Search result for

พี่เลี้ยง

(44 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พี่เลี้ยง-, *พี่เลี้ยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พี่เลี้ยง[N] nurse, See also: nursemaid, governess, nanny, Syn. คนเลี้ยงเด็ก, คนดูแลเด็ก, Example: แม่ต้องจ้างพี่เลี้ยงใหม่ เพราะคนเดิมขอกลับบ้านไปทำนาที่บ้านเกิดแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่ระวังรักษาเลี้ยงดู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พี่เลี้ยงน. ผู้มีหน้าที่เลี้ยงดูเด็ก
พี่เลี้ยงผู้ทำหน้าที่ดูแล ให้คำปรึกษา หรือช่วยเหลือเป็นต้น เช่น พี่เลี้ยงนักมวย พี่เลี้ยงผู้เข้าประกวด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Babysittersพี่เลี้ยงเด็ก [TU Subject Heading]
Chaperonsพี่เลี้ยง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't be like a babysitter by humoring them and coaxing them.อย่าไปทำเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่คอยปลอบโยนและตามใจพวกเขา Beethoven Virus (2008)
Are you going to be a nanny or a professional trumpeter?ว่านายอยากเป็นพี่เลี้ยงเด็ก\ หรือเป็นนักเป่าทรัมเป็ตมืออาชีพ? Beethoven Virus (2008)
What are we, babysitters?เห็นเราเป็นพี่เลี้ยงเด็กหรือไง Baby and I (2008)
So my daughter goes over to babysit sometimes.ลูกสาวชั้นเลยต้องไป ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเลี้ยงเด็กน่ะค่ะ Baby and I (2008)
No, I'm just babysitting.เปล่า, หนูเป็นพี่เลี้ยงเด็กค่ะ Baby and I (2008)
Reduced to babysitting. Marvelous.กลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กไปซะแล้ว ยอดเยี่ยม Inkheart (2008)
You know, a male nanny.ก็พี่เลี้ยงเด็กที่เป็นผู้ชายยังไงคะ New York, I Love You (2008)
My first babysitting experience... doesn't seem to work out.ประสบการณ์การเป็นพี่เลี้ยงเด็กครั้งแรกของฉัน ท่าทางจะล้มเหลวไม่เป็นท่า Death Note: L Change the World (2008)
Their previous m. o. was to offer women from emerging East European countries like Yugoslavia, Romania, Bulgaria, jobs in the West as maids and nannies.เบื้องหลังเอ็ม โอประกาศ เสนองานผู้หญิง จากประเทศทางยุโรปตะวันออก เช่น ยูโกสลาเวีย,โลมาเนีย,บูลกาเรีย, เป็นแม่บ้านและพี่เลี้ยงเด็กทางเขตตะวันตก Taken (2008)
He's at the baby sitter's.เขาอยู่กับพี่เลี้ยง Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
- I want you to show her the ropes.- ชั้นอยากให้นายเป็นพี่เลี้ยงให้เธอ Up in the Air (2009)
- She was like one of the family.เธอเป็นพี่เลี้ยงเด็กหนะ Cold Comfort (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พี่เลี้ยง[n.] (phīlīeng) EN: nurse ; nursemaid ; governess ; babysitter ; nanny ; chaperone   
พี่เลี้ยง[n.] (phīlīeng) EN: trainer ; mentor ; coach   
พี่เลี้ยง[n.] (phīlīeng) EN: escort   
พี่เลี้ยงเด็ก[n. exp.] (phīlīeng dek) EN: babysitter   FR: baby-sitter [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baby-minder[N] พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. babysitter
babysitter[N] พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. nanny, baby minder
baby-sitter[N] พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. nanny, baby minder
dry nurse[N] พี่เลี้ยงเด็ก, See also: แม่นม
governess[N] พี่เลี้ยงเด็ก, See also: แม่นม
nan[N] พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. nanny
nanny[N] พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. nurse, nurserymaid
second[N] พี่เลี้ยง (มวย), See also: คนสนับสนุน, ผู้ช่วย, Syn. supporter, assistant, helper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
big brothern. พี่ชาย,พี่ใหญ่,พี่เลี้ยง,ระบบเผด็จการ
escort(เอส'คอร์ทฺ) n. ผู้ที่ไปเป็นเพื่อน,ผู้คุ้มกัน,พี่เลี้ยง,หน่วยคุ้มกัน,เรือคุ้มกันขบวนเรือ,เครื่องบินคุ้มกันขบวนเรือ. vt. (เอสคอร์ท') ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,เป็นพี่เลี้ยง
monitor(มอน'นิเทอะ) n. นักเรียนผู้ทำหน้าที่ช่วยครูดูแลความประพฤติของนักเรียนคนอื่น,เครื่องเตือน,เครื่องบอกเหตุ,เหี้ยหรือจะกวด,เครื่องรับการส่งวิทยุ,พี่เลี้ยง. vt. ใช้เครื่องรับฟังสัญญาณ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม,สังเกต,ควบคุม. vi. เป็นเครื่องเตือน,เป็นเครื่องตรวจ. ตัวจอภาพหมายถึง ตัวจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปลายทาง (terminal) จอภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น สีเดียว, หลายสี มีหลายขนาด จอภาพที่ดีจะต้องมีความถี่สูง ทำให้ได้ภาพที่นิ่งสนิท (non interlaced) ทำให้ไม่มีอันตรายต่อสายตา มีความคมชัดสูง (high resolution) ขนาดมาตรฐานจะมีความละเอียด 1024 x 768 จุด แบบที่ผลิตออกมาขายใหม่ ๆ จะมีข้อดีอีกข้อหนึ่ง คือ ประหยัดไฟ โดยปิดตัวเองได้ในขณะที่ไม่ใช้งาน เรียกว่า green monitor
nanny(แนน'นี) n. พี่เลี้ยงของเด็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
escort(n) ผู้ตามไปส่ง,ผู้ไปเป็นเพื่อน,พี่เลี้ยง,เพื่อนเที่ยว
escort(vt) ตามไปส่ง,ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,ปกป้อง,เป็นพี่เลี้ยง
monitor(n) หัวหน้านักเรียน,พี่เลี้ยง,ผู้ตักเตือน,เรือหุ้มเกราะ,สัตว์เลื้อคล
nurse(n) นางพยาบาล,พี่เลี้ยง,แม่นม
nursling(n) เด็กที่อยู่ในความดูแลของพี่เลี้ยง
preceptor(n) ครูใหญ่,พี่เลี้ยง,ผู้ตั้งกฎ,ผู้ชักนำ
second(n) วินาที,ผู้ช่วยเหลือ,พี่เลี้ยง,ผู้สนับสนุน
second(vt) ค้ำจุน,สนับสนุน,ช่วยเหลือ,เป็นพี่เลี้ยง
stepbrother(n) พี่เลี้ยง(ชาย)
stepsister(n) พี่เลี้ยง(หญิง)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Erzieher(-in) (n) พี่เลี้ยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top