Search result for

พาณิชย์

(32 entries)
(0.0588 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พาณิชย์-, *พาณิชย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาณิชย์[N] commerce, See also: trade, business, commercial affair, sales, Syn. การค้า, การแลกเปลี่ยน, การค้าขาย, การซื้อขาย, การขาย, Example: ปัจจุบันตลาดพระเครื่องได้กลายเป็นธุรกิจในเชิงพาณิชย์ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่
พาณิชย์[N] Ministry of Commerce, Syn. กระทรวงพาณิชย์, Example: เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศทุกชนิด, Thai definition: ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ และกิจการทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพาณิชย์รวมตลอดทั้งการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้า การควบคุมและส่งเสริมเกี่ยวกับกิจการค้าและการประกันภัย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commerceพาณิชย์ [การแพทย์]
electronic commerce (e-commerce)พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การทำธุรกรรมซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์เป็นสื่อในการนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงการติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้ผู้เข้าใช้บริการจากทุกที่ทุกประเทศ หรือทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายและตลอด 24 ชั่ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No. That would be consular. I'm commercial.ที่นั่นจะเป็นกงสุล ฉันเชิงพาณิชย์ The Russia House (1990)
- I'm commercial. Strictly commercial.- ฉันในเชิงพาณิชย์ การค้าอย่างเคร่งครัด The Russia House (1990)
I smell change. I smell commerce.ฉันได้กลิ่นการเปลี่ยนแปลง ฉันได้กลิ่นพาณิชย์ The Russia House (1990)
And then we're going to have people who believe look life is a simple utility.ชีวิตเป็นแค่ประโยชน์ใช้สอยอย่างหนึ่ง เป็นมูลค่าในเชิงพาณิชย์ The Corporation (2003)
We never promised to protect you commercially.เราไม่เคยสัญญา ที่จะปกป้องนายในเชิงพาณิชย์ The Constant Gardener (2005)
# I'm predetermined to objectify #ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ เพื่อการพาณิชย์ใดๆทั้งสิ้น The Haunting of Molly Hartley (2008)
Commerce.พาณิชย์ Eagle Eye (2008)
I say she's easier to get into than community college.ชั้นพูดว่า "เธอหน่ะ ง่ายยิ่งกว่าสอบเข้าโรงเรียนพาณิชย์ฯ อีก" We're So Happy You're So Happy (2008)
He was Chief Minister of the British Trade Mission in Murmansk.เขาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์อังกฤษในกรุงเมอร์มารค์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
My husband is British Trade Minister, and we've been here for fourteen months.สามีฉันเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ของอังกฤษ และพวกเราอยู่ที่นี่มา 14 เดือนแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm a commercial pilot MAN 1 Yesครับ ผมเป็นนักบินพาณิชย์ The Fourth Kind (2009)
Sarah, the Italian minister for trade is headed your way.ซาร่าห์, รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ประเทศอิตาลี่ กำลังเดินมาหาคุณ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พาณิชย์[n.] (phānit) EN: commerce ; trade ; business ; commercial affair ; sales   FR: commerce [m] ; affaire [f]
พาณิชย์[n.] (phānit) EN: Ministry of Commerce   
พาณิชย์นาวี[n. exp.] (phānit nāwī) EN: merchant navy ; merchant fleet   
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (phānit ilekthrønik) EN: e-commerce ; electronic commerce   FR: commerce électronique [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commerce(คอม'เมิร์ซฺ) n. การค้า,การพาณิชย์,การแลกเปลี่ยน (ข้อคิดเห็น ความรู้หรืออื่น ๆ) ,การร่วมประเวณี
commodore(คอม'มะดอร์) n. พลเรือจัตวา,นาวาเอกพิเศษ,ผู้บังคับการขบวนเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่,ประธานหรือหัวหน้าสโมสรเล่นเรือ
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์
merchant(เมอ'เชินทฺ) n. พ่อค้า,ผู้ค้า,เจ้าของร้าน,คนขายของ. adj. เกี่ยวกับพาณิชย์,เกี่ยวกับเรือพาณิชย์สมุทร
merchant bankn. ธนาคารพาณิชย์หรือเรือพาณิชย์สมุทร
merchant marinen. เรือพาณิชย์สมุทร,เจ้าหน้าที่และลูกเรือของเรือดังกล่าว
second maten. ผู้ช่วยกัปตัน (เรือพาณิชย์), Syn. second officer
trader(เทรด'เดอะ) n. พ่อค้า,ผู้ทำการค้า,นักธุรกิจ,เรือพาณิชย์,สมาชิกบริษัททรัพย์ที่ซื้อขายหุ้นเพื่อตัวเอง (ไม่ใช่เพื่อลูกค้า) ., See also: tradership n.

English-Thai: Nontri Dictionary
commerce(n) การค้าขาย,การค้า,การพาณิชย์,วงการค้า
commercial(adj) เกี่ยวกับการค้าขาย,เชิงพาณิชย์,เชิงการค้า
merchant(adj) เกี่ยวกับธุรกิจ,เกี่ยวกับพาณิชย์,เกี่ยวกับการค้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ecommerce (n ) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top