Search result for

พังทลาย

(34 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พังทลาย-, *พังทลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พังทลาย[V] crumble, See also: collapse, fall apart, go to pieces, tumble down, cave in, Example: อุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจทำให้ภูเขาหิมะพังทลายลงมาได้, Thai definition: อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย
พังทลาย[V] collapse, See also: fall, be ruined, be destroyed, come to nothing, Syn. พังพินาศ, Example: กิจการของเขาที่สร้างมากับมือพังทลายลงเพราะพิษเศรษฐกิจ, Thai definition: ล้มละลายหรือล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm destroying it all on my own. I can't sleep.ข้ากำลังทำทุกอย่างพังทลาย นอนก็ไม่หลับ The Other Boleyn Girl (2008)
- and as the city grew old and began to crumble...ขณะที่เมืองแก่ลงและเริ่มที่จะพังทลาย City of Ember (2008)
- Dad, this place is falling apart.- พ่อ ที่แห่งนี้กำลังจะพังทลายลง City of Ember (2008)
that wall was slowly coming down.ตอนนี้มันกำลังพังทลายลงมาอย่างช้าๆ 500 Days of Summer (2009)
He could feel the wall coming down.เขารู้สึกได้จริงๆว่ากำแพงได้พังทลายลงมาแล้ว 500 Days of Summer (2009)
You're just afraid you'll get an answer you don't want, which will shatter all the illusions of how great these past few months have been.แล้วมันจะทำให้ภาพฝันที่เลิศเลอของพี่ทั้งหมดในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมา พังทลายไปหมด 500 Days of Summer (2009)
Everything we worked for will be wiped out.ทุกอย่างที่เราเพียรพากกันมา จะพังทลาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Fear and chaos have spread throughout the globe, as in London where the 30th Olympic Games have just been suspended.รูปปั้นพระคริสต์กำลังพังทลาย ความกลัว และสับสนแผ่กระจายไปทั่วโลก โอลิมปิคครั้งที่ 30 ณ กรุงลอนดอน ถูกเลื่อนออกไป 2012 (2009)
They're not being told that the free lunchmeat that their children are getting are contaminated with high levels of mercury.ทำให้ระบบนิเวศน์ทางทะเลเสียหาย แย่มากเสียจนทุกอย่าง อาจจะพังทลายหมด รายงานปี 2006 ในวารสาร Science ทำนายว่าปริมาณปลาในอีก 40 ปีข้างหน้า จะหมดไปถ้ายังคงจับกันหนักในอัตราปัจจุบัน The Cove (2009)
I was going to take full responsibility. But then your father collapsed...ฉันกำลังจะรับผิดชอบการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างเต็มที่ แต่ชีวิตพ่อของเธอต้องพังทลายลง .. Episode #1.24 (2009)
* * well, baby, they're tumbling down * * they didn't even put up a fight * * they didn't even make a sound * * it's like i've been awakened * * every rule I had you breakin' ** * ที่รัก มันพังทลายลงไปแล้ว * * มันพังลงอย่างง่ายดาย * Vitamin D (2009)
and a time to die, a time to plant and a time to uproot the plant, a time to kill and a time to heal... a time to tear down and a time to build...เวลาเพื่อการเกิด และเวลาเพื่อการตาย เวลาที่จะเพาะปลูก และเวลาที่จะเก็บเกี่ยว เวลาที่จะฆ่า และเวลาที่จะรักษา... เวลาที่จะพังทลาย และเวลาที่จะสร้าง... Good Mourning (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พังทลาย[v.] (phangthalāi) EN: collapse ; crumble ; fall apart ; go to pieces ; tumble down ; cave in   FR: s'effondrer ; s'écrouler ; s'ébouler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buckle[VI] พังทลาย
collapse[VI] พังทลาย, See also: ยุบลง, พังครืน, Syn. break, crack, damage, explode, destroy, wreck
crumble[VI] พังทลาย, See also: แตกสลาย
crumple[VI] พังทลาย
cave in[PHRV] ล้มเหลว, See also: พังทลาย, พัง, ล้มละลาย, ล่มจม, ขาดทุน, Syn. fail
down the tube[IDM] พังทลาย (คำสแลง), See also: สูญสลาย
fall in[PHRV] ล่มสลาย, See also: พังทลาย
go phut[PHRV] ล้มเหลว (คำไม่เป็นทางการ), See also: พังทลาย, ล่มสลาย
perish[VI] พังทลาย, See also: ฉิบหาย, ย่อยยับ, Syn. suffer, ruin
plough under[PHRV] ทำลาย, See also: พังทลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avalanche(แอฟ'วะลานชฺ) n. ก้อนหิมะ (น้ำแข็ง,ดิน,หิน) ที่พังทลายลงมา,สิ่งที่พังทลายลงมา. -vi. พังทลายลงมา -vt. ทะลัก, ทะลักเข้าสู่
cave-inn. การพังทลาย
crack-up(แครค'อัพ) n. การปะทะ,ภาวะสุขภาพ (โดยเฉพาะสุขภาพจิต) ทรุดโทรม,การพังทลาย,การล้มลง,การแตกสลาย, Syn. crash
crumple(ครัม'เพิล) {crumpled,crumpling,crumples} vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่,ย่น,พับ,จีบ,ทำให้พังทลาย vi. หดย่น,ย่น,เหี่ยว,พังทลาย. n. รอยพับ,รอยย่น,รอยจีบ
landslide(แลนด'สไลดฺ) n. แผ่นดินถล่ม,แผ่นดินทลาย,การได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทัน. vi. ถล่มลงมา,พังทลายลงมา, Syn. rockfall
smash-up(สแมช'อัพ) n. การชนกันอย่างรุนแรง,อุบัติเหตุรถชนกันอย่างรุนแรง,การพังทลาย
tumble-down(ทัม'เบิลเดาน์) adj. พังทลาย,พัง,ทลาย, Syn. rickety,falling,shaky

English-Thai: Nontri Dictionary
avalanche(n) สิ่งที่พังทลายลงมา
collapse(vi) พังทลาย,ล้มเหลว,ยุบลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top