Search result for

พักอยู่

(35 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พักอยู่-, *พักอยู่*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยับยั้งพักอยู่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're taking a break. We're knackered (tired).เรากำลังพักอยู่ เราเหนื่อย The Bank Job (2008)
There's a British national staying with you, a certain Gale Benson.มีคนของอังกฤษพักอยู่กับคุณ ระบุถึงเกล เบนสัน The Bank Job (2008)
Her home's in Chuncheon, but she has a place around here.บ้านของเธออยู่ที่ชุนชอน แต่เธอมรพักอยู่แถวๆนี้ Heartbreak Library (2008)
We stayed in a small hotel with the grand name, "The Winter Palace."เราพักอยู่ในโรงแรมเล็ก ๆ แต่ชื่อหรู "วินเทอร์ พาเลซ" The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I stayed in Paris for awhile to look out for her.ผมยังพักอยู่ในปารีสสักพัก เพื่อเฝ้าดูเธอ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
So, where are you staying?ตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm staying at the Pontchartrain hotel on the avenue.ผมพักอยู่ที่โรงแรม พอนท์ชารต์เทรน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And when it came time to return to them he chose to stay with us instead.เมื่อเวลานั่นมาถึง เพื่อกลับไปกับพวกเขา... ...เขาเลือกแล้ว ที่จะพักอยู่กับพวกเรา Outlander (2008)
We just... we show up in Amsterdam and we start calling hotels... and ask if they have a Maria staying there?เราจะ... เราจะไปอัมสเตอร์ดัม แล้วเราก็ต้องโทรตามโรงแรม คอยถามว่าพวกเขา ว่ามีคนชื่อมาเรียพักอยู่มั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- People live here?มีคนพักอยู่นี่ปะ Shutter (2008)
And I'm here to warn you, Capricorn knows where you're staying.แล้วก็มาเตือนนาย คาปริคอร์นรู้แล้วว่านายพักอยู่ที่ไหน Inkheart (2008)
I'm staying at the Jumeirah Emirates Towers, but I can meet you anywhere.ผมพักอยู่ที่ตึกจูไมร่าห์ เอมิเรตส์ แต่ให้ไปเจอที่ไหนก็ได้ Body of Lies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พักอยู่[v.] (phakyū) EN: stay ; stay overnight ; live ; be staying   FR: séjourner ; demeurer ; loger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
camp[VI] พักอยู่ชั่วคราว, Syn. encamp
ensconce in[PHRV] พักอยู่สบาย, See also: หลบซ่อน, ซ่อนอย่างสบาย
encamp[VI] ตั้งค่าย, See also: พักอยู่ในค่าย, Syn. bivouac, camp
encamp[VT] ตั้งค่าย, See also: พักอยู่ในค่าย, Syn. bivouac, camp
lodge at[PHRV] พักอยู่ที่
lodge with[PHRV] อาศัยอยู่กับ, See also: พักอยู่กับ, Syn. room with
overstay[VI] อยู่นานเกินไป, See also: พักอยู่เกินเวลา, Syn. outstay
overstay[VT] อยู่นานเกินไป, See also: พักอยู่เกินเวลา, Syn. outstay
perch on[PHRV] เกาะบน, See also: พักอยู่บนที่สูง
put up with[PHRV] พักอยู่กับ, See also: ค้างคืนกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dwell(ดเวล) vi. อาศัยอยู่,พักอยู่,อยู่,ลังเล,รีรอ., See also: dweller n., Syn. inhabit,stay
nest(เนสทฺ) {nested,nesting, nests} n. รัง,ที่อยู่,ที่หลบภัย,ชุด,กลุ่ม,ที่ซ่องสุม,บุคคลที่ซ่องสุมอยู่ด้วยกัน vt. วาง,พักอยู่,สวมใส่,ซ้อนใส่. vi. สร้างรัง,ทำรัง,ซ้อนกัน., See also: nestler n., Syn. hideaway
perch(เพิร์ชฺ) n. สิ่งสำหรับให้นกหรือสัตว์เกาะ,ที่เกาะ,ที่นั่งในที่สูง,ที่พักผ่อน,ตำแหน่งหรือฐานะสูง,ไม้,ราว,เสา,ปลาน้ำจืดจำพวก Perca vi.,vt. เกาะ,พักอยู่ในที่สูง, See also: percher n., Syn. vantage,roost
stay(สเท) vi. อยู่,พักอยู่,คงอยู่,ยืนหยัด. vt. หยุด,ยั้ง,ควบคุม,สกัด,หน่วงเหนี่ยว,คอย,สนับสนุน n. การอยู่,การพักอยู่,การหยุดอยู่,การค้างอยู่,การเลื่อนการพิจารณา,สิ่งค้ำ,เครื่องค้ำ,สิ่งยึด,เครื่องรัดหน้าท้องหญิง,เชือกโยง,เสื้อในรัดรูป,แกงแนง, stays เครื่องวัดลำตัวผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
dwell(vi) พำนัก,พักพิง,อาศัย,พักอยู่
remain(vi) คงอยู่,อยู่,ค้าง,เหลืออยู่,พักอยู่,รอนแรม
stay(vi) หยุดอยู่,พักอยู่,อาศัยอยู่,ยืนหยัด,ทน,ค้างอยู่
winter(vi) พักอยู่ระหว่างหน้าหนาว,ใช้ในฤดูหนาว

German-Thai: Longdo Dictionary
Kur(n) |die, pl. Kuren| การพักฟื้น, การพักอยู่ที่สถานบำรุงสุขภาพ เช่น eine Kur machen
gell(slang) |ใช้มากทางใต้ของเยอรมนี| จริงไหม, ใช่ไหม (เป็นวลีที่ใช้ต่อท้ายประโยค) เช่น Maria wohnt in dieser Gegend, gell? มาเรียพักอยู่ย่านนี้ จริงไหม , See also: S. oder?, nicht wahr ,

French-Thai: Longdo Dictionary
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top