,ป่า,ปลอก,เครื่องรองแกน
hedge(n) รั้ว,แนวพุ่มไม้,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,ขอบแดน
shag(n) ขนปุย,ขนดก,ผมกระเซิง,พุ่มไม้
shrub(n) ต้นไม้เตี้ยๆ,พุ่มไม้
shrubby(adj) เต็มไปด้วยต้นไม้เตี้ยๆ,เป็นพุ่ม
thicket(n) กอไม้,พงไม้,พุ่มไม้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
やぶ[yabu] (n) พุ่มไม้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top