Search result for

พักร้อน

(30 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พักร้อน-, *พักร้อน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลาพักร้อน (vt ) take a vacation leave

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พักร้อน[V] have a vacation, See also: have a holiday, Example: เขาใช้เวลาช่วงพักร้อนอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่, Thai definition: หยุดงานในฤดูร้อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พักร้อนก. หยุดพักผ่อน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I sold the summer house on Lake Pontchartrain.ผมขายบ้านพักร้อนที่ทะเลสาบ พอนท์ชารท์เทน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Why not hire them, take the weekend off?ทำไมเราไม่จ้างพวกเขาล่ะ คุณจะได้พักร้อนไง The Dark Knight (2008)
Maybe he should take a break. You know, we could all use a vacation.ที่จริงเขาน่าจะพักบ้างนะ ที่จริงพวกเราน่าจะไปพักร้อนด้วยกัน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Come on, where would we go on vacation?พักร้อนเนี่ยนะ นายอยากไปไหนล่ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Good God A'mighty, you're over here like it's spring fucking break, and I still don't have that billing report.ให้ตายสิ คุณชอบทำตัวเหมือนพักร้อนฤดูใบไม้ผลิเลย และให้ฉันรอรายงานอยู่เนี่ยนะ Wanted (2008)
- He was down here on vacation a month ago.-ตอนเค้ากลับมาพักร้อนเมื่อเดือนที่แล้ว Marley & Me (2008)
- Listen. Take a vacation. Go away for a couple weeks.-ฟังนะ ไปพักร้อนซะ ไปไหนไกลๆซัก 2-3 อาทิตย์ Marley & Me (2008)
- I live in a vacation spot.-ผมก็อยู่ในจุดที่เค้าพักร้อนอยู่แล้ว Marley & Me (2008)
I've been on a little vacation, as some of you know;ผมก็มาพักร้อนไง รู้ ๆ กันอยู่ Changeling (2008)
(CHUCKLING) It was a really pleasant vacation;ช่างเป็นพักร้อนที่แสนสุข Changeling (2008)
Yes, you will.เจอสิ นายมาพักร้อนที่เบอร์ลินก็ได้นะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
You have to take a vacation.คุณต้องไปพักร้อนซักระยะ I Agree, It Wasn't Funny (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พักร้อน[v.] (phakrøn) EN: have a vacation   FR: partir en vacances ; passer l'été ; estiver (r.)

English-Thai: Nontri Dictionary
bower(n) ร่มไม้,ซุ้มไม้,ศาลาพักร้อน
kiosk(n) แผงขายหนังสือพิมพ์,ตู้โทรศัพท์,ปะรำ,ศาลาพักร้อน,เวทีดนตรี

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
dortที่โน่น เช่น Wir haben einen Urlaub in Thailand gemacht. Dort haben wir 40 Grad erlebt. เราไปพักร้อนที่เมืองไทยมา ที่นั่นเราได้เผชิญความร้อนถึงสี่สิบองศา
inzwischen(adv) ระหว่างนั้น(ช่วงเวลา) เช่น Er ist 2 Wochen im Urlaub gewesen. Ich habe inzwischen allein gearbeitet. เขาไปพักร้อนมาสองอาทิตย์ ระหว่างนั้นฉันทำงานเพียงลำพัง , See also: S. in der Zwischenzeit, währenddessen
Urlaubsgeld(n) |das| เงินสำหรับพักร้อนที่ได้จากนายจ้างนอกเหนือจากเงินเดือน
Urlaub(n) |der, pl. Urlaube| ช่วงหยุดพักร้อน
Urlauber(n) |der, pl. Urlauber| คนที่กำลังหยุดพักร้อน, See also: der Tourist
ein Risiko eingehenเสี่ยง เช่น Er geht das Risiko nicht ein, in der Sahara Urlaub zu machen. เขาไม่ขอเสี่ยงไปเที่ยวช่วงหยุดพักร้อนในทะเลทรายซาฮารา
jmdn. dabeihaben(vt) |hatte dabei, hat dabeigehabt| มีคนติดตาม เช่น Er hat seine Freundin im Urlaub dabeigehabt. เขามีแฟนไปด้วยระหว่างที่ไปพักร้อน
sich erholen(vt) |erholte sich, hat sich erholt| พักฟื้น, พักผ่อน(ช่วงเวลาพักยาวนานกว่า sich ausruhen และโดยมากหมายถึงพักหลังจากป่วยไข้หรือการทำงานหนัก) เช่น Sie sollen sich im Urlaub ganz von der Arbeit erholen. คุณควรพักฟื้นจากการทำงานในช่วงพักร้อนซะ, See also: Related: sich ausruhen
Terrasse(n) |die, pl. Terrassen| ลานหน้าบ้าน, ลานหลังบ้าน, เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่ติดกับพื้นดิน(ไม่จำเป็นต้องมีรั้วกั้นเป็นขอบ) เช่น Im Urlaub haben wir uns auf der Terrasse im Hotel getroffen und zusammen gefrühstückt. เราเจอกันช่วงหยุดพักร้อนที่เฉลียงของโรงแรม และทานอาหารเช้าด้วยกัน , See also: Related: Balkon

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
ที่ไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il habite où? = Où est-ce qu'il habites? เขาอยู่ที่ไหน, Tu vas où en vacances? เธอไปเที่ยวพักร้อนที่ไหน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top